Advertisement

KEVSER YAYINCILIK

  Ana Sayfa / Soru ve Cevaplar

 

Bugün :  

Sık Kullanılanlara Ekle

 

Başlangıç Sayfası Yapın

 
 

Bismillahirrahmanirrahim

Soru - 551: Muhterem Hocam, Zerdüştlük hakkında kısa bir bilgi verir misiniz? Neden İranlılar onları kitap ehli olarak görüyorlar?

 

Cevap - 551: Muhterem kardeşim, bir kere İranlılar tabiriniz yanlıştır. Bu mektebi bir olaydır. İran’la ne alakası var?

Evet, müctehidlerimiz Ehlibeyt’ten gelen hadislere ve verilere dayanarak Yahudilerin, Hıristiyanların, Zerdüştilerin ve bazı fetvalara göre Sabilerin kitap ehli olduklarını söylemişlerdir. Kitap Ehli asaleten Allah tarafından gönderilen Peygamberleri ve kitapları olan kimselere denir. Elbette kitap ehli demek onların iyi veya hak oldukları demek değildir. Kâfirler birkaç gruptur ki her birisinin bu dünyada ayrı ayrı hükümleri vardır. Ehli kitabın da kendilerine göre hükümleri vardır. Mesela müşrik ve putperest olanlar çoğu fetvalara göre necistirler, ama kitap ehli temizlerdir. Fakat onlar da kâfirdir ve ebedi olarak cehennemde kalacaklardır. Şimdi Zerdüştilerin Ehli kitap olduklarını gösteren bazı hadisleri aktaralım:

 

1- İmam Cafer-i Sadık’a (a.s) Mecusilerin bir peygamberi olup olmadı sorulduğunda şöyle buyurdu: “Evet vardır. Sana Resulullah’ın (s.a.a) Mekke ehline yazdığı kitap ulaşmadı mı? Allah Resulü (s.a.a) şöyle yazmıştı: ‘Müslüman olun, yoksa sizinle savaşırım.’ Onlar da cevap da şöyle yazdılar: ‘Bizden cizye al ve bırak putlara tapmaya devam edelim.’ Resulullah tekrar şöyle yazdı: ‘Ben ancak kitap ehlinden cizye alırım.’ Bu sefer Resulullah’ı yalanlamak maksadıyla şu cevabı verdiler Mekkeliler: ‘Ancak kitap ehlinden cizye alabileceğini söylüyorsun, ama Hicr bölgesinin Mecusilerinden cizye alıyorsun. (Bu bir çelişki değil mi?)’ Cevaplarında Resulullah (s.a.a) şöyle yazdı: ‘Mecusilerin bir peygamberi vardı ki onu öldürdüler ve bir kitapları vardı ki onu yaktılar…” (El-Kafi, c.3, s.567)

 

2- Mukaddes-i Erdebli’nin Mecmeü’l-Faide kitabında şöyle diyor: “Denilmiştir ki Mecusilerin hem peygamberleri vardı, hem de kitapları. Peygamberleri öldürdüler, kitaplarını da yaktılar. Peygamberlerinin adı Zerdüşt, kitaplarının adı da CAMAST idi. (Mecmeü’l-Faide, c.7, s.438)

 

3- Vesailü’ş-Şia kitabında şöyle geçmektedir: “Mecusilerin peygamberlerinin adı “DAMAST” idi ki onu öldürdüler. Onun kitabının ismi ise “CAMAST” idi…” (Vesailü’ş-Şia, c.5, s.127)

 

4- Zındıklardan birisi İmam Cafer-i Sadık’a (a.s) Mecusileri sordu: ‘ Acaba Allah onlara bir peygamber gönderdi mi? Ben onların muhkem kitaplarının, güzel öğütlerinin ve yeterli temsillerinin olduğunu gördüm. Onlar da mükâfat ve cezaya inanıyorlar ve amel ettikleri şeriatları vardır.” İmam Sadık (a.s) şöyle buyurdu: ‘Her ümmete mutlaka bir korkutucu (peygamber) gönderilmiştir. Mecusilere de Allah tarafından bir peygamber kitapla birlikte gönderildi. Ama onlar onu ve kitabını inkâr ettiler…”

Elbette onların peygamberlerinin ismi konusunda yukarıda da görüldüğü gibi iki nakil vardır. Birisi Damast, diğeri ise Zerdüşt.. Belki de bu ravilerin isimleri karıştırmasından kaynaklanmıştır. Her halükarda ismin ne olduğu bizim için önemli değildir. Önemli olan onarla da bir Peygamber gönderilmiş olmasıdır.

İşte bu ve benzeri hadislere dayanarak müctehidlerimiz onların da Ehli Kitap olduklarına yönelik fetva vermişlerdir.

Şimdi onların Peygamberlerini öldürmesi veya içlerinde bir sürü sapıklık ve dalaletin oluşu belki de bazılarının kafasını karıştırabilir. Ama unutulmamalıdır ki benzer şeyler Yahudilerde veya Hıristiyanlarda da vardır. Yahudiler bir sürü peygamber öldürmüşlerdir. Ya da Hz. Üzeyr’in Allah’ın oğlu olduğuna inanmaktadırlar. Kur’an Yahudilerin mu’minlerin en katı düşmanları olduğunu söylüyor. Hıristiyanlarda üçleme inancı vardır vs. Demek ki Ehli Kitap derken onlara bir haklılık atfetmek istenmiyor. Ama Rabbimiz kâfirler arasında da bazı hükümler açısından fark gözetmiştir. Bunun birçok sebepleri vardır ki şimdi bu konuya girmenin yeri değildir. Dolayısıyla müctehidin kimin Ehli kitap olup kimin olmadığını tespit etmeye çalışması önemlidir. Allah’a emanet olun.

 

 
Site içi Arama


 

 

 

 

Go to top of page  Ana Sayfa | Kitap Listesi | Kıble Dergisi | Makaleler | Kadin ve Aile | Cocuklar Îçin | Soru Ve Cevap | Yazarlarımız |
Kur`an | Hadisler | Dualar | Şiirler | Ses ve Video | Programlar | Linkler  |  Îletişim için |

Copyright© 2000 Kevser Yayinlari Internet Hizmetleri. Tüm Haklari Saklidir Ayrintili bilgi almak için veya bize her konuda yazmak için, paragonxx@yahoo.de  'e mesaj yollayiniz. WWW.KEVSERNET.COM