Advertisement

KEVSER YAYINCILIK

  Ana Sayfa / Soru ve Cevaplar

 

Bugün :  

Sık Kullanılanlara Ekle

 

Başlangıç Sayfası Yapın

 
 

Bismillahirrahmanirrahim

 

Soru 420: Hocam benim sorum şu: Bir takvim yaprağında okuduğum Hz. Fatıma (a.s) ile ilgili bilgide Hz Fatıma evlenirken ona verilen mihirin içinde şefaat hakkının da olduğuydu? Hz. Fatıma'ya evlenirken verilen mihir nedir?

 

Cevap 420: Muhterem kardeşim, Hz. Fatıma ve Hz. Ali'nin yeryüzünden önce gökyüzünde Allah tarafından nikâhları kıyılmıştır. Hz. Fatıma'nın bir yeryüzünde zahiri ve maddi mihri vardı ki bunun dört yüz hecerî siyah dirhem veya beş yüz dirhem olduğu nakledilmiştir. Bir semada belirlenen manevi mihirleri vardı. Bu konuda nakledilen bazı hadisleri size naklediyorum:

 

1- Resulullah'a (s.a.a) şöyle dendi: "Ya Resulallah, Fatıma'nın yeryüzündeki mihrini bildik, peki gökyüzündeki mihri neydi?" Allah Resulü (s.a.a) cevabında şöyle buyurdu: "Seni ilgilendiren şeyi sor ve ilgilendirmeyeni bırak." Adam "Ya Resulallah, bu bizi ilgilendiriyor" dediğinde, Allah Resulü şu cevabı verdi: "Fatıma'nın gökyüzündeki mihri yeryüzünün beşte biri olarak belirlenmiştir. O halde kim yeryüzünde kıyamete kadar Fatıma ve evlatlarına düşman olarak yürürse, haram (gasıp) olarak yürür." (Biharü'l-Envar, c. 43, s.145)

 

2- İmam Cafer-i Sadık'tan (a.s) şöyle nakledilmiştir: "Allah-u Teala dünyanın dörtte birini Hz. Fatıma'nın mihri olarak belirlemiştir. Yine cennet ve cehennemi mihir olarak belirlemiştir. O halde onu sevenler cennete ve ona düşman olanlar cehenneme gideceklerdir." (Biharü'l-Envar, c. 43, s.145)

 

3- İbn-i Abbas Resulullah'tan (s.a.a) Hz. Ali'ye hitaben şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Ya Ali, Hiç şüphesiz Allah (Azze ve Celle) Fatıma'yı sana nikahladı ve mihrini yertyüzü olrak belirledi. O halde kim onun üzerinde sana düşman olarak yürürse, haram işlemiş gibi yürür (gasıptır). (Bazı nüshalarda ise, ona düşman olarak yürürse… diye geçmektedir.)" (Keşfü'l-Ğumme, c.1, s.472) Benzer bir hadisi Ehl-i Sünnet alimlerinden Seyyid Ali Hemedani Meveddetü'l-Kurba kitabında nakletmiştir.

 

4- İmam Muhammed Bakır'dan nakledilen uzun bir hadiste şöyle geçmektedir: "Ve Hz. Fatıma'nın Hz. Aliye nikahlanmasının mihrini, yeryüzünün beşte biri ve cennetin üçte biri olarak belirlemiştir. Aynı şekilde yeryüzünde dört nehri onun mihri olarak belirlemiştir: Fırat Nehri, Nil Nehri, Nehrevan Nehri ve Belh Nehri. Ey Muhammed sen de beş yüz dirhem karşılığında nikahla ki ümmetin için sünnet olsun." (Biharü'l-Envar, c. 43, s.113)

 

5-  Yine şöyle rivayet edilmiştir: "Hz. Fatıma babasının kendisini dirhem mihriyle nikahladığını duyunca, babasına şöyle arzetti: "Ya Resulallah, insanların kızları da dirhemlerle evleniyorlar. O halde benim onlarla farkım nedir? Sizden istirham ediyorum, bunu reddedip benim için Allah-u Teala'ya dua edin ki Allah benim mihrimi ümmetinin günahkarlarına şefaat olarak belirlesin." Bunun üzerine Cebrail (a.s) nazil olarak yanında ipekten bir sayfa getirdi ki onun üzerine şöyle yazılıydı: "Allah Fatıma Zehra'nın mihrini babasının ümmetinin günahkarlarına şefaat olarak kararlaştırmıştır." Hz. Fatıma'nın vefat zamanı geldiğinde söz konusu sayfayı kefenin altından göğsünün üzerine koyulmasını vasiyet etti. Vasiyetine amel edildi. Hz. Fatıma şöyle dedi: "Kıyamet günü haşredildiğimde bu sayfayı elime alıp babamın ümmetinin günahkarlarına şefaat edeceğim." Nesefi şöyle demiştir: "Hz. Fatıma babasından mihrinin kıyamet günü ümmetine şefaat hakkı olarak istedi. Kıyamet günü Sırat köprüsüne geldiğinde mihrini isteyecektir." (İhkakü'l-Hak, c.10, s.367)

 

6- Resulullah (s.a.a) Hz. Hasan ve Hz. Hüseyn'e (a.s) hitaben şöyle buyurdu: "Siz ikiniz imamsınız ve annenizin şefaat hakkı vardır." (Keşfü'l-Ğumme, c.1, s.507)

 

 
Site içi Arama


 

 

 

 

Go to top of page  Ana Sayfa | Kitap Listesi | Kıble Dergisi | Makaleler | Kadin ve Aile | Cocuklar Îçin | Soru Ve Cevap | Yazarlarımız |
Kur`an | Hadisler | Dualar | Şiirler | Ses ve Video | Programlar | Linkler  |  Îletişim için |

Copyright© 2000 Kevser Yayinlari Internet Hizmetleri. Tüm Haklari Saklidir Ayrintili bilgi almak için veya bize her konuda yazmak için, paragonxx@yahoo.de  'e mesaj yollayiniz. WWW.KEVSERNET.COM