Advertisement

KEVSER YAYINCILIK

  Ana Sayfa / Soru ve Cevaplar

 

Bugün :  

Sık Kullanılanlara Ekle

 

Başlangıç Sayfası Yapın

 
 

Bismillahirrahmanirrahim

 

Soru-582: Hocam, size bir sorum olacak. Bildiğiniz üzere Bahailik diye bir din var ve bunlar Bahaullah’ın Hz. Mehdi olduğunu iddia etmekteler. Geçenlerde bu dini seçen biri ile tartışırken bana dayanak olarak "Şüphesiz Kaim’imiz kıyam ettiğinde tıpkı Resulullah (sallallahu aleyhi ve alih) gibi halkı yeni bir şeye davet edecek. İslam garip başladı ve garip olarak geri dönecek. Ve ne mutlu gariplere" hadisini Mehdi olduğunu kabul ettiği Bahaullah’ın yeni dinine dayanak olarak sundu.

Sizce bunun açıklaması nedir? Bu hadis, ya da bu yorumu, söz konusu teoriye dayanak kabul edilebilir mi? cevap için şimdiden Allah razı olsun.

 

Cevap-582: Muhterem kardeşim, ister Kur’an ayetleri açısından, isterse Resulullah ve Ehlibeyt’inin yüzlerce hadisinden İslam’ın son din ve Resulullah'ın son peygamber olduğu gün gibi aşikârdır. Eğer bu gözü körler, gerçekten hadisleri önemsemiş olsalardı, yüzlerce hadisin içinden böyle farklı yorumlanmaya müsait bir hadisi almazlardı. Hatta faraza bu hadis onların dediği anlamı kastetmiş olsaydı dahi, onca hadisten el çekip de bir tane onlara aykırı rivayeti almak mantıklı olur muydu? İslam’ın son din ve Resulullah’ın son peygamber olduğunu beyan eden ayetlerin yanı sıra, hadisler de mütevatirdir. Bu hadis ise haberi vahiddir. Hiç bir zaman ayetler ve mütevatir hadislerin karşısında haberi vahid delil olarak alınamaz.

Bütün bu açıklamaların ardından şimdi hadise dönelim. Bu hadiste söylenmek istenen anlam diğer birçok hadisteki karineleri de dikkate aldığımızda şudur: Asrısaadetten bu yana çeşitli etkenlerin neticesinde Müslümanlar gerçek İslam'dan o kadar uzaklaşacaklar ki Hz. Mehdi (a.s) asıl Muhammedi dini ortaya koyduğunda, birçok insan sanki yeni bir din getirmiştir zannedecekler...

Hz. Mehdi hakkında bütün ümmetin müştereken kabul ettiği hadislerden birisi şudur ki “O geldiğinde bütün âlemi adaletle dolduracak, zulüm ve haksızlıkla dolduktan sonra." Peki, Bahaullah dedikleri zat, doldurdu mu âlemi adaletle? Ya da ne zaman dolduracak? Yeniden dirilip de mi bunu yapacak?

Ne diyelim Allah akıl fikir versin; hidayete kabiliyetleri varsa hidayet etsin...

 

Soru: Cevabınız için Allah razı olsun hocam. Bir soru daha, Hz. Muhammed’in (s.a.a) son peygamber ve İslam’ın son din olduğunu açıkça beyan eden ayet ve hadislerden örnek verebilir misiniz? Bunlar, benim o sapkınlarla mücadelemde faydası dokunacak naslar olacaktır. Şimdiden teşekkür ederim.

 

Cevap: Şu ayetlere bakabilirsiniz: En'an 19, Sebe' 28, A'raf 158, Enbiya 107, Tevbe 33, Ahzap 40.

 

Hadislerden örnekler:

1- Resulullah (s.a.a): "Ey insanlar, Hiç şüphesiz benden sonra bir peygamber, benim sünnetimden sonra bir sünnet yoktur. Kim bunu iddia ederse, onun iddiası ve bid'ati ateştedir. Kim böyle bir iddiayla ortaya çıkarsa, onu öldürün." (Emali-yi Şeyh Mufid, s.53)

 

2- Resulullah (s.a.a): "Resullerin evveli Âdem, sonuncusu ise Muhammed'dir." (Kenzü'l-Ummal, Hadis: 31993)

 

3- Resulullah (s.a.a): "Ben, hem benim zamanımda yaşayanın, hem de benden sonra dünyaya gelenin (hepsinin) Resulüyüm." (Tabakatü'l-Kubra, c.1, s.191)

 

4- İmam Cafer-i Sadık (a.s): "Hiç şüphesiz Allah, sizin peygamberinizle peygamberleri sonlandırmıştır. O halede ondan sonra peygamber yoktur. Ve sizin kitabınızla kitaplara son vermiştir; ondan sonra asla başka kitap gelmeyecektir. (El-Kafi, c.1, s.269)

 

5- Hz. Ali (a.s): "O (Hz. Muhammed) Allah'ın vahyinin emini, Resullerinin sonuncusu, rahmetinin müjdeleyicisi ve azabının korkutucusudur." (Nehcü'l-Belağa, 1. Hutbe)

 

 

 
Site içi Arama


 

 

 

 

Go to top of page  Ana Sayfa | Kitap Listesi | Kıble Dergisi | Makaleler | Kadin ve Aile | Cocuklar Îçin | Soru Ve Cevap | Yazarlarımız |
Kur`an | Hadisler | Dualar | Şiirler | Ses ve Video | Programlar | Linkler  |  Îletişim için |

Copyright© 2000 Kevser Yayinlari Internet Hizmetleri. Tüm Haklari Saklidir Ayrintili bilgi almak için veya bize her konuda yazmak için, paragonxx@yahoo.de  'e mesaj yollayiniz. WWW.KEVSERNET.COM