Advertisement

KEVSER YAYINCILIK

  Ana Sayfa / Soru ve Cevaplar

 

Bugün :  

Sık Kullanılanlara Ekle

 

Başlangıç Sayfası Yapın

 
 

Bismillahirrahmanirrahim

Soru - 599: Muhterem hocam aşağıdaki soruları cevaplamanızı rica ediyorum:
1. Hz. İmam Ali’nin (a.s) Hz. İmam Mehdi’nin (a.s) gaybetinin "6 gün, 6 ay ve ya 6 yıl" olduğunu söylediği iddia ediliyor ve delil olarak Kafi kitabının 890 numaralı hadisi gösteriliyor.

2. Allame Meclisi ve Şeyh Tusi’nin "Mehdi peygamberin (s) kabrini ve mescidi haramı sökecektir" dediği idda ediliyor ve delil olarak, Biharu’l-Envar’ın 52. cild, sayfa 332 ve 386 da yer alan iki hadis gösteriliyor.

 3. Bazı kimseler Hz. İmam Mehdi’ye (a) "Sahibez zeman" demenin şirk olduğunu çünkü zamanın sahibinin Allah olduğunu söylüyorlar.

 

Cevap-599: Muhterem kardeşim:

1- Emirü’l-Muminin’in (a.s) bu sözü hakkında birkaç yorum yapılmıştır. Birincisi şudur ki gaybet müddeti hakkında beda hasıl olmuştur. Nasıl ki hadisin sonunda “Allah’ın bedaları vardır bu işte” buyurmuştur. Yani şartlara göre gaybetin müddeti değişikliğe uğramıştır. Tabi Rabbimiz ezelden ne olacağını ta baştan biliyor. Ama İlahi tasarruflar, insanların davranışlarına göre ayarlandığı için, insanların durum ve davranışlarına paralel olarak zahirde değişiklikler olabiliyor. Nasıl ki Kur’an’da “İnsanlar kendilerini değiştirmedikçe, Allah da onları değiştirmez” buyuruyor. Duanın, sadakanın sılayı rahimin ya da tersinin insanların ömrünü, rızkını vs. değiştirdiği gibi. Bundan dolayı “Allah istediğini yazar, istediğini siler” buyurmaktadır. Beda konusunda bilgi için şu linki tıklayın: http://www.tebyan.net/Islam/Ahkam_Precepts/Q_A/2007/10/24/50641.html

İkinci yorum şudur ki bu sayılar insanların gaybet konusundaki şaşkınlık sürelerini beyan ediyor. Bazısı, altı gün, bazısı altı ay ve bazısı altı yıl bu şaşkınlığı yaşayacaklardır ve bu sürenin ardından gaybet işi yerleşmiş olacaktır.

Bir diğer ihtimal şudur ki rivayeti nakledenler, İmam’ın sözlerini aktarırken rakamlarda hata yapmışlardır.

 

2- Hadiste Hz. Mehdi’nin Peygamberin kabri değil Mescid-i Nebi ve Mescidi haramı yıkacağı söyleniyor. Niye yıkacağı da zaten hadiste beyan edilmiştir. Hadiste bunun sebebini “her iki mescidi asli sınırlarına geri döndürüp, Allah ve Resulünün ilk gün tesis ettiği sınırlar üzerine bina etmek” olarak beyan edilmiştir. Bunun da herhangi bir olumsuz tarafının olduğu söylenemez.

Ama bunu ortaya süren şeytanlar, evvela Peygamber’in mescidi yerine Peygamber’in kabri ibaresini koymuşlar; saniyen hadiste yıkma sebebi olarak zikredilen hususu da gözden kaçırıp sanki hadis (haşa) “Hz. Mehdi’nin o mukaddes mekanlara saygısızlık etmek için yıkacağını söylüyor” şeklinde lanse etmeye çalışmışlardır.

 

3- Sahib-i zaman söylemenin şirk olduğu iddiası, haricilerin, Hz. Ali’ye karşı “Hüküm ancak Allah’ındır” ayetine dayanarak, “sen kendini Müslümanların hakimi halifesi bildiğin için bu ayete karşı geliyorsun ve kafirsin; ya tevbe edersin, ya da seninle savaşırız” demelerine benziyor. Evet hüküm Allah’ındır, ama bu hükmünü alemde uygulayacak vesileleri vasıtaları vardır.

Yine Kur’an’da “Mülk ancak Allah’ındır” buyurmaktadır. Şimdi bu ayete dayanarak insanların “filan kes filan şeyin sahibi ya da malikidir” demeleri şirk mi sayılır? Hangi akıllı insan bunu söyler? Elbette mülk asaleten Allah’ındır. Ama o insanlara kazandıklarını temlik etmiş ve malikiyet hakkı tanımıştır. İnsanların malikiyeti Allah’ın malikiyetinin bir uzantısıdır. Çünkü onları ona malik kılan Allah’tır.

Aynı şey velayet hakkında söz konusudur. Velayet asaleten Allah’a aittir. Ama eğer Allah bir kimse için velayet hakkı tanırsa, o da velayet sahibi olur. Kur’an’da da şöyle buyuruyor: “Sizin veliniz (velayet sahibiniz) Allah’tır, O’nun Resulüdür ve namaz kılan ve ruku halinde zekat veren mu’minlerdir…” (Maide, 55) Dolayısıyla Allah’tan başkası için velayet sahibi demek şirk değilse ki değildir, o zaman Sahibi zaman demek de aynıdır.

Evet, Sahib-i Zaman derken de benzer durum söz konusudur. Maksat da zamanın hücceti, söz sahibi demektir. Yoksa zaman sahip olunacak bir şey değil aslında.

 

 
Site içi Arama


 

 

 

 

Go to top of page  Ana Sayfa | Kitap Listesi | Kıble Dergisi | Makaleler | Kadin ve Aile | Cocuklar Îçin | Soru Ve Cevap | Yazarlarımız |
Kur`an | Hadisler | Dualar | Şiirler | Ses ve Video | Programlar | Linkler  |  Îletişim için |

Copyright© 2000 Kevser Yayinlari Internet Hizmetleri. Tüm Haklari Saklidir Ayrintili bilgi almak için veya bize her konuda yazmak için, paragonxx@yahoo.de  'e mesaj yollayiniz. WWW.KEVSERNET.COM