Advertisement

KEVSER YAYINCILIK

  Ana Sayfa / Soru ve Cevaplar

 

Bugün :  

Sık Kullanılanlara Ekle

 

Başlangıç Sayfası Yapın

 
 

Bismillahirrahmanirrahim

 

Soru 389: Ben asla ve asla Muaviye, Yezid alçağına, ikiyüzlü Amr bin As'a rahmet okumamışım. Çünkü onlar Hz. Ali (r.a)'ya yanlış yapmışlardır.

 Bunun üzerine ben Şiiliği benimsemişim, ama internet dışında bilgi edinemiyorum. Şiilik inanç ve ibadet üzerine bana bilgi yollar mısınız? Ve şu sorulara kafam takılıyor:

Şiilik'te Kur'an'ın mahlûk olduğu söyleniyor; ama nesnel incelersek Kur'an'ın Allah sözü olduğu ortaya çıkıyor. Ben Allah sözü olduğuna inanıyorum, bunda bir sorun var mı?

Hz Ebubekir Hz Ömer Hz. Osman Hz. Aişe'ye dil uzatmam; kişiliklerinden dolayı ve Hz. Ali (r.a)'nin bunları sevmesinden dolayı severim, ama buğzetmem; bu Şiilik inancında bir sorun teşkil eder mi?

Bir takım Sünni inançlarına saygı duyarım ve bazı âlimlerini de severim; çünkü İslamiyet'e hizmetleri vardır.

 Türkiye'de yaşadığım için ve anne tarafım Şii, baba tarafım Sünni'dir. Ben ise Şiiliği seviyorum.

Ondan dolayı Hasan Nasrallah, İmam Humeyni  ve birçok Şia âlimini severim; aynı zamanda birtakım Sünni alimlerini, Mutezile alimlerini de severim; ama asla Vehhabiliği sevmem; onlardan buğzederek bahsederim.

 Ben daha çok İmam Humeyni'nin  ''La Sunni la Şii  İslam İslam'' parolasıyla hareket ederim.

Benim inancım budur ve daha fazlasını isterim. Şiiliğe ilgim çok ve sempatim fazladır.

Bir özelliğim de Hz. ALi (r.a.)'ya yanlış yapmayan sahabileri severim; ama deyyus Muaviye, üçkâğıtçı Amr bin As ve korkak Musa el-Eşari'yi hiç sevmem onlara da hakaret ederim.

Hatta ve hatta Talha ve Zubeyir de Hz Ali'ye (r.a.) boş yere savaş ilan ettikleri için onları haksızlıkla suçlarım.

 Benim inancım budur ben Şii olmak istiyorum

 

Cevap: Muhterem kardeşim, Şiilik hakkında kaynaklarımızı www.caferilik.com sitesinden takip edebilirsiniz:

Örneğin şu linklere bakın:

http://www.caferilik.com/kutuphane/inanc/islamda_sia/islamda_sia.pdf

http://www.caferilik.com/kutuphane/inanc/inanclarimiz/inanclarimiz.pdf

http://www.caferilik.com/kutuphane/inanc/mekteb/mekteb.pdf

Ayrıca www.kevsernet.com sitesinin soru-cevap bölümünü de takip etmenizi tavsiye ederim.

 

Diğer sorularınıza gelince, Kur'an hakkındaki görüşümüz şudur: Eğer maksat Kur'an'ın lafzı ve yazıları ise bu mahluktur. Ama eğer maksat Kur'an'daki bilgiler ise, bu Allah'ın ilmiyle alakalı olduğu için kadimdir.

Bahsettiğiniz kimseleri sevip sevmemek sizi ilgilendiren bir konu. Ama bunu Hz. Ali'ye nasıl dayandırıyorsunuz, onu anlamış değiliz. Hz. Ali'nin onları sevdiğini nerden çıkarıyorsunuz? Sizce Hz. Ali, Hz. Fatıma'nın sevmediğini sever mi? Buhari açık bir şekilde Hz. Fatıma'nın Fedek olayında Halifeye küstüğünü ve ölünceye kadar onunla konuşmadığını yazıyor. İnsan sevdiği kimseye küser mi? Dahası küs ve gazaplı olarak dünyadan göçer mi? Allah Resulü: "Üç gün Müslüman kardeşiyle küsülü kalan benden değildir" buyurmamış mıdır? Yoksa Hz. Fatıma bunu bilmiyor muydu? Ya da (haşa) bildiği halde mi babasının dediğine muhalefet etti? Seçim sizin…

Ayrıca Hz. Ali'nin Halifeler hakkındaki düşünceleri öğrenmek istiyorsanız Nehcü'l-Belağa kitabına bakın.

 

Saygı duyduğunuz Sünni inançlarına gelince, eğer bunlar hakka uygun inançlar ise, zaten saygıdan öte paylaşmamak bile yanlış ve suç olur. Hayır, hakka mutabık olmadığı halde yine de saygı duyuyorsanız, onu da kendi vicdanınıza bırakıyorum.. Ama hangisinin mutabık olup olmadığını araştırmak zaten görevinizdir.. Hizmet eden âlimler konusuna gelince, Kur'an bazı Hıristiyanların bile iyi yanlarını methediyor. Bu, mu'minin insafının bir gereğidir. Ama bazı iyi yanları vardır diye olumsuz yanlarını da görmemezlikten gelme veya her söylediğini gözü kapalı kabul etme anlamına da gelmez.

İmam Humeyni'ye atfettiğiniz  ''La Sunni la Şii  İslam İslam'' sözüne gelince, İmam Humeyni asla böyle bir şey söylememiştir. İmamın 22 ciltlik bütün sözlerini içeren "Sahife-yi Nur" isimli kitap yayınlanmıştır. Aksini iddia eden bu kitabı karıştırsın. Eğer bulup bize gösterebilirlerse böyle bir sözü, biz ellerini öper duacısı oluruz. Esasen böyle bir sözü söylemiş olsaydı, o zaman kendisi kendisiyle çelişmiş olurdu. İmamın en son elimizde kalan yazılı ve belgeli görüşleri Vasiyetnamesinde mevcuttur. Dolayısıyla esas odur. Ben Vasiyetnamenin giriş bölümünü size göndereceğim okuyun ve ona göre karar verin.

Elbette İmamın sürekli vurguladığı bir husus vardı ki onu her kesin dikkate alması gerekir: O da şuydu ki bütün farklılıklarına rağmen Şia Sünni birbirine kardeşçe davranmalı ve İslam düşmanlarına karşı birlik beraberlik içinde olmalıdırlar. Kim onların arasında fitne ve düşmanlık tohumları ekmeğe çalışırsa, ne Şiadır ne de Sünni, İslam düşmanıdır. Buna elbette her müslümanım diyen dikkat etmelidir. Kur'an Hıristiyan ve Yahudileri dahi müştereklerde teşriki mesaiye davet ediyor. Bizim onlarla olduğu kadar da mı kendi aramızda müştereklerimiz yoktur?

Dolayısıyla bu iki hususu birbirine karıştırmamak gerekir. Hem her kes hakkı bulma ve en doğruya ulaşma çabası içinde olmalıdır. Hem de farklıklarımızdan dolayı kavga ve ihtilaf yerine, birbirimizle müştereklerde dostça kardeşçe teşriki mesai etmeliyiz.

En son yazdıklarınıza ben de hem Sünnilerin hem de Şiilerin müştereken naklettikleri şu hadisi ilave edeyim. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Ali'yi ancak mu'min sever ve onu ancak münafık olan buğzeder. "

 

Allah'a emanet olun.

 

 
Site içi Arama


 

 

 

 

Go to top of page  Ana Sayfa | Kitap Listesi | Kıble Dergisi | Makaleler | Kadin ve Aile | Cocuklar Îçin | Soru Ve Cevap | Yazarlarımız |
Kur`an | Hadisler | Dualar | Şiirler | Ses ve Video | Programlar | Linkler  |  Îletişim için |

Copyright© 2000 Kevser Yayinlari Internet Hizmetleri. Tüm Haklari Saklidir Ayrintili bilgi almak için veya bize her konuda yazmak için, paragonxx@yahoo.de  'e mesaj yollayiniz. WWW.KEVSERNET.COM