Advertisement

KEVSER YAYINCILIK

  Ana Sayfa / Soru ve Cevaplar

 

Bugün :  

Sık Kullanılanlara Ekle

 

Başlangıç Sayfası Yapın

 
 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

Sorularla Hz. Fatima (s.a) – 460:

 

HZ. FATIMA (A.S)'IN HAYATIYLA İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI

 

SORU 1- Hz. Fatıma (a.s) ne zaman ve nerede dünyaya geldi?

 

CEVAP 1- Bir rivayete göre Resulullah'ın (s.a.a) Bi'setin den 5 yıl önce, bir rivayete göre Bi'setin 5. yılında Cemadiyessaniye'nin 20'sinde Cuma günü şafak sökmek üzereyken Mekke-i Muazzama'da dünyaya geldi.

 

SORU 2- Hz. Fatıma dünyaya geldiğinde, kaç kişi Hz Hatice'nin yardımına koştu ve onların isimleri ne idi?

 

CEVAP 2- Hz. Fatıma (a.s) doğduğunda, Haşimi kadınlarına benzer dört uzun boylu kadın Hz Hatice'nin yanına gelerek onlardan biri şöyle dedi: "Ey Hatice! Biz Allah'tan taraf sana doğru gelmişiz. Biz senin bacılarınız; ben Hz İbrahim'in eşi Sara'yım, buda cennette seninle beraber olacak Mezahim kızı Asiye'dir. Ben Hz Musa'nın bacısı Gülsüm'üm. Ben de İmran kızı ve İsa'nın Annesi Meryem'im. (Bazı kaynaklarda Hz. Fatıma (a.s) faziletleri adlı kitapta Tuba yayını Hz Hatice (a.s) annesi Havva'nın da geldiği yazmaktadır.) Ve eklediler: "Kadınların yapması gereken işi yüklenmek ve sana yardım etmek için geldik."

 

SORU 3- Hz. Fatıma (a.s)'ın kaç ismi vardır?

 

CEVAP 3- Hz. Fatıma (a.s) isimleri:

1)        Fatıma

2)        Zehra

3)        Sıddıka

4)        Tahire

5)        Raziye

6)        Merziyye

7)        Mubareke

8)        Zekiye

9)        Muhaddese

 

Bazı kaynaklara göre;

10) Kubra

11) Zöhre

12) Betül

13) Huriye

 

SORU 4- Hz. Fatıma (a.s)'a neden "Fatıma" ismi verilmiştir?

 

CEVAP 4- Hz. Fatıma (a.s), her kötülükten beri, O ve Şiileri cehennem ateşinden uzak, yüce ilim ve kemali diğer kimselerden ayrı olduğundan dolayı ona Fatıma denilmiştir. Fatıma "feteme" kökünden türeyip "kesti ve ayırdı" anlamına gelmektedir. "Fatım" kesen ve ayıran anlamına gelmektedir. Resulullah (s.a.a) buyurmuştur: "Allah (azze ve celle) kıyamette Onu ve Onun soyundan gelenleri cehennem ateşinden kesmiş, ayırmıştır."

 

SORU 5- Hz. Fatıma (a.s)'a neden "Zehra" ismi verilmiştir?

 

CEVAP 5- Parlak ay yüzlü kadın anlamındadır. İmam Hasan Askeri (a.s) şöyle buyurmuştur: "Hz. Fatıma'ya "Zehra" denilmesinin sebebi şudur ki, cemalinin nuru Hz Ali için sabahleyin güneş gibi nur saçıyordu; öğle vakti dolunay, akşamleyin ise yıldız gibi parlıyordu. Yani günde üç defa cemalinin nuru Hz Ali için tecelli ediyordu."

 

SORU 6- Hz. Fatıma (a.s)'a neden "Betul" ismi verilmiştir?

 

CEVAP 6- Hz. Fatıma (a.s) "Betul" denilmesinin sebebi, adet (hayız) görmediği içindir. Nitekim Hz Meryem'e de bundan dolayı "Betül" denilmiştir.

 

SORU 7- Hz. Fatıma (a.s)'a neden "Haniye" denmiştir?

 

CEVAP 7- Hz. Fatıma (a.s) "Haniye" denilmesinin sebebi, kocası ve çocuklarına şefkatli ve merhametli olduğundan dolayıdır.

 

SORU 8- Hz. Fatıma (a.s)'ın ismi Allah-u Teala'nın hangi isminden iktibas edilmiştir?

 

CEVAP 8- Hz. Fatıma (a.s)'ın "Fatıma" ismi Allah-u Teala' nın "Fatır" isminden iktibas edilmiştir.

 

SORU 9- Hz. Fatıma (a.s)'a göklerde ne diyorlar?

 

CEVAP 9- Hz. Fatıma (a.s)'a göklerde; Nuriye- Semaviye ve Haniye diyorlar.

 

SORU 10- Hz. Fatıma (a.s)'a neden "Havra-yi İnsiyye" denmiştir?

 

CEVAP 10- Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

"Miraca götürüldüğümde beni cennete dahil ettiler ve ben cennet ağaçlarından bir ağacın yanında duruyordum; öyle bir ağaçtı ki, cennette onun gibi güzel, yaprakları beyaz ve meyvesi hoş olan bir ağaç görmemiştim; onun meyvesinden alıp yedim; bu benim sulbümde nutfeye dönüştü; yeryüzüne döndüğümde Hatice'yle bir araya geldim ve o Fatıma'ya hamile kaldı ve böylelikle Hz. Fatıma (a.s)'ın nuru Hz Hatice'nin rahminde yer aldı. Bundan dolayı Hz. Fatıma (a.s)'a "Havra-yi İnsiyye"yani insan cinsinden olan huri denildi.

 

SORU 11- "Ümm-ü Ebiha"nın manası nedir ve bu lakabı kim Hz. Fatıma (a.s)'a vermiştir?

 

CEVAP 11- "Ümmü"kelimesi, anne manasına gelmesinden ilaveten esas ve kök anlamına da gelmiştir. Binaenaleyh "Ümm-ü Ebiha" nübüvvet ve velayetin esası, kökü ve mazharı manasındadır. Şüphesiz Hz. Fatıma (a.s) imamet ve velayet meyvelerini yetiştiren gölgeli bir ağaçtı. Bu lakabı Hz Resulullah (s.a.a) değerli kızına vermiştir. "Babasının annesi" anlamındadır. Gerçekten onun şanına layık bir lakaptır.      

 

SORU 12- Hz. Fatıma (a.s)'ın fazileti hakkında beş ayeti mealiyle birlikte yazın.

 

CEVAP 12- Hz. Fatıma (a.s)'ın fazileti hakkında 5 ayet:

 

1)        Kevser Suresi, 1. Ayet: "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Şüphe yok ki biziz sana Kevser'i veren. Artık namaz kıl rabbine ve (tekbir alırken ellerini) boğaz hizasına kadar kaldır. Şüphesiz sana buğzeden yok mu, odur nesli kesilen."

SOY AYETİ: Hz. Fatıma (a.s) dünyaya geldiğinde Resulullah'ın soyu kesik dediler. Kız çocuğu olduğu için ve o zaman Kevser suresi nazil oldu.

 

2)        Al-i İmran Suresi, 61. Ayet: "Artık sana gelen bunca ilimden sonra onun hakkında seninle çekişip tartışmalara girişirlerse, de ki: Gelin, oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarımızı, kendimizi ve kendimizi çağıralım. Ondan sonra karşılıklı lanetleşelim de Allah'ın lanetini yalan söyleyenlerin üstüne kılalım."

MÜBAHALE AYETİ: Bütün İslam mezhepleri (hatta hariciler dahi) Peygamber'in Necran Hıristiyanları ile mübahale etmeye giderken kadınlardan Hz. Fatıma (a.s), evlatlarından Hasan ve Hüseyin (a.s), kendi nefislerinden ise değerli kardeşi ve O'na karşı Harun'un Musa'ya karşı olan nisbetini taşıyan Hz Ali (a.s) dışında hiç kimseyi götürmediği hususunda ittifak etmişlerdir. Dolayısıyla bu ayet-i şerifede kastedilenler ve de mübahale etmeye Peygamber ile gidenler sadece bu beş kişi idi. 

 

3)        Ahzab suresi, 33. Ayet: "Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden her çeşit pisliği, suçu uzaklaştırmayı ve sizi tertemiz bir hale getirmeği diler."

TATHİR AYETİ: Şüphesiz ki Allah'ın tertemiz kıldığı ve her türlü pisliği uzaklaştırdığı şahıslardan maksat, beş zat,  yani "Al-i Aba"dır. Bu da bu beş zatın mahlûkatın en üstünü ve yeryüzündeki tüm insanların faziletlisi olduklarının en büyük delillerindendir. Bu beş değerli zat ise Resulullah (s.a.a), Hz Ali (a.s), ki Kur-an da Resulullah'ın nefsi olarak vasıflandırılmıştır. Peygamber'in bir parçası ve aynı zamanda rızası Peygamber'in rızası, gazabı da Peygamberin gazabı olan Hz. Fatıma (a.s) ile nübüvvet bahçesinin iki gülü ve cennet gençlerinin efendisi ve şehid olan Hz Hasan ve Hz Hüseyin (a.s)'dan  ibarettir.   

 

4)        Şura Suresi, 23. Ayet: "Deki sizden, ona (tebliğime) karşılık bir ücret istemiyorum, istediğim ancak yakınlarıma sevgidir ve kim güzel ve iyi iş yaparsa onun güzelim mükâfatını arttırırız; şüphe yok ki Allah, bağışlayandır, iyiliğe mükâfatla karşılık verendir."

MEVEDDET (SEVGİ) AYETİ: İmamiyye (Caferi) mezhebinde ittifak ve icma edilmiştir ki ayetteki "Kurba yani yakınlar"dan maksad Emir-ul Mü'minin (a.s), Hz. Fatıma (a.s) ve evlatlarıdır. Ayetteki iyilikten maksat ise onları sevmek ve onlara muhabbet beslemektir. Ayetteki "gafur ve şekur"ise Allah'ın onları seven kimseleri bağışladığı ve de onları takdir ettiği manasına gelir.

 

5)        İnsan Suresi, 8-9. Ayetler: "Kendileri, ona duydukları sevgiye rağmen yemeği, yoksula, yetime ve esire yedirirler: "Biz size, ancak Allah'ın rızası için yediriyoruz; sizden ne bir karşılık istiyoruz, ne bir teşekkür." İnsan suresi 5.' den 31. ayete kadar Ehl-i Beyt için inmiştir.

EBRAR AYETLERİ: Ehl-i Beyt takipçileri kendi masum imamlarına uyarak bu ayetlerin Hz Ali (a.s), Hz. Fatıma (a.s), Hz Hasan (a.s) ve Hz Hüseyin (a.s) hakkında nazil olduğunda ittifak etmişlerdir.   

 

SORU 13- Hz. Fatıma (a.s)'ın fazileti hakkında Resulullah (s.a.a)'den nakledilen beş hadis zikredin.

 

CEVAP 13- Resulullah (s.a.a) buyuruyor ki:

1)         "O benim Ruhumdur. O insanlardan olan bir huridir. Rabbinin huzurunda ibadete durduğunda yıldızların yer ehli için parladığı gibi, onun nuru da gökteki melekler için parlar ve Allah-u Teala meleklerine şöyle hitap ede: "Ey melekler, bakın benim cariyem (kulum) Fatıma'ya; O benim huzurum da durmuştur, korkudan titriyor, kalbiyle benim ibadetime yönelmiştir. Sizleri şahit kılıyorum ki, ben onun takipçilerini ateşten koruyacağım."

 

2)         "Kızım Fatıma, Hz. Adem soyundan bir huridir; ne hayız olur ve ne de nifas. Onun Fatıma (kesilmiş, ayrılmış) diye adlandırılması, Allah'ın onu ve dostlarını ateşten (cehennemden) kestiği, ayırdığı içindir."

 

3)         "Fatıma bedenimin bir parçasıdır. Ona eziyet, bana eziyettir. Onun hoşnutluğu benim hoşnutluğumdur ve Fatıma insanların bana en aziz olanıdır"

 

4)         "Fatıma ilklerden ve sonrakilerden bütün cennet kadınlarının en üstünüdür."

 

5)         "Allah-u Teala Fatıma'nın gazabıyla gazap eder, Fatıma'nın hoşnutluğuyla da hoşnut olur."

 

SORU 14- Bütün dünya kadınları arasında en üstün dört kadının ismini zikredin.

 

CEVAP 14- Resulullah (s.a.a) buyuruyor ki:

"Dünya kadınlarının en üstünü dört kişidir; İmran kızı Meryem, Muhammed'in kızı Fatıma, Huveyled'in kızı Hatice ve Firavun'un hanımı Asiye'dir."

 

SORU 15- Hz. Fatıma (a.s)'ın da dâhil olduğu Ehlibeyt hakkında Resulullah (s.a.a)'in beş hadisini yazın.

 

CEVAP 15- Resulullah (s.a.a) buyuruyor ki:

1)        "Kardeşim ve damadım Ali, kızım Fatıma, gözümün nurları Hasan ve Huseyi; Allah'ım biliyorsun ki, bunlar benim Ehl-i Beyt'im ve (nezdimde) insanların en değerlisidirler. Allah'ım, onları seveni sev, onlara düşman olanlara düşman ol, onlara yardım edene yardım et, onları bütün kötülüklerden münezzeh kıl, bütün günahlardan koru ve Ruh'ul-Kudus vasıtasıyla onları teyit et."

 

2)        "Ben mi'rac gecesi cennetin kapısına şöyle yazılmış olduğunu gördüm:

"La ilahe illellah, Muhammed Resulullah, Ali Habibullah (Ali Allah'ın mahbubudur); el-Hasan ve el-Hüseyn Safvetullah (Hasan ve Hüseyin Allah'ın seçkin kıldığı kimselerdir); Fatımet-ü Hiyeretullah (Fatıma Allah'ın beğendiği bir şahıstır) Ala Bağizihim la'netullah (onlarla düşmanlık yapana Allah'ın laneti olsun)."

 

3)        "Ey Fatıma, Beni hak olarak meb'us kılana andolsun ki, sen kadınların hanımefendisi olarak cennete gireceksin, beni hak olarak peygamber gönderene andolsun ki, Hasan ve Hüseyin de senin sağ ve solun da oldukları halde cennete girecekler; sen cennetin en yüksek yerinden halka bakacaksın, Hamt bayrağı da Ali Bin Ebu Talib'in elinde olacaktır."

 

4)        "Ey Fatıma, Allah'u Teala dünyaya teveccüh eyledi. Beni bütün insanlara tercih etti. Tekrar dünyaya teveccüh eyledi, eşin Ali'yi diğer insanlarda üstün kıldı. Yine dünyaya teveccüh eyledi, seni bütün dünya kadınlarından mümtaz kıldı. Yine dünyaya teveccüh eyledi, Hasan ve Hüseyin cennet ehlinin gençlerinden üstün kıldı"

 

5)        "Ey Fatıma, en üstün peygamber bizdendir; o da babandır. En üstün vasi bizdendir;  o da eşindir. En üstün şehitler bizdendir; Onlar da babanın amcası Hamıza ve iki kanadıyla cennette uçan ve istediği yere giden babanın amcası oğlu Cafer'dir. Cennet gençlerinin efendileri olan Hasan ve Hüseyin bizdendir. Onlarda senin evlatlarındır. Canım elinde olan Allah'a andolsun ki; bu ümmetin Mehdisi bizdendir. O da senin torunlarındandır."

 

SORU 16- Hz. Fatıma (a.s)'ın beş değerli sözünü yazın.

 

CEVAP 16-Hz. Fatıma (a.s) buyurmuştur:

 

1)        "Ey insanlar, bilin ki ben Fatıma'yım ve babam Muhammed'dir (s.a.a). Bu sözü ben tekrar tekrar sizlere söylüyorum. Sözlerim haktır ve yaptığım işte batıl bir yön yoktur."

 

2)        "Biz Resulullah'ın Ehl-i Beyt'i, Allah'ın yaratıkları arasındaki vesilesi, seçkin kulları, kutsal odakları, açık delilleri ve göndermiş olduğu Peygamberlerin varisleriyiz."

 

3)        "Dünyanızdan üç şey benim için sevimlidir: Allah'ın kitabına tilavet etmek, Resulullah (s.a.a)'ın yüzüne bakmak ve Allah yolunda infak etmek."

 

4)        "Gerçek mutlu, Ali'yi hayatında ve ölümünden sonra seven kimsedir."

 

5)        "Kadının Rabbine en yakın olduğu an, evinin içinde olduğu andır."

 

SORU 17- Hz. Fatıma (a.s)'nın babasının hadislerine ne kadar önem verdiğini gösteren olayı yazın.

 

CEVAP 17- Hz. Fatıma (a.s)'ya birkaç mesele hakkında hanımlardan soru sorulur; bunun üzerine Fatıma (a.s) hizmetçisine git sana verdiğim babamın sözlerinin yazılı olduğu levhaları getir buyurur. Hizmetçi gider ancak levhaları bulamaz, dönüp Hz. Fatıma (a.s)'a levhaların kayıp olduğunu söylediğinde Hz. Fatıma (a.s) çok üzülür ve sinirlenir ve şöyle buyurur: "Bilir misin o levhalar benim yanımda Hasan (a.s) ve Hüseyn (a.s) kadar değerlidir" buyurarak babasının hadislerine verdiği değeri göstermiştir.

 

SORU 18- Hz Resulullah (s.a.a)'in Hz. Fatıma (a.s)'a beslediği ulvi sevgiyi gösteren bir sözünü ve bir davranışını yazın.

 

CEVAP 18- Hz Peygamber (s.a.a) Hz. Fatıma (a.s) içeri girdiğinde onun ayağına kalkardı ve onun elinden öperdi kendi yerini ona verirdi ve Ona "Babasının Annesi"diye hitap ederdi.

 

SORU 19- On İki İmamın her birisinden Hz. Fatıma (a.s) hakkında bir söz nakledin.

 

CEVAP 19- Hz. Resulullah (s.a.a) vefat anında Hz. Fatıma (a.s)'a şöyle buyurdu:

"Ey Fatıma! Allah'a andolsun ki, senin ağlamandan dolayı, Allah'ın arşı ve onun etrafındaki melekler, gökler ve yerler ve onlarda olan her varlık ağlayacaktır."

Bazı İmamlarımızın babalarından veya Resulullah'tan naklini yazmışımdır hepsinin sözleri birdir düşüncesiyle; Tevfik Allah'tandır.

 

1. İmam Ali (a.s): "Allah'a andolsun ki, ben Fatıma'yı kesinlikle öfkelendirmedim; hayatta olduğu müddetçe onu sevmediği bir işe mecbur etmedim; O da beni öfkelendirmedi, bana karşı gelmedi; O'na baktığımda bütün gam ve üzüntüler kalbimden yok olup giderdi."

 

2. İmam Hasan (a.s):

"Cuma gecesi annem Fatıma (a.s) mihrapta durup ibadete koyulmuştu, şafak atıncaya kadar hep rüku ve secde halindeydi; mümin erkek ve kadınların ismini zikredip onlar için çok dua edip fakat kendisi için Allah' tan bir şey istemedi. Bu durumu sorduğumda; "önce komşu, sonra kendin" diye cevap verdi."

 

3. İmam Hüseyin (a.s) Resulullah (s.a.a)'den şöyle buyurduğunu naklediyor:

"Fatıma kalbimin sevincidir; iki oğlu kalbimin meyvesidir; eşi gözlerimin nurudur; evlatlarından olan İmamlar, Rabbim'in eminleri ve O'nunla yaratıkları arasında ilişki bağıdırlar; kim o bağa sarılırsa kurtulur; kim de ondan ayrı kalırsa helak olur."

 

4. İmam Zeynel Abidin (a.s): "Allah'ın seçtiği peygamber bizdendir. Sıddık-i Ekber (İmam Ali) bizdendir. Caferi Tayyar bizdendir. Allah'ın ve Resulü'nün aslanı şehitler efendisi (Hamza) bizdendir, Peygamber'in iki torunu Hasan ve Hüseyin bizdendir. Bütün kadınların hanım efendisi Zehra Betül bizdendir."

 

5. İmam Muhammed Bakır (a.s):

"Andolsun Allah'a ki; Allah-u Teala Fatıma'yı ilim vesilesiyle fesat ve kötülükten alıkoydu."

 

6. İmam Caferi Sadık (a.s): "Kim Fatıma'yı hakkıyla tanırsa Kadir gecesini idrak etmiştir."

 

7. İmam Musa Kazım (a.s) Harun Reşit'le konuşmasının bir bölümünde buyuruyor:

"Rabbimiz Hz. Fatıma (a.s)'ı seçti, onu tertemiz kıldı ve cennet gençlerinin efendileri olan Hasan ve Hüseyin vesilesiyle de onu âlemlerdeki bütün kadınlardan üstün kıldı."

 

8. İmam Rıza (a.s):

"Biz şahane bir anneye sahiptik ki dünyadan gittiğinde gazaplıydı ve ondan sonra onun risaleti hakkında hiçbir şey duymadım."

 

9. İmam Muhammed Taki (a.s): İmam Muhammed Taki (a.s) Me' mun'un kızını isterken şöyle buyurdu:

"Muhammed b. Ali. b. Musa, Allah'ın kulu Me'mun'un kızı Ümmü'l-Fazl'ı kendine eş olarak istemekte ve mehriyesini de Resulullah (s.a.a)'in kızı Büyük annem Fatıma (a.s)'ın mehriyesi kadar dört yüz seksen tam ayar dirhem olarak önermektedir. Bu mehriye karşılığında kızının benim eşim olmasını kabul ediyor musun?"dedi. 

 

10. İmam Ali Naki (a.s) babalarından naklen Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletti:

"Kızım Fatıma'nın "Fatıma" diye adlandırılmasının sebebi, Allah-u Teala'nın O'nu ve dostlarını cehennem ateşinden ayırmış ve uzaklaştırmış olduğu içindir."

 

11. İmam Hasan Askeri (a.s): İmam'a, "Fatıma neden "Zehra" olarak adlandırılmıştır?" dediklerinde; İmam Hasan Askeri (a.s) şöyle buyurdu:

"Fatıma'a (a.s)'a "Zehra" denilmesinin sebebi şudur ki yüzü, günün başlangıcında Emir'ul Muminin (a.s) için güneş gibi nur saçıyordu, öğle vaktinde dolunay, akşamleyin ise yıldız gibi parlıyordu."

 

12. İmam Mehdi (a.s): "Resulullah'ın kızı Fatıma'da (a.s) benim için örnek vardır; (buyurmuştur): "Cahil, amelin kötü neticesinde yakın bir zamanda helaka uğrayacaktır; kafir de ahiret yurdunun kimin olduğunu yakın bir zamanda anlayacaktır."

 

SORU 20- Hz. Fatıma (a.s) hangi açıdan Resulullah (s.a.a)'e en çok benziyordu?

 

CEVAP 20- Hz. Fatıma (a.s) konuşma ve yürüme açısından Hz Peygamber'e (s.a.a) herkesten çok benziyordu.

 

SORU 21- Hz. Fatıma (a.s) hangi savaşta cepheye Hz Peygamber (s.a.a) için ekmek götürdü?

 

CEVAP 21- Hz. Fatıma (a.s) babasına Hendek Savaşında ekmek götürmüştür.

 

SORU 22- Hz. Fatıma (a.s) zikri nedir ve kim tarafından ve ne zaman ona öğretilmiştir?

 

CEVAP 22- Hz. Fatıma (a.s) zikri "34 defa Tekbir, 33 defa Sübhanellah ve 33 defa Elhamdülillah"tır ve Hz Resulullah (s.a.a) tarafından öğretilmiştir.

Hz Ali (a.s) buyurmuştur:

"Resulullah'ın en çok sevdiği şahıs Fatıma idi. O benim evimde bulunduğu sırada el değirmeni çevirmekten elleri nasır bağlamıştı. Tulum ile su taşımaktan boynunda iz kalmıştı. Evi sürekli süpürdüğünden elbiseleri tozlanıyor ve ocağın ateşini yakmaktan elbisesi siyahlaşıyordu. O bu işler neticesinde rahatsız olmuştu. (Bu sıralarda) Resulullah'ın yanına bir köle getirdiklerini duyduk. Fatıma'ya, "Babanın yanına gidip sana bir hizmetçi vermesini istemez misin?" (Fatıma bu iş için Peygamber'in bulunduğu yere) gitti, ama Resulullah konuşuyordu; utanıp (sözünü söylemeden) geri döndü.

Ertesi gün Resulullah (s.a.a) yanımıza geldi ve Fatıma'nın başı ucunda oturdu. Ve şöyle buyurdu:

"Al-i Muhammed'in, dünkü isteği ne idi?"

Fatıma susup bir şey söylemedi.

Ben dedim ki: "And olsun Allah'a ben sana söyleyeceğim, ey Allah'ın Resulü! Bu (kızınız), benim evimde el değirmeni çevirmesi yüzünden eli nasır bağlamıştır; tulum ile su taşıması neticesinde boynunda iz kalmıştır; evi süpürmesi elbiselerini tozlandırmıştır; ocak yakması yüzünden elbiseleri siyah olmuştur; biz senin yanına bir köle veya hizmetçi getirdiklerini öğrendik (bu yüzden) ben ona: "Babandan sana bir hizmetçi vermesini iste" dedim.

Hazret buyurdu ki: "İsteğinizden daha hayırlı olan bir şeyi size öğretmemi istemez misiniz? Yatarken 34 defa tekbir getirin (Allah-u Ekber), 33 defa Sübhanellah ve 33 defa da Elhamdülillah söyleyin! Bu sizler için cariyeden daha iyidir."

 

SORU 23- Hz. Fatıma (a.s) zikrinin fazileti ve ne zamanlar okunmasının müstehap olduğu hakkında bilgi verin.

 

CEVAP 23- Faziletleri:

1)         Peygamber (s.a.a) buyurmuştur ki: "Fatıma'cığım, eğer bu zikri her gün sabahleyin söylersen, Allah dünya ve ahiret işlerinde sana kıfayet eder."

 

2)         İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: "Her namazdan sonra Hz. Fatıma (a.s) tesbihi benim yanımda günde bin rekat namazdan daha efdaldir."

 

3)         İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: "Her kim Hz. Fatıma (a.s) tesbihini namazdan sonra söylerse, henüz namazdan kalkmadan günahları bağışlanmış olur."

 

Okunması Müstehap olan vakitler:

 

1)        Akşam uykudan önce okunmasının büyük fazileti vardır.

 

2)        Farz ve Nafile namazlarından sonra sağa sola bakmadan direk tesbihata başlamak.

 

3)        Sabah kalkınca.

   

SORU 24- "Fatıma Mushafı" isimli kitap hakkında bilgi verin.

 

CEVAP 24- Hz Reresulullah (s.a.a) sevgili kızı Hz. Fatıma (a.s) bir kitabı olduğu ve "Mushaf-ı Fatıma"denilen bir kitapta, gelecekte vuku bulacak olaylara dair önemli bilgiler bulunduğu yazar. İmam Sadık hazretleri, Hz Resulullah'dan (s.a.a) Hz Ali'ye (a.s) ondan da oğlu İmam Hasan (a.s) kalan bir yadigâr konusunda kendisine sorulan sorulara şu cevabı vermiştir:

"Hz Resulullah'dan (s.a.a) bize yadigâr kalan bir kitap vardır ki onda, gerekli ihtiyaç duyulan her şeyin hükmü belirlenmiştir, hatta küçük bir sıyrığın diyeti bile! Hz. Fatıma (a.s) anamızdan bize bir Mushaf miras kalmıştır ki, bu Mushaf Kur-an değildir."

Bu rivayetin de ortaya koyduğu üzere Resulullah' ın sevgili kızı Hz. Fatıma (a.s) da kendi adıyla tanınan ve "Mushaf-ı Fatıma"olarak bilinen özel bir kitabı vardır. Bu haberin bizzat ilk kaynağı olan Ehl-i Beyt İmamları (a.s) Mushaf-ı Fatıma'nın Kur-an olmadığının da altını çizmiş ve "hatta Kur-an'ın bir kısmının dahi onda bulunmadığını ve bu kitabın sadece gelecekte vuku bulacak olaylarla ilgili bilgiler içerdiğini belirtmişlerdir.

Başka bir kaynakta "Fatıma Mushaf-ı"kitabı hakkında İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

"Hz. Fatıma (a.s) bir Mushaf hatıra bıraktı. O Mushaf,  Kur-an değildir. Ama Allah-u Teala'nın Hz. Fatıma (a.s)'ya ilham ettiği ve Hz Al i'nin (a.s) vasıtasıyla yazılan sözlerdir."

 

SORU 25- Hz. Fatıma (a.s)'a göre bir kadın için en güzel olan şey nedir?

 

CEVAP 25- Hz. Fatıma (a.s) şöyle buyurmuştur:

"Kadınlar için daha hayırlı olan; erkekleri görmemeleri, erkeklerin de onları görmemeleridir."

 

SORU 26- Hz. Fatıma (a.s)'dan nakledilen bir duayı zikredin.

 

CEVAP 26- Hz. Fatıma (a.s)'ın dilinden düşürmediği ve en çok okuduğu dua:

"Yapılan bütün Hamtlar için şükür ve sabır anında namaz ve zekat hususunda, geceleri sabaha kadar onu anma ve ibadette, saadet ve berekette rahmette ve arttırmada, nimette, keramette,  farzlarda, mutlulukta ve kederde, neşede ve gamda, musibet ve belada, güçlük ve rahatlıkta, zenginlik ve fakirlikte ve her halükarda her zaman mekan ve durumda hamd ve sena Allah'a mahsustur. Ona daima hamd ederim ben."

 

SORU 27- Hz. Fatıma (a.s)'ın her Perşembe günü ziyaret ettiği ve mezarının toprağından kendisine zikir tesbihi yaptığı şehidin ismi nedir?

 

CEVAP 27- Hz. Fatıma (a.s) her Perşembe günü en üstün şehitlerden olan babasının amcası Hz Hamza'nın mezarını ziyaret eder ve Hz Hamza'nın mezarının toprağından kendisine zikir tesbihi yapardı.

 

SORU 28- Hz. Fatıma (a.s)'ın kerametlerinden en az iki tanesini zikredin.

 

CEVAP 28- Hz. Fatıma (a.s) Kerametleri:

1)        Resulullah (s.a.a) birkaç gün yemek yemeden geçirdi. Bu durumdan meşakkete düşen Resulullah (s.a.a) (bir şey bulmak için) hanımlarının evlerinde yiyecek bir şey aradı, ama bir şey bulamadı.

 Bunun üzerine Hz. Fatıma (a.s)'nın yanına gelip: "Kızım, yiyecek bir şeyin varsa getir             yiyeyim; ben açım" dedi.

 Fatıma:  "Hayır, Allah' a andolsun (ki bir şey yoktur)…"diye cevap verdi.

Resulullah (s.a.a) oradan ayrıldığında, Hz. Fatıma (a.s)'ın komşusu iki tane ekmek ve biraz da et Hz. Fatıma (a.s)'a gönderdi. O da onları alıp bir kabın içerisine bırakıp üzerini örttü. Kendisi ve çocukları bir vade yemeğe muhtaç olmasına rağmen:

"Resulullah (s.a.a)'i kendim ve yanımdakilere tercih edeceğim."dedi.

Sonra Hasan ve Hüseyn'i dedeleri Resulullah'ın peşi sıra gönderdi ve Resulullah geri döndü.

Fatıma:  "Çocuklarım sana feda olsun, Allah bize bir şey verdi ve ben onu senin için ayırdım" dedi.

Peygamber de (s.a.a): "Getir" buyurdu.

Onu getirip üzerini açtığında, kabın (ekmek ve et ile) dolu olduğunu gördü. Gördüğüne şaşırdı ve bunun Allah'ın bereketi olduğunu anladı. Bunun için Allah'a hamdedip Peygamber'e salavat getirdi.

Peygamber (s.a.a): "Bunu nereden elde ettin?"diye sorunca, Hz. Fatıma: "Bu Allah'ın indinden (gelen) bir nimettir, Allah dilediğine hesapsız rızık verir" dedi.

Resulullah (s.a.a) Allah' a hamdederek şöyle buyurdu: "Hamd olsun Allah'a ki seni beni İsrail'in kadınlarının en üstünü olana benzetmiştir. Ona da Allah güzel bir rızık verince, eğer o rızıktan sorulsaydı; "Bu Allah'ın indindendir; gerçekten Allah dilediğine hesapsız rızık verir" derdi."

Sonra Resulullah (s.a.a) , Ali'yi (a.s) çağırttırdı. O da geldi. Resulullah (s.a.a), Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin ve Peygamber'in bütün hanımları o yemekten doyuncaya kadar yediler. Ama kap yine olduğu gibi dolu kalmıştı.

Hz. Fatıma (a.s) demiştir ki: "Ben o yemekten bütün komşularıma da verdim. Allah ona bereket ve kalıcı bir hayır vermişti. Kaptaki yemeğin aslı, iki tane ekmek ve bir parça etten ibaretti, geri kalanı ise Allah'ın verdiği bereket idi.

 

2)          Ammar şöyle diyor:  Bir gün Ali (a.s) eve girdiğinde Fatıma (a.s) şöyle dedi:

"Ya Ali yakına gel de kıyamete dek geçmiş ve geleceğin bütün hadislerini sana anlatıyım."Ali (a.s) Fatıma'ın  (a.s) sözüne şaşırıp kaldı. Peygamberin huzuruna varıp selam verdikten sonra Hazret'in yanına oturdu.

Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: "Ya Ali sen mi konuşacaksın ben mi konuşacağım." Ali(a.s); "sizin konuşmanız daha güzeldir" dedi.

Resulullah şöyle buyurdu: "Güya Fatıma sana şöyle şöyle demiş ve sende bundan dolayı benim yanıma gelmişsin."

Hz Ali cevaben, "Ya Resulullah Fatıma' nın nuru, bizim nurumuzdan mıdır?" diye sordu.

Peygamber (s.a.a): " Sen bunu bilmiyor muydun?" diye buyurdu.

Ali (a.s) bu sözü duyar duymaz secdeye kapandı, Allah'a şükretti. Hz Ali (a.s) daha sonra Hz. Fatıma (a.s)'nın yanına döndü. Hz. Fatıma (a.s) şöyle dedi:

"Güya babamın yanına gittin, O'da sana benim söylediklerimi buyurdular."

Hz Ali (a.s) cevaben: "Evet öyledir ey Peygamber'in kızı " diye buyurdular.    

 

SORU 29- Hz. Fatıma (a.s)'ın hayatından ibret dersi olan en az üç öyküyü zikredin.

 

CEVAP 29- Hz. Fatıma (a.s)'ın hayatından ibret dersi olan öyküler:

 

1)        İmam Hasan-ı Mucteba (a.s) şöyle buyuruyor: "Annem Zehra (a.s)'ın, Cuma akşamı sabaha kadar Alemlerin Rabbine ibadet ettiğini gördüm; sabah şafak sökünceye kadar daima rüku ve secde halindeydi. Müminlerin tek tek isimlerini zikredip onlara dua ediyordu, fakat kendisi için hiç dua etmedi."

Bu durumu görünce, "Anneciğim neden kendin için dua etmiyorsun?" diye sordum.

Annem cevaben şöyle buyurdular; "Önce komşu, sonra ev (kendin)."

 

2)        Fatıma (a.s) kesinlikle Ali (a.s)'ın müsaadesi olmaksızın evden dışarı çıkmıyordu; hiçbir zaman onu öfkelendirmiyordu. Çünkü İslam'ın şöyle buyurduğunu biliyordu: Allah-u Teala kocasını öfkelendiren her kadının oruç ve namazını, kocasını kendisinden razı etmedikçe kabul etmez. Fatıma (a.s) Ali (a.s)'ın evinde kesinlikle yalan söylemedi, hıyanet etmedi ve hiçbir zaman emrinden çıkmadı. Yine Ali (a.s) buyuruyor ki: "Andolsun Allah'a ki kesinlikle Fatıma'yı gazaplandıracak bir iş yapmadım, Fatıma (a.s) da hiçbir zaman beni öfkelendirmedi."

 

3)        Uhud savaşından sonra Fatıma babasının kana boyanan yüzünü gördüğünde Hazreti bağrına basıp ağladı ve babasının yüzündeki kanları temizledi. Ali (a.s) su getirdi, Fatıma da babasının yüzünü yıkadı, fakat Hazretin yüzündeki kan bir türlü durmuyordu; nihayet Fatıma (a.s) bir parça hasırı yakıp külünü yaranın üstüne bastırdı, böylece kan kesilmiş oldu.

Yine Uhud savaşı sonrası babasının ve eşinin kılıçlarının kanlarını yıkayıp temizledi. Fatıma (a.s) savaşlarda hemşirelik yapıyor, bir yandan da kocasını teşvik ve tahsin ediyordu. Fedakârlık ve cesaretini övüyordu; bu vesileyle kalbini hoşnut ediyor ve onu gelecek savaşlar için hazırlıyordu; onun riyasız sevgisi Hazretin yorgun ve yaralı bedenine sükûnet vesilesi oluyordu.

Ali (a.s) buyuruyor ki: "Eve gelip Fatıma (a.s)'a baktığımda bütün gam ve üzüntülerim yok oluyordu." 

 

SORU 30- Hz. Fatıma (a.s)'ın, babasının vefatında söylediği ağıt şiirlerinden iki tanesini yazın.

 

CEVAP 30- Hz Resulullah'ın (s.a.a) vefatı üzerine Hz. Fatıma (a.s) şu şiiri okudu:

 

1) Öyle Musibetler Başıma Geldi ki …

 

Topraklar altında gizlenene de ki, bağırmamı ve feryadımı duyuyor musun?

 

Öyle musibetler başıma geldi ki, gündüzün başına gelseydi kararır gece oluverirdi.

 

Ben Muhammed'in gölgesinde himaye altında idim,

 

Hiçbir zulümden (düşmandan) korkmuyordum. O, benim güzelimdi.

 

Bu gün zelil ve zulme uğramaktan korkuyorum,

 

Bana zulmedeni ridamla defediyorum.

 

Kumru gam ve kederden gece bir dala ağlasa,

 

Ben sabah vakti ağlarım.

 

Senden sonra hüznü munisim kılacağım,

 

Sana gözyaşı döküp ağzımı açacağım (onu silah edineceğim).

 

Ahmed'in türbesini koklayana ne gam,

 

Uzun zaman güzel bir koku koklamasa da.

Babacığım !!!

 

2)  Hz. Fatıma (a.s), Peygamber (s.a.a) vefat ettiğinde, şöyle diyordu:

 

Eyvah babacığım, ölüm haberini Cebrail' e verdiğimiz baba!

 

Eyvah babacığım, Rabbine ne de yakındın baba!

 

Eyvah babacığım, yeri Firdevs cenneti olan baba!

 

Eyvah babacığım, Rabbinin davetine icabet eden baba!

 

SORU 31- Hz. Fatıma (a.s), kaç yaşında ve kiminle birlikte Medine'ye hicret etti?

 

CEVAP 31- Hz. Fatıma (a.s) sekiz yaşında idi. Hz Resulullah (s.a.a) hicret buyurduktan sonra Hz Ali (a.s) Hz. Fatıma (a.s)'ı, kendi annesi Esed kızı Fatma'yı, Ümmü Eymen'le Ebu-Vakıd'ı alıp Ka'be'yi tavaf  ettikten sonra Mekke' den Medine'ye Hicret ettiler.

 

SORU 32- Hz Ali (a.s) ile Hz. Fatıma (a.s) hangi tarihte evlendiler?

 

CEVAP 32- Hz Ali (a.s) ile Hz. Fatıma (a.s) Hicretin 2. yılı Zilhicce ayında bazı rivayetlere göre ise Zilhicce'nin 6. günü evlendiler.

 

SORU 33- Hz. Fatıma (a.s)'ın nikahı Resulullah (s.a.a) tarafından kıyılmadan önce nerede ve kim tarafından kıyıldı?

 

CEVAP 33- İmam Ali Şöyle buyurmuştur:

Bir gün Resul-u Ekrem'in huzuruna vardığım da hazret "Ya Ali" diye seslendiler.

Ben de: "Buyrun ey Allah'ın Resulü!" dedim.      

Resulullah (s.a.a): "Evlenmeye rağbetin var mı?" diye sordu.

Ben de cevaben: "Allah Resulü daha iyi bilir" dedim.

Hazret bana: "Ey Ali, müjde! Allah (c.c) beni mahzun etmekte olan senin evlenme işini kendi üzerine aldı" buyurdu.

Ben: "Bu iş nasıl oldu ey Allah' ın Resulü" dediğimde şöyle buyurdular: 

"Cebrail (a.s) cennet sümbülü ve cennet karanfili ile bana geldi ve onları bana verdi. Ben onları alıp kokladım ve Cebrail'e "Eey Cebrail, bunun sebebi nedir?"  diye sordum.

Cebrail şöyle dedi: "Allah-u Teala cennette bulunan meleklere ve diğer cennet ehline bütün cennetleri; ağaç nehir, meyve ve saraylarıyla beraber süsleyip donatmalarını emretti. Cennet rüzgarlarına çeşitli çeşitli güzel kokularla esmelerini emretti. Cennet hurilerine de "ta-ha", "ta-sin" ve "ha-mim-ayn-sin-kaf" ile başlayan sureleri okumalarını emretti.

Daha sonra bir münadiye şöyle nida etmesini emretti: "Ey benim meleklerim ve ey cennetimin sakinleri! Şahit olun ki, Muhammed (s.a.a)'in kızı Fatıma'yı, Ali Bin Ebi Talib ile evlendirdim. Bu işten dolayı hoşnut ve razıyım; bu ikisi birbirlerinindir."

Sonra Allah, melekler içinde belegatta üstüne olmayan "Rahil"adlı meleğe bir hutbe okumasını emretti. Oda yer ve gök ehlinin okuyamadığı bir hutbe okudu. Ardından bir munadiye şöyle seslenmesini emretti.: "Ey benim meleklerim ve ey benim cennetimin sakinleri ! Muhammed(s.a.a)'in habibi Ali Bin Ebu Talibi (a.s)'ı ve Muhammed'in (s.a.a) kızı Fatıma'yı tebrik edin. Çünkü ben, onlara hayır ve bereket verdim."

Rahil; "Ey Rabbim dedi, dedi. Cennette ve katında gördüğümüzden başka onlara verdiğin bereket nedir?"

 Allah-u Teala şöyle buyurdu: "Onlara ihsan ettiğim bereketimden bazıları şudur ki, onları sevgim üzere bir araya topluyor ve yaratıklarıma hüccetim olarak kılıyorum. İzzet ve celalime andolsun ki, onlardan öyle bir nesil ve evlatlar vücuda getireceğim ki, onları yeryüzünde hazinedarlarım ve hikmetimin madenleri kılacağım; peygamber ve Resullerden sonra da onlarla yaratıklarıma delil göstereceğim"

Öyleyse müjde ey Ali ! Bende Allah-u Teala'nın evlendirmesi üzerine kızım Fatıma' yı seninle evlendirdim.

Hz Ali:"Allah'ım! Bana verdiğin nimete şükretmemi bana ilham et!"

Resul-u Ekrem de:"Amin"dedi.

  

SORU 34- Hz. Fatıma (a.s) mihriyesi ne kadardır?

 

CEVAP 34- Hz Resulullah ( s.a.a) Hz. Fatıma (a.s)  şöyle buyurdu: "Senin nikahını Ali'ye kıydım, mihriyen 480 dirhem  ( 400 miskal gümüş ) kararlaştırıldı."

 

SORU 35- Hz. Fatıma (a.s)'nın  çeyizi nelerdi?

 

CEVAP 35- Peygamber (s.a.a) ,Hz. Fatıma (a.s)'ı, Hz Ali(a.s)'la evlendirmeye karar verince, Hz. Fatıma (a.s) çeyiz almak için Hz Ali'den zırhını satmasını istedi. Hz Ali (a.s)'da zırhını çarşıya götürüp sattı ve parasını Peygamber (s.a.a)' in huzuruna takdim etti. Resulullah (s.a.a) de o parayı ashaptan bir kaçına vererek Fatıma' nın evine ve kendisine gerekli olan eşyaların almasını emretti. O parayla satın alınan Hz. Fatıma (a.s) çeyiz şunlardır:

 

1)        Yedi dirhemlik beyaz bir gömlek.

2)        Dört dirhemlik büyük bir baş örtüsü.

3)        Hayber malı siyah bir kadife (siyah aba).

4)         Hurma lifinden örülen bir yatak tahtı.

5)        Biri koyun yünü, diğeri de hurma lifiyle doldurulmuş olan ketenden iki adet döşek.

6)        İçi ezhar ismindeki bitki ile doldurulmuş olan koyun derisinden dört adet yastık.

7)        İki adet Mısır malı yorgan.

8)        Bir adet Hasır-ı hicri.

9)        Bir adet el değirmeni.

10)    Bir adet bakır kap.

11)     Su getirmek için deriden yapılan bir kırba.

12)     Elbise yıkamak için bir leğen.

13)    Saksıdan olan bir adet kase.

14)     Bir su kabı.

15)    Bir yün perde.

16)    Bir ibrik.

17)    Bir çömlek maşrapa.

18)    Sergi olarak kullanılan bir adet deri.

19)    İki çömlek testi.

20)    Kufe dokumalı bir çarşaf.

 

SORU 36- Hz. Fatıma (a.s)'ın kaç çocuğu vardı ve isimleri neydi?

 

CEVAP 36-Hz. Fatıma (a.s)'nın 5 çocuğu vardı. İsimleri Hasan, Hüseyin, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Muhsin'dir.

 

SORU 37- "Fedek"nedir ve onunla ilgili ayet hangi surede geçmiştir?

 

CEVAP 37- Fedek: Medine' nin 140 km. uzaklığında bulunan, Hayber' in çok verimli, sulu, hurmalıklı ve bayındırlı köyüdür. Fedek Yahudilerin elinde idi, hicretin 7.yılında Müslümanlar Peygamber'in önderliğiyle Hayber' i fethettiklerinde Yahudiler savaşmaksızın orayı Hz Peygamber' in (s.a.a) ihtiyarına bıraktılar. Artık o zamandan sonra Fedek Peygamber' in şahsi mülkü oldu.

İsra Suresi, 26. Ayet: "Ve ati ze' l kurba hakkahu"yani "Akrabaya hakkını ver"ayeti nazil olduğunda Hz Peygamber (s.a.a) Fedek' i Hz. Fatıma (a.s)'a bağışladı. Yani kızına miras olarak verdi.

 

SORU 38- Halife hangi gerekçeye sığınarak Hz. Fatıma (a.s)'ın elinden Fedek arazisini aldı?

 

CEVAP 38- Peygamberler miras bırakmazlar gerekçesiyle Ebubekir Fedek' i gasp etti ve oradan Hz. Fatıma (a.s)'nın işçilerini çıkardı. Bazı kaynaklarda Beytul mal olduğu gerçeğine sığınarak Hz. Fatıma (a.s)' dan Fedek arazisini aldı diye de eklenmiştir.  

 

SORU 39- Hz. Fatıma (a.s), Fedek' in kendi mülkü olduğunu ispatlamak için kimi şahit gösterdi?

 

CEVAP 39- İlk önce Hz Peygamber' in (s.a.a), cennetle kendisini müjdelediği muhterem bir kadın olan "Ümm-ü Eymen"'i daha sonra "Hz Ali"' yi (a.s) şahit gösterdi.

 

SORU 40- Hz. Fatıma (a.s), meşhur hutbesinde Halifeye Fedek konusunda nasıl cevap vermiştir?

 

CEVAP 40-Hz. Fatıma (a.s) , meşhur hutbesinde Halifeye verdiği cevap:

 

"Ey Ebu Bekir! Sen babana varis oluyorsun da ben babama varis olamıyor muyum? Allah' ın Kitabı'nda mı böyle bir şey yazılmış, yoksa siz Allah' a iftiramı ediyorsunuz? Bilerek mi Allah' ın kitabını arkanıza attınız. Allah (c.c) Kur-an' da "Süleyman, Davud'a mirasçı oldu"diye buyurmuyor mu?

Yine Hz Yahya'nın "Bana kendi katından bir yardımcı armağan et. Bana mirasçı olsun. Rabbim onun razı olunanlardan kıl"diye Allah' a yalvardığı Kur-an' da sabit değimlidir? Allah-u Teala "Akrabalar ( miras da ) Allah'ın kitabına göre birbirlerine önceliklidir."

Keza "Çocuklarınız konusunda Allah, erkeğe iki bayanın hissesi kadar tavsiye eder."

"Ve sizden birbirinize ölüm gelip çattığı zaman, eğer geriye bir hayır ( mal, mülk v.b) bırakmışsa, anaya, babaya ve yakın akrabaya bilinen bir tarzda vasiyette bulunması Allah' a karşı gelmekten sakınanlara bir hak olarak size yazıldı (Farz kılındı)"diye buyurmuyor mu?

Miras konusundaki ayetler size mi mahsustur ve babam bu ayetlerin hükmünden dışlanmış mıdır? Siz Kur-an'ı babam ve amcam oğlundan daha iyi mi biliyorsunuz? Yoksa size göre ben babamın dininde değil, başka bir dine mi mensubum? Ve onun içinde mirasçı olama diye bir iddianız mı var?

Ey Ebu Bekir hilafet  de, gasp ettiğin Fedek de senin olsun! Kıyamet gününde görüşelim. O gün ki hakem Allah'tır. Ne de güzel önder! Ey Ebu Kuhafe' nin oğlu buluşma zamanımız kıyamet günü olsun!

"O gün ki, batıl da olanlar kayba uğrayacaklardır."

"Yakında bileceksiniz,  kendisine rezil edici azap gelecek ve üzerine kesintisiz azap çökecek olan kim miş?."           

 

SORU 41- Hz. Fatıma (a.s)'ın Resulullah'tan sonra oturup ağladığı yerin ismi nedir?

 

CEVAP 41- Medine' de Bey-tul Ahzan diye meşhur olan bir yer vardır. Beytul Ahzan Hz. Fatıma (a.s)'ın iki çocuğunun elinden tutup Mescid-i Nebi ve Baki mezarlığının yanından geçip taşların üzerinde oturup İslam'ın başına gelen musibetler ve babasının ayrılığına ağladığı yerdir.   

 

SORU 42- Hz. Fatıma (a.s)'ın hasta yatağında yattığı sırada kendisini ziyarete gelen Ensar kadınlarına yaptığı konuşmayı yazın.

 

CEVAP 42- Hz. Fatıma (a.s) ölüm döşeğindeyken Ensar hanımlarından kendisini ziyarete gelen bir gruba şöyle dediler:

 

"Müslümanlar Ali' de ne hata bulurlar ki, halifeliği onun elinden alıp, başkasına vermediler mi?! Evet, Allah'a yemin ederim ki Ali'nin keskin kılıcı azimli ve yolundan dönmez adımları ve uygulamada hiçbir müsamaha ve ayrıcalık tanımaması ilahi ahkam konusundaki bilgisi Müslümanlara hoş gelmedi. Ama hamdolsun Hz Resulullah (s.a.a) Müslümanların idaresini kendisinden sonra ona bıraktığı gibi onlarda ona bıraksaydı, Ali İslam Ümmetini ifrat ve tefrite düşmeksizin idare ederdi. Çünkü Ali risaletin dayanağı nubuvetin sağlam beli (desteği) ve dinle dünya işlerinin bilgesidir. Şunu bilin ki İslam ümmeti bu işte apaçık kendi zararına olacak şekilde davrandı. Allah' a yemin ederim ki Müslümanlar Ali'nin yöneteceği bir hilafette eziyete uğramaz, sıkıntıya düşmezlerdi. Ali onları adalet bilgi pınarına doğru götürür ve doyasıya susuzluklarını giderirdi. ( Herkes Hz Ali' nin ilminden faydalanmış olurdu.) Yerin ve göğün bereketleri Müslümanlara açılı verirdi o zaman.!

Sözlerime iyi kulak verin ve bu duyduklarınızı sakın unutmayın! Daha nice şaşırtıcı şeyler göreceksiniz, bekleyin hele…bu işte hangi delil ve karineyle davrandı onlar? Neye dayanarak yaptılar bunu ? Cesur ve iş bilir bir uzmanı bırakıp korkak ve iş bilmez birine sarıldılar.

Yolu bilip de diğerlerine yolu gösterenin mi yoksa yolu bilmeyen ve kılavuzluğa ihtiyacı olanın mı halka yöneltmeye daha layık olduğunu bilmeyen şu güruha yazıklar olsun.!

Ne oldu sizlere böyle ?! Nasıl vardınız bu hükme? Evet! Müslümanların yaptığı bu iş tıpkı gebe devenin durumu gibidir. Bekleyin hele yakında doğuracak, o zaman süt yerine kase kase kan ve öldürücü zehir sağacaksınız! İşte o zaman kötüler zararlı çıkar, gelecek nesiller geçmiş nesillerin düzüp koştuğu uğursuz temellerin sebep olduğu sonuçları görürler. O halde kesinlikle sizi saracak, olacak  olan fitne ve fesadı bekleye durun.

Keski bir kılıç her yeri sarıp kuşatacak daimi bir kargaşa ve zalimlerin diktatörlük ve zorbalığıdır bundan böyle, sizi bekleyen. Varınızı yoğunuzu yağlamayacak olgunlaşmış buğday başakları gibi tıpanlayıp biçecekler sizi! Bu uğursuz işin nelere yol açacağı şu anda belli değildir sizlerce… Ne de zavallıdır bunlar!

Sizin kendiniz biat etmeye gelmedikçe biz Ehl-i Beyt, sizi zorlayamayız.!

       

SORU 43- Hz. Fatıma (a.s)'ın, yirmi yıl boyunca hep Kur'an' dan iktibas ettiği cümlelerle konuşan hizmetçisinin ismi nedir?

 

CEVAP 43- Hz. Fatıma (a.s)' ın yirmi yıl boyunca hep Kur'an'dan iktibas ettiği cümlelerle konuşan hizmetçisi Fizze (r.a)' dır.

 

SORU 44- Hz. Fatıma (a.s), meşhur hutbesinde, namaz ve zekat, oruç, hac, adalet, Ehlibeyt' e itaat, imamet, cihad, sabır, iyiliğe emretmek ve kötülükten sakındırmak, baba-anneye iyilik, sıla-ı rahim, kısas, adağı yerine getirmek, tartı ve ölçüleri eksiltmemek, şarap içmenin haramlığı, başkalarına zina iftirasında bulunmanın haramlığı, hırsızlığın ve şirkin haramlılığının felsefesi hakkında ne buyurmuştur?

 

CEVAP 44- Hz. Fatıma (a.s) Meşhur Hutbesinde Kur-an-ı Kerim'de yer alan şeriatı açıklayarak;

 

"Namaz: Kibirden uzaklaşmanız Allah Huzurunda secdeye kapanmanız ve azamet dergahında huzu göstermeniz için,

 

Zekat: Kalplere muhabbet, insan severlik, merhamet ve iyilik severliğin yerleşmesi ve rızkın çoğalması için,

 

Oruç: İhlasın Sağlamlaşması için,

 

Hac: Dinin ayakta durması için,

 

Adalet: Kalplerin kaynaşması,toplumda eşitlik ve düzenin korunması için,

 

Ehlibeyt' e İtaat: Dinin düzelmesi ve nizamı için,

 

İmamet: Tefrikadan kurtulmak için,

 

Cihad: İslam'ın izzeti, küfür ve nifak ehlinin zillete düşmesi için,

 

Sabır: Mükafatı hak etmek için,

 

İyiliğe emretmek ve kötülükten sakındırmak: Tüm halkın ıslahını korumak için,

 

Baba-anneye iyilik: Allah'ın gazabından kurtulmak için,

 

Sıla-ı Rahim: (Akrabalarla iyi ilişkiler kurmak) Sayıların çoğalmasına vesile eyledi

 

Kısas: Kanların dökülmesini önlemek için,

 

Adağı yerine getirmek: Vefa etmeyi Allah'ın bağışına ehil olmak için,

 

Tartı ve ölçüleri eksiltmemek: Malların değerinin korunması için,

 

Şarap içmenin haramlığı: Kullarını pisliklerden temizlemek için,

 

Başkalarına zina iftirası: Lanetten korunmak için,

 

Hırsızlık haramlığı: İffet kazanmak için,

 

Şirkin haramlığı: Onun Rablığına olan inancın halis olması için,

 

Bunları Haram kılmıştır."buyurmuştur.

 

SORU 45- Hz Resulullah (s.a.a)'ın Hz. Fatıma (a.s)'a verdiği en son müjde nedir?

 

CEVAP 45- Hz Resulullah (s.a.a)'ın Hz. Fatıma (a.s)'a verdiği en son müjde hakkında Hilye adlı eserde Aişe'den  şu rivayet naklediliyor:

"Peygamberin vefatıyla sonuçlanan hastalık sırasında onun huzurundaydık. O sırada Fatıma içeri girdi ve tıpkı babası gibi yürüyordu ve insan yanlışlıkla peygamber yürüyor zannedebilirdi.

Peygamber onu görünce "hoş geldin"dedi sağ tarafına oturtup gizlice kulağına bir şeyler fısıldadı ve bunun üzerine Fatıma (a.s) ağladı.

       O' na dedim ki; "Peygamber bütün kadınlar arasında sıra dışı olarak seni seçti, artık neye ağlıyorsun?"Daha sonra peygamber Fatıma' nın kulağına bir şeyler fısıldadı; Fatıma bu sefer sevindi ve gülümsedi.

Ben "mesele nedir?"diye sordum, O; "Peygamberin sırrını açıklamayacağını"söyledi.

Daha sonra Peygamber vefat etti. Bir süre geçtikden sonra yine o konuyu sorduğumda dedi ki;"Ağlamamın sebebi babamın, Cebrail (a.s) Kur-an'ın tamamını her yıl bana bir kez okurdu. Bu yıl iki kez okudu. Bu ecelimin yakın olduğunun işaretidir"demesiydi. Sevinip gülmemin sebebi ise şu sözleriydi; "takvalı, sabırlı ve geniş yürekli olmaya çalış, ben senin için yaraşır bir babayım. Fatıma' cığım dünya hanımlarının hanım efendisi, bu ümmetin kadınlarının tacı ve mümin kadınların arasında en üstün kadın olmandan dolayı sevinmiyor musun?"ve Resulullah'ın "Benden sonra Eh-i Beyt'im içinde bana kavuşacak ilk kişi sensin."buyurduğu Fatıma (a.s)'ın buna sevindiği rivayet edilmiştir.        

 

SORU 46- Hz. Fatıma (a.s)'ın vefat gecesinde onun yanında bulunan ve gusül sırasında Hz Ali (a.s)'yardım eden sır arkadaşı kadının ismi nedir?

 

CEVAP 46- Hz. Fatıma (a.s) Esma Bint-i Ümeys'e buyurmuştur:

"Ben öldüğümde sen ve Ali bana gusül verin Başka hiçbir kimse bulunmasın."

 

SORU 47- Tarihte "Bekkaun"(çok ağlayanlar) diye meşhur olan şahsiyetler kimlerdir?

 

CEVAP 47- Bekkaun (çok ağlayanlar) 5 kişidir:

1)  Hz Adem (a.s)

2)  Hz Yakup (a.s)

3)  Hz Yusuf (a.s)

4)  Hz. Fatıma (a.s)

5)  İmam Seccad (a.s)'dırlar.

 

SORU 48- Hz. Fatıma (a.s) Hz Ali (a.s)'a hangi vasiyetlerde bulundu?

 

CEVAP 48- Hz. Fatıma (a.s)'ın hastalığı yaklaşık kırk gün sürdü. Her geçen gün durumu daha da kötü oluyordu. Bir gün Hz Ali (a.s) aziz eşinin başını dizinin üzerine aldı ve: "Ey Peygamber'in kızı! İstediğin şeyi vasiyet et. Vasiyetlerini tamamıyla yerine getireceğimden hiç şüphen olmasın."dedi.

Hz. Fatıma (a.s) Hz Ali (a.s)'a  şu konuları vasiyet etti:

 

1)    "Ey amcam oğlu! Erkekler, hanımsız yaşayamazlar. Mecbur evleneceksin. Senden ricam, benden sonra bacım kızı Ümame ile evlenmendir. Çünkü o çocuklarıma karşı şefkatlidir."

 

2)    "Çocuklarım yetim oluyorlar; onlara rıfk ile davran, üzerlerine bağırma, gönülleri hoş olsun diye bir gece hanımının yanında, bir gece onların yanında uyu."

 

3)    "Benim için öyle bir tabut hazırla ki; cenazemi taşırken bedenimin şekli belli olmasın. Tabutu şöyle ve şöyle yaparsın."

 

4)    "Beni geceleyin gasleder, geceleyin defnedersin ve hakkımı gasbeden, bana eziyet işgence eden kimselerin cenaze namazım ve teş'yi'imde bulunmalarına müsaade etmezsin.”

 

5)    "Resulullah'ın zevcelerinin her birine 12 Vukye ver."

 

6)    "Beni Haşim kadınlarının her birine 12 Vukye ver."

 

7)    "Yiyenim (bacımın kızı) Umame' yede bir şey ver."

 

Hz. Fatıma (a.s)  vefat ettikten sonra da aşağıdaki yazılı vasiyetname bulundu:

 

    8) "Zü'l-Hüsna bostanı, Sakiye bostanı, Dellal bostanı, Gıraf bostanı, Rakme bostanı, Heysem bostanı ve Ümmü İbrahim bostanı, bu yedi bostan, benden sonra Ali b.Ebi Talib'in yetkisinde, ondan sonra da oğlum Hasan'ın yetkisinde, Hasan'dan sonra da Huseyn'in yetkisinde ve Hüseyn'den sonra da Hüseyn'in erşed oğlunun yetkisinde olsun."

 

SORU 49- Hz. Fatıma (a.s)'ın kefeninin kenarlarına ne yazılmıştır?

 

CEVAP 49- Kesir Bin Abbas, Hz. Fatıma (a.s)'ın kefeninin kenarlarına şu cümleyi yazdı: "Teşhedu en la ilahe illellah ve enne Muhammed'en Resulullah"Yani Fatıma (a.s) Allah'tan başka bir ilahın olmadığına ve Muhammed'in O'nun elçisi olduğuna şahadete ediyor.

 

SORU 50- Esma Bint-i Ümeys'in Habeşistan'da gördüğü ve Hz. Fatıma (a.s)'a tarif ettiğinde onu çok sevindiren şey neydi?

 

CEVAP 50- Hz. Fatıma (a.s) Umeys kızı Esma' ya: "Ey Esma, ben bir kadın öldüğünde üzerine bir örtü örtülmesinden hoşlanmıyorum."dedi.

Esma: "Ey Resulullah'ın kızı, müsade ederseniz Habeş'de gördüğüm bir şeyi size göstereyim."dedi.Sonra birkaç yaş ağaç getirdi ve onları eğdi ve üzerine bir parça attı. "Buna tabut deniliyor."

Hz. Fatıma (a.s) "Bu ne güzeldir. Böylece kadının ve erkeğin cenazesi birbirinden ayırt edilir. Ben öldüğümde sen ve Ali bana gusül verin. Başka hiçbir kimse bulunmasın."dedi.

Bir kaynakta geçen: "Fatıma, Esma' nın yaptığı tabutu görünce gülümsedi. Halbuki onun Resulullah'ın (s.a.a) vefatından sonra o güne kadar gülümsediği görülmemişti."        

 

SORU 51- Hz. Fatıma (a.s), ne zaman ve nerede şahadete erişti?

 

CEVAP 51- Hz. Fatıma (a.s), hicretin 11.yılı Cemade'l- Ula'nın 13. veya 15. (bir rivayete göre Cemad'is – Sani'nin 3.) günü, akşamla yatsı namazı arası Medine-i Münevvere'de şahadete erişti.

 

SORU 52- Hz. Fatıma (a.s) kaç yaşında şahadete erişti?

 

CEVAP 52- Hz. Fatıma (a.s) 18 yaşında şahadete ermiştir. Fakat Hz. Fatıma (a.s)'ın doğumu hakkında rivayet vardır. Resulullah'ın Bi'setinden 5 yıl önce ve Bi'setin 5. yılı olarak rivayet olduğundan şahadet yaşında ihtilaf vardır. Bunun için 28, 30 ve 35 yaşlarında diyenlerde olmuştur.

 

SORU 53- Hz. Fatıma (a.s)'ın cenazesine kaç kişi namaz kılıp onu teşyi etti?

 

CEVAP 53- Gecenin bir zamanında;

1)  Hz Ali (a.s),

2)  İmam Hasan (a.s),

3)  İmam Hüseyin (a.s),

4)  Ammar,

5)  Mikdad,

6)  Akil,

7)  Zübeyr,

8)  Ebuzer,

9)  Selman,

10)    Bureyde,

Beni Haşim'den olan birkaç özel kişi Hz. Fatıma (a.s)'ın cenazesini evden dışarı çıkarıp namazını kıldılar, daha sonra gece yarılarında onu toprağa verdiler.

 

SORU 54- Hz Ali (a.s), Hz. Fatıma (a.s)'ın kabrinin tanınmaması için ne yaptı?

 

CEVAP 54- Hz Ali (a.s), Hz. Fatıma (a.s)'nın kabrinin tanınmaması için gece defnettikten sonra  kabrinin etrafına; 7 , bir rivayete göre ise 40 sembolik kabir yaptı.

 

SORU 55- Hz Ali (a.s)'ın Hz. Fatıma (a.s)'ı defnederken söylediği ve Nehc-ül Belağa'da nakledilen sözünü yazınız.

 

CEVAP 55- Nehc-ül Belağa'da Seyyidet'ün- Nisa Fatımat'üz –Zehra' (a.s) defninde Hz Ali'nin(a.s) Resulullah'a (s.a.a) hitapları:

 

"Selam olsun sana benden ve civarına inen, sana pek çabuk kavuşan kızından Ya Resulullah. Senin seçilmiş kızından ayrıldığımdan dolayı sabrım azaldı, kudretim kalmadı ya Resulullah. Ancak senden ayrılmam, senin vefatını görmem, çok daha büyük bir acıydı; ona sabrettikten sonra buna da sabretmem gerek.

 

Seni kabrine yatırdım; senin ruhun, boynumla göğsüm arasında kabzedildi. "gerçektende biz Allah'ınız ve gerçekten de ona kavuşacağız."(bakara 151) Emanetin benden alındı; bana verdiğin elimden çıktı. Fakat Allah, beni de senin bulunduğun yurda alıncaya dek derdim sürüp gidecek; gecelerim uykusuz olarak sabahı bulacak.

 

Ümmetinden çektiklerimizi kızın sana haber verecektir. Ona sor; hali ondan haber al. Hem de bunlar, senden ayrılığımız uzamadan, senin anılışın unutulmadan olup bitti.

 

Selam olsun ikinize de, selam verip vida' eden kişinin selamıyla, incinmiş, daralmış kişinin selamıyla değil. Ayrılıp gidersem usancımdan değil; oturur, derdimi söylersem de Allah'ın sabredenlere vaat ettiği ecir hakkında kötü bir zanna düştüğümden değil."  

 

SORU 56- Hz. Fatıma (a.s) gibi başka hangi şahsiyetlerin cenazesi geceleyin defnedildi?

 

CEVAP 56- Hz. Fatıma (a.s) gibi, Hz Resulullah (s.a.a) ve Hz Ali (a.s)'nin cenazesi geceleyin defnedildi.

 

SORU 57- Hz Ali (a.s)'ın Hz. Fatıma (a.s)'ın ardından okuduğu şiir neydi?

 

CEVAP 57- Hz Ali (a.s), Hz. Fatıma (a.s)'ın ardından yalnızlığın ve ayrılığın acısıyla inledi ve şu beyitleri söyledi:

 

"Dünyanın beni hüzne boğduğunu görüyorum,

 

Dünyaya müptela olanlar hayatın son anına kadar melül ve esirdirler.

 

Bütün dostların dirliğini ayrılığın perişanlığı takip eder

 

Ve ayrılık yanında bütün dertler küçük, ayrılık ateşi kalbine düşmeyenler ne kadar da azdır.

 

Ahmed' (s.a.a) den sonra Fatıma (a.s)'dan sonra ayrılık ateşi kalbime oturdu;

 

Öyleyse hiçbir dost kalıcı değildir."

 

Yine başka bir kabri ziyaretinde şu şiiri söyledi:

 

"Ne oldu bana; azizlerin kabrinden ağlayarak geçiyor selam veriyorum ,

 

Ancak cevap vermiyorlar,

 

Ey Mahbudun kabri,

 

Niye Munadinin cevabını vermiyorsun?

 

Yoksa dostların sevgisi kalbini yordumu?"

 

SORU 58- Hz. Fatıma (a.s)'ın kabri nerededir?

 

CEVAP 58- Hz. Fatıma (a.s)'ın kabrinin nerede olduğu tam kesin değildir. Bununla birlikte rivayetlere göre ,büyük bir ihtimalle şu 3 yerden birindedir.

 

1)        Hz Peygamber (s.a.a)'in kabrinin kenarında,

 

2)        Baki mezarlığında

 

3)        Mescid' un Nebi' de; Hz Peygamber' in kabri ile minberin arasında.

 

SORU 59- Hz. Fatıma (a.s) kıyamet günü mahşer yerinden nasıl geçecektir?

 

CEVAP 59- Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:

"Kızım Fatıma' nın kıyamet günü üzerinde iki yeşil parçayla ,nurdan olan bir bineğe bindiği ve sağ tarafında yetmiş bin melek , sol tarafında yetmiş bin melek ve arkasında yetmiş bin melek olduğu halde hareket ettiğini ve ümmetimin mümin kadınlarını cennete götürdüğünü görür gibiyim."

Başka bir kaynakta Resulullah (s.a.a) buyurmuştur:

"Kıyamet günü, bir münadı arştan şöyle nida eder: Ey Mahşer halkı, başlarınızı aşağıya salın (eğin) ve gözlerinizi yumun ki, Muhammed'in kızı Fatıma sırattan geçsin; Fatıma yıldırım gibi hurilerden olan yetmiş bin cariyenin eşliğinde sırattan geçer."

 

SORU 60- Hz. Fatıma (a.s) kıyamet günü kimin intikamını ve neyi göstererek isteyecektir?

 

CEVAP 60- İmam Sadık (a.s) buyuruyor:

"Kıyamet günü Allah'u Teala bütün insanları bir yere toplayacaktır. Ve orada Hz. Fatıma (a.s) İmam Hüseyin'in kanlı göleğini eline alıp;

"Ya Rabbi! Ey Yaratıcı! Bu oğlumun gömleğidir. Onun zamanında ona neler yapıldığını sen biliyorsun"

Ve ozaman Allah'u Teala nida etti;

"Ey Fatıma ben senden razıyım".

Hz. Fatıma (a.s) şöyle buyurdu:

"Ey Yaratıcı, oğlumun katilinden intikam al."

Ve Allah emir verdi ve cehennem ateşinden bir grup ayrılarak, İmam Hüseyin'in katilini çıkardı.O zaman onları ateşe geri gönderdi ve çeşitli azaplarla onları azaplandırdı."

 

SORU 61- Hz. Fatıma (a.s)'ın cennette Allah-u Teala' dan isteyeceği şey nedir?

 

CEVAP 61- Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

"Fatıma cennete girdiğinde Allah-u Teala ona şöyle buyuracaktır."

"Ey Fatıma! Sana bağışta bulunmam ve seni hoşnut etmem için dilediğin şeyi benden iste"

Fatıma şöyle arz edecektir:

"Allah'ım Sen benim ümidimsin, ümidimden daha yücesin senden isteğim oğlum Hüseyin için ağlayan gözleri cehennem ateşinden koru, benim ve ailemin dostlerını cehennem ateşinde cezalandırmamandır."

Allah-u Teala bu söz üzerine ona şöyle buyuracaktır:

"Ey Fatıma! İzzet ve celalime andolsun ki yer ve gökler yaratılmadan iki bin yıl önce, senin ve ailenin dostlarını cehennem ateşiyle cezalandırmayacağıma dair kendime yemin etmişim."diyecektir.

 

SORU 62-Hz. Ali (a.s) Hz. Fatıma (a.s)'ın hayatında başka hangi kadınla evlenmiştir?

 

CEVAP 62- Hz Ali (a.s) Hz. Fatıma (a.s)'ın hayatında başka hiçbir kadınla evlenmemiştir.

 

SORU 63- Hz. Fatıma (a.s)'ın Hz Ali (a.s)' a kendinden sonra evlenmesini teklif ettiği kadının ismi nedir ve neden böyle bir teklifte bulunmuştur?

 

CEVAP 63- Hz. Fatıma (a.s) vasiyetinde Hz Ali (a.s) şöyle buyurdu:

"Ey amcam oğlu! Erkekler, hanımsız yaşayamazlar. Mecbur evleneceksin; senden ricam, benden sonra bacım kızı Ümame ile evlenesin. Çünkü o çocuklarıma karşı şefkatlidir."

 

 
Site içi Arama


 

 

 

 

Go to top of page  Ana Sayfa | Kitap Listesi | Kıble Dergisi | Makaleler | Kadin ve Aile | Cocuklar Îçin | Soru Ve Cevap | Yazarlarımız |
Kur`an | Hadisler | Dualar | Şiirler | Ses ve Video | Programlar | Linkler  |  Îletişim için |

Copyright© 2000 Kevser Yayinlari Internet Hizmetleri. Tüm Haklari Saklidir Ayrintili bilgi almak için veya bize her konuda yazmak için, paragonxx@yahoo.de  'e mesaj yollayiniz. WWW.KEVSERNET.COM