Advertisement

KEVSER YAYINCILIK

  Ana Sayfa / Soru ve Cevaplar

 

Bugün :  

Sık Kullanılanlara Ekle

 

Başlangıç Sayfası Yapın

 
 

Bismillahirrahmanirrahim

 

Soru - 496: Asıl sorun, Hatem'ül Enbiya olarak Hz. Peygamber'in yeterli görülmemesi... İmamlara özellikle Hz. Ali'ye olağan üstü güçlere sahip olduğunun lanse edilmesi... Ve buna inanmayanların tekfir edilmesi... Şu alıntı dehşete düşürdü mesela beni...

"Peygamber (Rabbi tarafından) kendisine indirilene iman etti, müminler de..." Harezmî; Şafii âlimi Muhammed b. İbrahim Hameveyni'den; Ebi Selma dedi ki; Hz. Resulullah'ın şöyle buyurduğunu duydum: "Miraca çıktığımda yüce Allah bana dedi ki: 'Peygamber, (Rabbi tarafından) kendisine indirilene iman etti.' Bende dedim ki: 'Müminlerde' Yüce Allah bunun üzerine şöyle buyurdu; 'Ey Muhammed! Sana selam olsun, sen doğruyu söyledin. Senden sonra ümmetine senin yerine geçmek üzere kimi seçtin?' Ben dedim ki: 'Ehlimin en hayırlı olanını seçtim. ' Bana buyurdu ki: 'Ali bin Ebu Talib'i mi seçtin?'…

 

 

Cevap - 496: Hadisin kaynağı zaten rivayette vardır. Kaynak Harezmi'dir ki Hz. Ali hakkında Menakıp kitabı var. O da Hemvini'yi Şafii'den nakletmiştir.  Bu hadis doğru da olsa, yanlış da olsa vebali Sünnilere aittir.J Çünkü ravisi ve bunu nakleden, Şia kaynağı değil Sünni kaynağıdır! Ayrıca bu rivayetin neresi dehşete düşürmüş, anlamış değilim.

“Resulullah’ın Hatemü’l-Enbiya olarak yeterli görülmemesi..” Bu sözle kastedilen nedir? Yani Şia Resulullah’ı Son Peygamber olarak kabul mü etmiyor? Veya İmamları Peygamber mi olarak kabul ediyor? Eğer kastedilen buysa, bu iğrenç ve dehşet verici bir iftiradan başka bir şey değildir ki söyleyenin ya cehaletinden ya da garaz maraz ehli oluşundan kaynaklanıyor. Yok, eğer maksat Resulullah’tan sonra ümmetin herhangi bir rehber ve öndere ihtiyacı yoktur denmek isteniyorsa, bu da saçma ve mantıksız bir sözdür. O halde neden Müslümanlar toplanıp da aralarından halife seçtiler? Yoksa bir tek Ehlibeyt gündeme gelince mi bunların söylenmesine gerek duyuluyor? Kalpleri Rabbimiz her ketsen daha iyi biliyor..

Hz. Ali’nin Resulullah tarafından seçilişini Hak Teala teyid etmişse bunun neyi yadırganıyor? Hz. Ali’ye olağan üstü şeyler isnad ediliyormuş.. Peki, olağan üstü şeylerin isnadına mı karşısınız, yoksa bunun Hz. Ali’ye isnadına mı? Eğer olağan üstü bir şey bir kimseye isnad edilmez diyorsanız, Kur’an hatta Peygamber olamayan birçok kişiye olağan üstü şeyler atfediyor. O zaman onları da inkâr etmeniz gerekiyor. Örneğin Hz. Süleyman’ın yanına göz kapayıp açmadan Belkıs’ın tahtını getiren, kimse gibi… Ta Sebe’ mülkünden Beytülmukaddes’e bir anda bir tahtın getirilişi olağan üstü değil de nedir?! Yoksa siz bu tür makamları bir tek Hz. Aliye mi çok görüyorsunuz? Sonra Hz. Ali’nin olağan üstü makamlarını inkâr edeni tekfir eden kim? Eğer bir kimseye bunların hakkaniyeti sabit değilse, böyle bir kimseye kim kafir diyebilir? Ama eğer bir kimseye Hak ve hakikat (bu ne olursa olsun) delilleriyle sabit olduktan sonra inat ederek kabul etmezse, bunun adını ne koymak gerekir sizce?... Yine de Şia zahirde şehadeteyni getiren kimseyi Müslüman olarak addeder, Yani İslam toplumunda Müslüman muamelesi görür, ama uhrevi durumunu Allah bilir. Bir münafık da olabilir. Kurtuluşa eren birisi de olabilir vs.    

 

 
Site içi Arama


 

 

 

 

Go to top of page  Ana Sayfa | Kitap Listesi | Kıble Dergisi | Makaleler | Kadin ve Aile | Cocuklar Îçin | Soru Ve Cevap | Yazarlarımız |
Kur`an | Hadisler | Dualar | Şiirler | Ses ve Video | Programlar | Linkler  |  Îletişim için |

Copyright© 2000 Kevser Yayinlari Internet Hizmetleri. Tüm Haklari Saklidir Ayrintili bilgi almak için veya bize her konuda yazmak için, paragonxx@yahoo.de  'e mesaj yollayiniz. WWW.KEVSERNET.COM