Advertisement

KEVSER YAYINCILIK

  Ana Sayfa / Soru ve Cevaplar

 

Bugün :  

Sık Kullanılanlara Ekle

 

Başlangıç Sayfası Yapın

 
 

Bismillahirrahmanirrahim

Bismillahirrahmanirrahim

 

Soru - 557: Mezhepsiz Müslümanlık olur mu?

 

Cevap - 557: Muhterem kardeşim, eğer mezhepten maksadınız, müctehidlerin ictihadına amel etmek ise, bu doğrudur. Her şeyin bir uzmanına başvurduğumuz gibi dinin de uzmanlarına başvurmak gerekir. Nasıl ki Kur’an-ı Kerim de “Zikir ehline -bilen kimseye- sorun” düsturuyla bunu tekli ve tespit etmiştir. Ama kimin gerçekten uzman olup olmadığını, dayandığı esasları da çok iyi etüt etmemiz gerekir. Nasıl ki kendimizi tedavi ederken her doktorum iddiasında bulunan kimseye hemen kendimizi teslim etmediğimiz ve bir sürü araştırmanın ardından emin olduğumuz ve uzmanlığına güvendiğimiz kimseye kendimizi teslim ettiğimiz gibi ebedi saadet ve bedbahtlığımızı ilgilendiren böylesi hayati bir konuda bunun önemini anlatmaya bile gerek yoktur.

Bize göre bugün her müctehidin ana referansı, Resulullah’ın Ehlibeyt’i olmalıdır. Çünkü bizim direk olarak Resulullah’a ulaşma imkânımız yoktur ve arada bir sürü iddialar ve vasıtalar vardır. Bu vasıtaların en güvenilir olanı Ehlibeyt’tir. Çünkü Allah Resulü Müslümanların kaynaklarının ortaklaşa naklettiği ve doğruluğunda şüphe etmediği “Sekaleyn Hadisi” gereği onlar hakkında bize garanti vermiş ve şöyle buyurmuştur:

"Ben sizin aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum; o ikisine sarıldığınız müddetçe asla dalalete düşmezsiniz; Allah'ın Kitabı (Kur'an) ve Ehlibeyt'im olan itretimi. Hiç şüphesiz, bu ikisi (Kevser) havuz(u) başında bana varıncaya dek, hiçbir zaman birbirinden ayrılmazlar. Bakın benden sonra onlara nasıl davranacaksınız?"
(Sahih-i Müslim, c.4, s.1874 Hadis: 36-37; Sünen-i Tirmizî, c.5, s.662, Hadis: 2786-2788; Müsned-i Ahmed b. Hanbel, c.4, s.30-36-54, c.7, s.84, c.8, s.118-138-154; Sünen-i Darimî, c.2, s.889, Hadis: 3198; Müstedrek'üs-Sahihayn, c.3, s.118; et-Tabakat'ül-Kubra, c.2, s.196; el-Mu'cem'ül-Kebir, c.3, s.65-67; es-Savaik'ul-Muhrika (İbn-i Hacer), s.226…

  

Artık kimin ne kadar Ehlibeyt’e sarıldığı ve onları referans aldığını her kesin kendisi hesaplamalıdır…

 

 
Site içi Arama


 

 

 

 

Go to top of page  Ana Sayfa | Kitap Listesi | Kıble Dergisi | Makaleler | Kadin ve Aile | Cocuklar Îçin | Soru Ve Cevap | Yazarlarımız |
Kur`an | Hadisler | Dualar | Şiirler | Ses ve Video | Programlar | Linkler  |  Îletişim için |

Copyright© 2000 Kevser Yayinlari Internet Hizmetleri. Tüm Haklari Saklidir Ayrintili bilgi almak için veya bize her konuda yazmak için, paragonxx@yahoo.de  'e mesaj yollayiniz. WWW.KEVSERNET.COM