Advertisement

KEVSER YAYINCILIK

  Ana Sayfa / Soru ve Cevaplar

 

Bugün :  

Sık Kullanılanlara Ekle

 

Başlangıç Sayfası Yapın

 
 

Bismillahirrahmanirrahim

Soru-603: Size birkaç sorum olacak cevap verirseniz ALLAH sizden razı olsun:

1-ALLAH'u TEALA'nın insanları kavimler halinde yarattığına, onlara farklı özellikler yüklediklerine ve Türk'leri de savaşçı bir millet olarak yarattığına inanıyorum. Doğru mudur?

2- Kuran-ı Kerim'de ALLAH'ın Türkler için savaşmadıkça helak olurlar dediği doğrumu?

3-Hz. Zülkarneyn Oğuz Kağan mıdır?

4-Türklerin İslam'dan önce de ALLAH'ın varlığına ve birliğine inanıyor olması, Atilla'nın dönemin papasına "ALLAH'ın oğlu olur mu hiç? O tektir" demesi, Türkler için bir üstünlük değil midir?

5- Pkk ile savaşta şehit olan askerler için "onlar cihat etmiyorlardı ki şehit olsunlar" deniyor bazı yerlerde. Onlar Müslümanların yaşadığı devletlerin ayakta kalması, dolayısıyla müslümanların can güvenliği için, Kâfirler tarafından desteklenen güçlerle savaşıyorlar, öyle ise şehit sayılmazlar mı? Bu sorularıma cevap verirseniz ve yayınlarsanız çok sevinirim. ALLAH'ın salat ve selamı Resulullah ve onun Pak ve temiz olan Ehlibeyt'inin üzerine olsun.

 

 

Cevap-603: Muhterem kardeşim, her şeyden önce şunu belirtmeliyiz ki Kur’an ve hadislerden şunu kesin anlıyoruz ki hiçbir kavimin sırf filan kavimden olduğu için bir üstünlüğü, ya da özelliği söz konusu değildir. Allah-u Teala Kur’an’da açıkça şöyle buyurmaktadır:

“Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O'ndan en çok takva ehli olanınız (en çok korkanınızdır). Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.” (Hucurat, 13)

Görüldüğü gibi Allah katında en üstün olan, en takvalı olan kimsedir. İslam’da yegâne üstünlük ölçüsü budur.

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmaktadır: “Irkçılığa davet eden bizden değildir; ırkçılık uğruna savaşan bizden değildir; ve ırkçılık üzere ölen bizden değildir.” (Sünen-i Ebi Davud, Hadis: 5121)

 

“Kimsenin kimseye bir üstünlüğü yoktur, din ve salih amelle üstünlük hariç.” (Nehcü’l-Fesaha, Hadis: 2405)

 

Yine Arafat’ta okuduğu “Veda Hutbesi”nde şöyle buyurmaktadır: “Ey insanlar! Rabb'iniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem’in çocuklarısınız. Adem ise topraktan yaratılmıştır. Allah katında en değerli olanınız, O’na saygıda en üstün olanınızdır. Arab'ın Arap olmayana, Allah’a göstereceği saygı dışında, hiçbir üstünlüğü yoktur. Unutmayın burada olanlar, olmayanlara da bunları iletsin.” (Siret-u İbn-i Hişam, S.605,  Nâsihu’t-Tevârih, Hicret Bölümü, S.499, Bihârü’l-Envâr, C.21, S.405, El-Hisal, C.2, S.84)

 

Aslında bu ayet ve hadisler sizin sorularının çoğuna cevap olarak yeterlidir, ama yine ayrı ayrı kısaca cevaplamaya çalışalım:

 

1- Allah-u Teala’nın ta baştan her kavmi belli özellik ve ayrıcalıklarla yarattığına dair bir delil yoktur ve makul da gözükmüyor. Ancak bir hususu da gözden kaçırmamak lazımdır ki bir neslin geçmişlerinin (babaların, anaların) bir takım bedeni ve ruhi özelliklei, karakterleri (iyi veya kötü fark etmez) genler vasıtasıyla daha sonraki nesillere intikal etmektedir. Bu özellikler çoğala çoğala aynı nesilden gelen bir toplulukta yoğunlaşıp ön plana çıkablir. Ama her halükarda bunlar salt olarak o topluluğa bir fazilet ya da aksini ispat etmez. Dolayısıyla o topluluk da diğer topluluk ve kavimler gibi, yaptıklarıyla, takvalarıyla, Allah’a ne kadar teslim olup olmadıklarıyla değerlendirilmelidirler. Türkler de bundan müstesna değillerdir.

 

2- Biz Kur’an’da öyle bir şey olduğunu şu ana kadar görmüş değiliz. Varsa sure ve ayet olarak verin biz de öğrenelim.

 

3- Hz. Zulukarneyn’in Allah tarafından görevlendirilmiş, birisi olduğunu Kur’an söylüyor. Hatta onun Peygamber olduğunu söyleyenler bile vardır. O kim Oğuz kim Allah aşkına? Her halükarda her kes söylediğine delil göstermelidir. Bunu kim söylüyorsa, buyursun Kur’an veya hadislerden delil göstersin, biz de istifade edelim.

 

4- Aziz kardeşim, faraza ki dediğiniz doğru olmuş olsun. Ama Allah’a ve onun birliğine inanan bir tek onlar mıydı? Tarihte peygamberlere inanan yüzlerce kavim ve ırk gelip geçmiştir. Buradan illa da ırkımız için bir fazilet çıkarma çabası neyin nesi? Bunun kime ne faydası var? Ölçüyü Kur’an vermişken, biz niye bunu illa ırka dayandırmaya çalışıyoruz. Sünni âlimi Ahmeh Hamdi Akseki (Eski diyanet işleri başkanlarından) Sünnilerin hemen hemen bütün büyüklerinin Türk olduğunu ispatlamaya uğraşıyor. Arlanmasa, Resulullah’ın da Türk olduğunu iddia edecek. Öbür yandan bazı Kürt yazarlar da saçma sapan delillerle Hz. İbrahim’in kürt olduğunu İspatlamaya çalışmaktadırlar! Dolayısıyla Hz. İbrahim’in kürt olduğu ispatlanırsa, onun neslinden gelen Hz. Resulullah da Kürt olmuş olacak!! Ne kadar çocukça bir davranış ve düşünce! Ya bilahare Resulullah’ın da Veda Hutbesinde buyurduğu gibi hepimiz Adem’in çocuklarıyız. Bundan ötesi var mı?

Aslında biraz dünse, akletse, şunu anlar ki dünyada, ırkçılık, yani sırf filan soydan, filan boydan olduğu için kendini üstün görmek” kadar saçma ve mantıksız bir düşünce ve iddia olamaz. Bunları yazarken sizin böyle düşündüğünüzü söylemek istemiyor ve sizi tenzih ediyorum. Zira Ehlibeyt gibi nurlu bir mektebe mensup olan bir kimsenin bu düşüncelerde olması imkânsızdır. Öyle zannediyorum ki bunları böyle düşünenlere cevap verebilme ve yanlışlarından alı koyma amaçlı soruyorsunuzdur. İyi de yapıyorsunuz.

 

 5- Değerli kardeşim, cihad ancak adil imamın önderliğinde yapılabilir. Dolayısıyla bahsettiğiniz konuda böyle bir şey söz konusu değildir. Burada sadece insan kendini ve canını savunmak istediğinde öldürülürse, inşallah şehit sayılır. Herhalükarda ülkemizin müptela olduğu bir fitnedir. Rabbim bir an önce bizleri bu fitneden kurtarsın…

 

 
Site içi Arama


 

 

 

 

Go to top of page  Ana Sayfa | Kitap Listesi | Kıble Dergisi | Makaleler | Kadin ve Aile | Cocuklar Îçin | Soru Ve Cevap | Yazarlarımız |
Kur`an | Hadisler | Dualar | Şiirler | Ses ve Video | Programlar | Linkler  |  Îletişim için |

Copyright© 2000 Kevser Yayinlari Internet Hizmetleri. Tüm Haklari Saklidir Ayrintili bilgi almak için veya bize her konuda yazmak için, paragonxx@yahoo.de  'e mesaj yollayiniz. WWW.KEVSERNET.COM