Advertisement

KEVSER YAYINCILIK

  Ana Sayfa / Soru ve Cevaplar

 

Bugün :  

Sık Kullanılanlara Ekle

 

Başlangıç Sayfası Yapın

 
 

Bismillahirrahmanirrahim

 

Soru 400: Kevser suresinin Şia ve Ehl-i Sünnet mealleri çok farklı bunun sebebi nedir?

 

Şia versiyonu:

1- Şüphesiz biz, sana Kevser'i verdik. 2- Şu hâlde Rabbin için namaz kıl ve tekbir alırken, namazda ellerini boğazına kadar kaldır. 3- Doğrusu asıl soyu kesik olan, sana kin duyandır.

 

Ehl-i Sünnet versiyonu:

1 - Muhakkak biz sana Kevser'i verdik. 2 - Öyleyse Rabb'in için namaz kıl ve kurban kes. 3 - Muhakkak ki sonu kesik olan, sana buğzedendir.

 

 

Cevap: Her halde maksadınız, birisinde kurban kes denilirken, diğerinde "Ellerini boğazına kadar kaldır" cümleleridir.

Değerli kardeşim, Ehlibeyt'ten nakledilen hadislerde "Ellerini boğazına kadar kaldır" tefsiri yapılmıştır. Elbette bunu Sünni kaynaklardan teyid eden rivayetler de vardır. Ben size bu konudaki hadislerden bazı örnekleri El-Mizan tefsirinden naklen aktarıyorum. Elbette Süleyman Ateş'in tefsirinde de bu rivayetlerden bazı örnekler verilmiştir.

 

İmam Suyuti'nin Ed-Durru'l Mensur adlı eserinde belirtildiğine göre İbni Ebu Hatem, Hakim, İbni Mürdeveyh ve Beyhaki Süneninde Ali b. Ebitalib'ten şöyle rivayet etmişlerdir: "Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik." (Kevser) suresi peygamberimize (s) inince, peygamberimiz (s) Cebrail'e dedi ki: Rabbimin emrettiği bu nahr nedir? Dedi ki: Bu hayvan boğazlamak değildir. Bilakis, rabbin sana, namaza başlama tekbirini getirdiğin, rükua gittiğin ve başını rükudan kaldırdığın zaman ellerini kaldırmanı emrediyor. Bu bizim ve yedi kat gökteki meleklerin namazıdır. Her şeyin bir süsü vardır. Namazın süsü de alınan her tekbirde elleri kaldırmaktır.

Peygamberimiz (s) buyurdu ki: Elleri kaldırmak, "rablerine boyun eğmediler, tazarru ve niyazda da bulunmuyorlar." (Müminun, 76) ayetinde işaret edilen boyun eğmenin ifadesidir."

Ben derim ki: el-Mecma adlı eserde müellif bu hadisi Mukatil aracılığıyla Esbağ'dan, o da Nebate'den ve o da Hz. Ali'den (a) rivayet eder. Müellif devamla şöyle der: Sa'lebi ve Vahidi de tefsirlerinde bu hadise yer vermişlerdir. Şunları da ekler: Bütün Ehlibeyt (a) Hz. Ali'den (a) rivayet etmiştir ki: Ayette geçen nahr kelimesinin anlamı, namazda tekbir getirirken elleri boğaz hizasına kadar kaldırmaktır.

Yine aynı eserde belirtildiğine göre İbni Cerir, İmam Bakır'dan (a): "Rabbine kulluk et." ayetiyle ilgili olarak şöyle rivayet etmiştir: "Yani namaz kıl. "wenhar" ise, namaza başlama tekbiri getirirken elleri kaldırmak anlamındadır.

Aynı eserde belirtildiğine göre İbni Mürdeveyh, İbni Abbas'tan şöyle rivayet etmiştir: "Rabbine kulluk et ve ellerini boğaz hizasına kadar kaldır." Yüce Allah, peygamberine (s) vahyetti ki, namaza başlamak için tekbir getirdiğin zaman ellerini boğazının hizasına kadar kaldır. İşte ayette geçen nahr kelimesinin anlamı budur.

El-Mecma adlı eserde üzerinde durduğumuz ayetle ilgili olarak Ömer b. Zeyd'den şöyle rivayet edilir: İmam Sadık'ın (a) "Rabbine kulluk et ve ellerini boğazının hizasına kadar kaldır." ayetine ilişkin olarak şöyle dediğini duydum: "Burada, namazda ellerini yüzünün hizasına kadar kaldırman kast ediliyor."

Ben derim ki: Müellif devamla şöyle der: Abdullah b. Sinan da imam'dan (a) benzeri bir hadis rivayet etmiştir. Yine buna yakın bir anlam içeren bir hadis Cemil aracılığıyla imam'dan (a) rivayet edilmiştir.

 

Not: Ellerin kaldırılmasıyla ilgili bazı rivayetlerde nahr (boğaz) hizası, bazısında yüz, bazısında ise kulak memeleri hizası tabiri kullanılmıştır. Dikkat edilirse, bunların arasında bir çelişki yoktur. Zira hepsi farklı tabirlerle aynı yere işaret etmiştir. Çünkü Yüz hizası, boğaz hizası ve kulak memeleri hizası takriben aynı yüksekliği göstermektedir.

 

 

 
Site içi Arama


 

 

 

 

Go to top of page  Ana Sayfa | Kitap Listesi | Kıble Dergisi | Makaleler | Kadin ve Aile | Cocuklar Îçin | Soru Ve Cevap | Yazarlarımız |
Kur`an | Hadisler | Dualar | Şiirler | Ses ve Video | Programlar | Linkler  |  Îletişim için |

Copyright© 2000 Kevser Yayinlari Internet Hizmetleri. Tüm Haklari Saklidir Ayrintili bilgi almak için veya bize her konuda yazmak için, paragonxx@yahoo.de  'e mesaj yollayiniz. WWW.KEVSERNET.COM