Advertisement

KEVSER YAYINCILIK

  Ana Sayfa / Soru ve Cevaplar

 

Bugün :  

Sık Kullanılanlara Ekle

 

Başlangıç Sayfası Yapın

 
 

Bismillahirrahmanirrahim

 

Soru-436: Hocam sorum "Gerçeği getirene ve onu doğrulayanlara gelince; işte takva sahipleri onlardır." (Zümer, 33) ayetiyle ilgili. Hocam baktığım bazı Sünni müfessirler bu ayetin İmam Ali (as)'den rivayetle Ebubekir hakkında indiğini kaydediyorlar. İmam Ali (a.s) tarafından geldiği söylenen bu rivayetin sıhhati hakkında bilgi verebilir misiniz? Ayrıca ben yine Kurtubi ve diğer bazı müfessirlerde bu ayetin imam Ali (a.s) hakkında indiğini, kimisinin de bu ayette kast edilen "doğrulayanlardan" kastın tüm inananlar olduğunu okudum. Ehlibeyt mektebinin bu konudaki görüşü nedir?

 

Cevap-436: Muhterem kardeşim, bizim için önemli olan müşterek hadislerdir. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet'in tek yanlı naklettiği hadisler, hatta kendi ölçülerine göre sahih bile sayılsa, bizim için hüccet değildir. Evet, her yerde olduğu gibi biz bu ayetin tefsirinde de müşterek hadisleri ölçü alıyoruz ve her iki tarafın kaynaklarında nakledilen müşterek hadisler, bu ayetin Hz. Ali hakkında olduğunu söylüyor. Ehlibeyt hadisleri için Şia tefsirlerine, özellikle "Mecmeü'l-Beyan" ve "Ruhu'l-Cinan" tefsirlerine müracaat edebilirsiniz. Sünni kaynaklı hadisler içinse örneğin şu kaynaklara müracaat edebilirsiniz:

Kurtubi Tefsiri, Ed-Dürrü'l-Mensur Tefsiri (İmam Suyuti), Ruhu'l-Meani (Alusi), El-Menakıb (İbn-i Meğazili), Kifayetü't-Talib (Kenci Şafii) ve birçok diğer kaynak...

Ayrıca Hz. Ali'nin ilk İman eden kimse olduğunu kimse inkar edemiyor, ancak o zaman Hz. Ali Çocuk yaşta olduğu için güya bazıları bunu hakiki bir iman saymıyor. Oysa Allah-u Teala Hz. Yahya'ya çocuk yaşta peygamberlik verildiğini açıkça beyan ediyor ki bazı rivayetler bunun yedi yaş olduğunu söylemiştir. Sonra eğer imanının bir değeri olmasaydı, Allah Resulü onun imanını kabul etmez veya önemsemezdi.

Ebubekir'in ilk iman ettiği ise, bazı kendi âlimlerince bile kabul görmemektedir. Bu konuda Abdulkadir Çuhacıoğlu'nun "Kur'an ve Sünnet ışığında Hz. Ali" kitabına müracaat edin; orada geniş ve detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Ayrıca Hz. Ali'nin bu ümmetin en büyük Sıddıkı olduğu hususunda, bir Sürü müşterek hadis vardır ki, Çuhacıoğlu'nun kitabında bu konuda da geniş bilgiler vardır.

 

 
Site içi Arama


 

 

 

 

Go to top of page  Ana Sayfa | Kitap Listesi | Kıble Dergisi | Makaleler | Kadin ve Aile | Cocuklar Îçin | Soru Ve Cevap | Yazarlarımız |
Kur`an | Hadisler | Dualar | Şiirler | Ses ve Video | Programlar | Linkler  |  Îletişim için |

Copyright© 2000 Kevser Yayinlari Internet Hizmetleri. Tüm Haklari Saklidir Ayrintili bilgi almak için veya bize her konuda yazmak için, paragonxx@yahoo.de  'e mesaj yollayiniz. WWW.KEVSERNET.COM