Advertisement

KEVSER YAYINCILIK

  Ana Sayfa / Soru ve Cevaplar

 

Bugün :  

Sık Kullanılanlara Ekle

 

Başlangıç Sayfası Yapın

 
 

Bismillahirrahmanirrahim

 

Soru 386: Peygamber Efendimiz’in ahır zamanda ümmetinin 73 fırkaya ayrılacağına ve ancak bu fırkalardan birinin kurtuluşa yani İslam’ı tam anlamıyla yaşayarak hurafelere ve aşırılıklara kaçmadan dini yaşayacakları yönünde bir hadisi şerif belirtmiştir ve efendimizin belirttiği şekilde İslam toplumu şu anda bir çok fırkalara ayrılmıştır..

Şiilik bu fırkalardan biri midir? Eğer değilse, dayanılan delil veya deliller nelerdir? Hocalarımızdan bu konuda bizi aydınlatmalarını rica ederim.

 

Cevap-386: Muhterem kardeşim, tabi ki her fırkaya mensup olan kendine göre bir takım deliller zikredebilir. Ben bu sorunuzun cevabında sözü fazla uzatmadan ve bazı boş tartışmalara girmeden, sadece müşterek bir kıstas vermeğe ve kararı her kesin kendi insafına ve hür vicdanına bırakmak istiyorum.

Allah Resulü'nden (s.a.a) Sünni ve Şii kaynakların müştereken naklettiği bir hadis var ki aslında bu hadis her şeyi ortaya koymuştur. Dolayısıyla bu müşterek hadisten hareketle her kes kendini tartabilir.

Evet, şöyle buyurmuştur Efendimiz (s.a.a):

"Ben sizin aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum; o ikisine sarıldığınız müddetçe asla dalalete düşmezsiniz; Allah'ın Kitabı (Kur'an) ve Ehlibeyt'im olan itretimi. Hiç şüphesiz, bu ikisi (Kevser) havuz(u) başında bana varıncaya dek, hiçbir zaman birbirinden ayrılmazlar. Bakın benden sonra onlara nasıl davranacaksınız?"
(Sahih-i Müslim, c.4, s.1874 Hadis: 36-37; Sünen-i Tirmizî, c.5, s.662, Hadis: 2786-2788; Müsned-i Ahmed b. Hanbel, c.4, s.30-36-54, c.7, s.84, c.8, s.118-138-154; Sünen-i Darimî, c.2, s.889, Hadis: 3198; Müstedrek'üs-Sahihayn, c.3, s.118; et-Tabakat'ül-Kubra, c.2, s.196; el-Mu'cem'ül-Kebir, c.3, s.65-67; es-Savaik'ul-Muhrika (İbn-i Hacer), s.226…

 

Evet, doğruluğunda kimsenin şüphe etmediği bu hadisi-i şerife göre Resulullah'tan sonra ümmetin dalaletten korunma garantisi, emanetleri olan Kur'an ve Ehlibeyt'ine sarılmak, onları örnek ve önder edinmektir. Dolayısıyla her kes kendisini ve tabi olduğu fırkayı ölçüp biçsin ve ne kadar bu emanetlere sahip çıkıp onlara sarıldığını ve onlardan nasiplendiğini hesaplasın ve nerede olduğuna karar versin...

 

 
Site içi Arama


 

 

 

 

Go to top of page  Ana Sayfa | Kitap Listesi | Kıble Dergisi | Makaleler | Kadin ve Aile | Cocuklar Îçin | Soru Ve Cevap | Yazarlarımız |
Kur`an | Hadisler | Dualar | Şiirler | Ses ve Video | Programlar | Linkler  |  Îletişim için |

Copyright© 2000 Kevser Yayinlari Internet Hizmetleri. Tüm Haklari Saklidir Ayrintili bilgi almak için veya bize her konuda yazmak için, paragonxx@yahoo.de  'e mesaj yollayiniz. WWW.KEVSERNET.COM