Advertisement

KEVSER YAYINCILIK

  Ana Sayfa / Soru ve Cevaplar

 

Bugün :  

Sık Kullanılanlara Ekle

 

Başlangıç Sayfası Yapın

 
 

Bismillahirrahmanirrahim

 

Soru - 500: Hocam, Peygamber Efendimiz (s.a.a) vefat edince cenazesi ile Hz Ali efendimiz başta olmak üzere ailesi ilgilenmişti. Bu arada ensardan ve muhacirden bir grup halife seçimi için Beni Saide Sakifesi’nde tartışmaya tutulmuşlardı. Şimdi sorum şu; Peygamber Efendimizin cenazesini kim yıkadı, kim kefenledi, namazını kim kıldırdı, kimler kıldı? vs. Bu konularda bilgi verebilir misiniz? Mümkünse bu bilgileri delil olması için senetleri ile birlikte kaynak göstererek anlatırsanız çok memnun olurum. Allah razı olsun.

 

Cevap - 500: Muhterem kardeşim, Resulullah'ın (s.a.a) cenazesine Hz. Ali'nin Beni Haşim'den bir kaç kişinin yardımıyla gusül verip kefenlediği ve namazını kıldığı, geceleyin de defnettiği hususu bütün meşhur tarihlerde yazılıdır. Bu konuda ihtilaf yoktur. Elbette Hz. Ali yıkayıp kefenledikten ve namazı kıldıktan sonra, defnetmeden bekletti. Daha sonra sahabe gelip grup grup namaz kıldılar Allah Resulü'nün (s.a.a) mübarek cenazesine. Bunun sebebi ise hem yapılan yanlış ortaya çıksın. Hem de başkaları bunu fitne bahanesi yapmasınlar diye onların da gelip namaz kılmalarına izin verdi.

 

Soru: Hocam Allah razı olsun. Bu konularla ilgili tavsiye edebileceğiniz kitaplar veya faydalanabileceğimiz internet adresleri vs. her türlü kaynak İsimlerini yazabilirseniz çok sevinirim.

 

Cevap: Muhterem kardeşim, konuyla alakalı bazı pasajları kaynaklarıyla birlikte aşağıya kaydediyorum. Bu konuları artık bundan fazla irdelemeyi uygun görmüyoruz:

“Pazartesi günü güneşin yükselmesiyle Resulullah (s.a.a) gözlerini dünyaya kapayıp ebedi yurda göçtü. Ama Resul-i Ekrem’den sonra hilafet konusu halkı o hazreti toprağa verilmekten alıkoyup kendileriyle meşgul etti!”[1]

Onlar Pazartesi gününden Salı gününe kadar peygamberlerinin durumundan habersizlerdi! Ve bu müddet zarfında ilk önce Beni Saide Sakifesi’ndeki konuşmalarla ve daha sonra Ebubekir’e ilk biatle, sonra da mescidde umumi biat, onun ve Ömer b. Hattab’ın konuşmalarıyla meşgullerdi. Sonra da hep birlikte Ebubekr’in peşinde namaza durdular!

Ebubekr’e biat töreni bitince Salı günü Resulullah’ın (s.a.a) cenazesini hatırlayarak[2] o hazrete yöneldiler[3] ve bir kaç kişilik gruplar halinde gelerek hiç kimse kendilerine imamlık yapmaksızın fürada olarak Resulullah’ın (s.a.a) cenazesine namaz kıldılar![4]

 

Resulullah’ın (s.a.a) tertemiz ve mukaddes cenazesine gusül veren Abbas, Ali b. Ebitalib, Fazl b. Abbas ve Salih ve Resulullah’ın (s.a.a) azat etmiş olduğu kölesi o hazreti toprağa verdiler. Ashap Resulullah’ın (s.a.a) cenazesini ailesiyle başbaşa bıraktılar ve bu birkaç kişi o hazretin gusül, kefen ve defniyle uğraştılar.[5]

Başka bir rivayete göre, Ali Abbas oğullarından Fazl ve Kasm ile Resulullah’ın (s.a.a) Şekra adında azad ettiği kölesi ve bir rivayete göre de Usame b. Zeyd’le birlikte o hazretin cenazesiyle uğraştılar.[6] Ebubekir’le Ömer ise bu törene katılmamışlardı![7]

Ümm-ül Müminin Âişe der ki:

“Resulullah’ın (s.a.a) toprağa verildiğinden bizim haberimiz yoktu. Ancak Çarşamba gecesi kürek seslerini duyduğumuzda bundan haberimiz oldu.”[8]

Diğer bir rivayette ise şöyle geçer:

“Resulullah (s.a.a) toprağa verilirken yanında Yakınlarından başka kimse yoktu. Ganemoğulları kürek seslerini duyduklarında evlerinden dinleniyorlardı.”[9]

“Yine Ganemoğulları’ndan ensarın ileri gelenleri kürek seslerini gecenin sonunda duyduklarını söylerler!”[10]


 

[1] - Tabakat-ı İbn-i Sa'd, c.2, k.2, s.78 Lenden basımı.

[2] - Sire-i İbn-i Hişam, c.4, s.343; Tarih-i Taberî, c.2, s.450 ve Avrupa basımı, c.1, s.1830; Tarih-i İbn-i Esir, c.2, s.126; Tarih-i İbn-i Kesir, c.5, s.248; el-Halebiyye, c.3, s.392 ve 394. Bu kitapta Ebubekr'e biat ettikten sorna Resulullah'ın (s.a.a) cenazesini ne zaman hatırladıkları kaydedilmemiştir.

[3] - Sire-i İbn-i Hişam, c.4, s.343.

[4] - Tabakat-u İbn-is Sa'd, c.2, k.2, s.70; Kamil-i İbn-i Esir, c.2, Hicri 11. Yılda vuku bulan olaylarda.

[5] - Tabakat-u İbn-is Sa'd, c.2, k.2, s.70 ve buna yakın bir tabirle el-Bed-u vet Tarih kitabında geçer; Kenz-ul Ummal, c.4, s.54 ve 60. Bu kitapta, Resulullah'ın (s.a.a) cenazesiyle uğraşanların dört kişi olduğu geçer; daha sonra bizim yukarıda dediklerimizi kaydeder.

[6] - İkd-ul Ferid, c.3, s.61; Zehebi'nin Tarih'inde c.1, s.321 ve 326'da buna yakın bir tabir geçer.

[7] - Kenz-ul Ummal, c.3, s.140.

[8] - Sire-i İbn-i Hişam, c.4, s.344; Tarih-i Taberî, c.2, s.452, 455 ve Avrupa basımı, c.1, s.1833 ve 1837; Tarih-i İbn-i Kesir, c.5, s.270, Usd-ul Gabe, c.1, s.34 Resulullah'ın (s.a.a) hayatı bölümünde. Diğer bir rivayette kürek seslerini Salı gecesi duydukları geçer bkz. Tatih-i İbn-i Sad, c.2, k.2, s.78; Tarih-ul Hamis, c.1, s.191; Tarih-i Zehebi, c.1, s.327. Doğru olanı Çarşamba gecesidir. Müsned-i Ahmed b. Hanbel, c.6, s.62'de Çarşamba gecesinin son vakitleri olduğu vurgulanmış ve s.724'te "Kürek seslerini duyuncaya kadar defnolduğunda haberimiz yoktu..." dediği geçer.

[9] - Tabakat-u İbn-is Sa'd, c.2, k.2, s.78.

[10] - Tabakat-u İbn-is Sa'd, c.2, k.2, s.78.

 

 
Site içi Arama


 

 

 

 

Go to top of page  Ana Sayfa | Kitap Listesi | Kıble Dergisi | Makaleler | Kadin ve Aile | Cocuklar Îçin | Soru Ve Cevap | Yazarlarımız |
Kur`an | Hadisler | Dualar | Şiirler | Ses ve Video | Programlar | Linkler  |  Îletişim için |

Copyright© 2000 Kevser Yayinlari Internet Hizmetleri. Tüm Haklari Saklidir Ayrintili bilgi almak için veya bize her konuda yazmak için, paragonxx@yahoo.de  'e mesaj yollayiniz. WWW.KEVSERNET.COM