Advertisement

KEVSER YAYINCILIK

  Ana Sayfa / Soru ve Cevaplar

 

Bugün :  

Sık Kullanılanlara Ekle

 

Başlangıç Sayfası Yapın

 
 

Bismillahirrahmanirrahim

 

Soru 371: Değerli kardeşlerim, gerek Ehlisünnet, gerekse Şia’da Mehdi (as) İNANCI NAS DERECESİNDE mevcuttur. Ben burada şunu sormak istiyorum şia inancında Mehdi 11. imamın kaybolan evladıdır ve yaşamaktadır ve bir gün zuhur edecektir. Okuduğum bir kaynakta “Şiilerin, mağarada olduğunu iddia ettikleri ve “Mehdi Muntazar” sıfatıyla çıkmasını bekledikleri 12. imam, tamamen bir hayal mahsulüdür. Zira tarihi olarak sabit olan odur ki, onun (sözde) babası olan el-Hasen El-Askeri çocuğu olmadan vefat etmiştir. Buna göre bunlar oniki değil de onbir kişidir” diyor. Peki, Şia kaynaklarında durum nasıldır? “11. İmam’ın çocuğu yoktur” ifadesine nasıl cevap verirsiniz? Kaynakları nelerdir? Mağarada kaybolma olayının kaynakları nelerdir.  Selam ve dua ile.

 

Cevap: Bu vatandaşlar hiç bir zaman Ehlibeyt kaynaklarını kale almadıkları için, bu tür hezeyanları sık sık tekrarlarlar. Ama zahmet çekip de bir kere olsun en azından merak edip de söz konusu kaynakları birazcık karıştırsalardı, en azından biraz hicap duyar ve böyle rahat ahkam kesmezlerdi. Ehlibeyt kaynaklarında İmam Mehdi'nin Hz. İmam Hasan Askeri'nin oğlu olduğu konusunda 146 tane hadis nakledilmiştir.

Biz önce Ehlibeyt mektebi kaynaklarında Hz. Mehdi ile ilgili hadislerin fihristini verip ardından İmam Hasan Askeri'nin oğlu olduğuna dair hadislerden örnekler sunmaya çalışacağız:

Hz. Mehdi (a.s) hakkındaki hadislerin istatistiği:

1- "İmamlar on iki tanedir" diyen hadislerin sayısı: 271.

2- "İmamların sayısı, Beni İsrail Nükabaları'nın (başkanlarının) sayısı miktarıncadır" diyen hadislerin sayısı: 40.

3- "On iki İmamın ilki, Hz. Ali (a.s)'dır" diyen hadislerin sayısı: 133.

4- "On iki İmamın evveli Hz. Ali (a.s), sonuncusu ise Hz. Mehdi (a.s)'dır" diyen hadislerin sayısı: 91.

5- "İmamlar on iki tanedir; onların sonuncusu Mehdi'dir" diyen hadislerin sayısı: 94.

6- "İmamlar on iki tanedir; onlardan dokuzu İmam Hüseyin'in evlatlarındandır" diyen hadislerin sayısı: 139.

7- "İmamlar on iki tanedir; onlardan dokuzu İmam Hüseyin'in evlatlarındandır; dokuzuncusu ise onların Kâimidir" diyen hadislerin sayısı: 107.

8- On iki İmamın isimlerini açıklayan hadislerin sayısı: 50.

9- Hz. Mehdi'nin zuhurunu müjdeleyen hadislerin sayısı: 657.

10- "Mehdi, Ehl-i Beyt'tendir; Mehdi'nin ismi, Resulullah'ın isminin ve künyesi de O'nun künyesinin aynısıdır" diyen hadislerin sayısı: 389.

11- "Mehdi, insanlar arasında Resulullah'a en çok benzeyen kimsedir" diyen hadislerin sayısı: 48.

12- “Hz. Mehdi (a.s)'ın yüz ve boyunu tarif eden hadislerin sayısı: 21.

13- “Hz. Mehdi (a.s), Hz. Ali (a.s)'ın evlatlarındandır" diyen hadislerin sayısı: 214.

14- “Hz. Mehdi (a.s), Hz. Fatıma'nın evlatlarındandır" diyen hadislerin sayısı: 192.

15- “Hz. Mehdi (a.s), Hz. Hasan ve Hüseyin'in evlatlarındandır" diyen hadislerin sayısı: 107

16- "Hz. Mehdi, İmam Hüseyin (a.s)'ın evlatlarındandır" diyen hadislerin sayısı: 185.

17- "Hz. Mehdi, İmam Hüseyin (a.s)'ın İmam olan dokuz evlatlarındandır" diyen hadislerin sayısı: 160.

18- "Hz. Mehdi, İmam Hüseyin'in dokuzuncu evladıdır" diyen hadislerin sayısı: 148.

19- "Hz. Mehdi, Ali bin Hüseyin'in evlatlarındandır" diyen hadislerin sayısı: 185.

20- "Hz. Mehdi, İmam Muhammed Bakır (a.s)'ın evlatlarındandır" diyen hadislerin sayısı: 103.

21- "Hz. Mehdi, İmam Sadık (a.s)'ın evlatlarındandır" diyen hadislerin sayısı: 103.

22- "Hz. Mehdi, İmam Sadık (a.s)'ın altıncı evladıdır" diyen hadislerin sayısı: 99.

23- "Hz. Mehdi, İmam Musa bin Cafer (a.s)'ın evlatlarındandır" diyen hadislerin sayısı: 101.

24- "Hz. Mehdi, İmam Musa bin Cafer (a.s)'ın beşinci evladıdır" diyen hadislerin sayısı: 98.

25- "Hz. Mehdi, İmam Ali bin Musa er-Rıza (a.s)'ın evlatlarından dördüncüsüdür" diyen hadislerin sayısı: 95.

26- "Hz. Mehdi, İmam Muhammed Taki'nin evlatlarından üçüncüsüdür" diyen hadislerin sayısı: 90.

27- "Hz. Mehdi, Ali'yyu'l-Hadi (Ali Naki -a.s-)'ın evlatlarındandır" diyen hadislerin sayısı: 90.

28- "Hz. Mehdi, Ebu Muhammed Hasan Askeri (a.s)'ın oğludur" diyen hadislerin sayısı. 146.

29- "Babasının ismi Hasan'dır" diyen hadislerin sayısı: 147

30- "Cariyelerin hanım efendisinin oğludur" diyen hadislerin sayısı: 9.

31- "Ehl-i Beyt İmamları'ndan Muhammed, Ali, Hasan isimlileri peş peşe gelince dördüncüleri Mehdi'dir" diyen hadislerin sayısı: 2.

32- "Hz. Mehdi, On iki İmam'ın sonuncusudur" diyen hadislerin sayısı: 136.

33- "Hz. Mehdi, yeryüzünü adaletle dolduracaktır" diyen hadislerin sayısı: 123.

34- "Onun (Mehdi -a.s-) iki gaybeti olacaktır" diyen hadislerin sayısı: 10.

35- "Onun uzun bir gaybeti olacaktır" diyen hadislerin sayısı: 91.

36- Gaybetinin nedenini açıklayan hadislerin sayısı: 7.

37- Gaybeti döneminde halkın ondan yararlanması hakkındaki hadislerin sayısı: 7.

38- "Gerçekten o, (Mehdi -a.s-) uzun ömürlüdür." diyen hadislerin sayısı: 318.

39- "Görünümü gençtir" diyen hadislerin sayısı: 8.

40- "Doğumu gizli olacaktır" diyen hadislerin sayısı: 14.

41- "Onun üzerinde hiç kimsenin biati olmayacaktır" diyen hadislerin sayısı: 10.

42- "Allah'ın düşmanlarını öldürecek, yeryüzünü şirk ve...temizleyecektir" diyen hadislerin sayısı: 19.

43- "O, Allah'ın emrini aşikar edecek, İslâm'ı yeryüzünde yayacak ve dünyaya hakim olacak..." diyen hadislerin sayısı: 47.

44- "O, insanları Kur'ân'a ve Sünnet'e sevk edecektir" diyen hadislerin sayısı: 15.

45- "O, Allah'ın düşmanlarından intikam alacaktır" diyen hadislerin sayısı: 4.

46- "Peygamberlerden onda bir takım sünnetler vardır" diyen hadislerin sayısı: 23.

47- "O, kılıçla kıyam edecektir" diyen hadislerin sayısı: 7.

48- Onun hükümetine bütün insanların boyun eğeceğine dair hadislerin sayısı: 1

49- Onun siyeri ile ilgili hadislerin sayısı: 30.

50- Onun zühdü ile ilgili hadislerin sayısı: 4.

51- Adaleti ve devletindeki emniyetin yaygınlığıyla ilgili hadislerin sayısı: 7.

52- İlmi hakkındaki hadislerin sayısı: 5.

53- Cömertlik ve bağışıyla ilgili hadislerin sayısı: 13.

54- "Allah Teala onun eliyle peygamberlerin mucizesini aşikar kılacak ve onların mirasları onunla birliktedir" diyen hadislerin sayısı: 5.

55- "Şiddetli bir imtihandan sonra zuhur edecektir" diyen hadislerin sayısı: 24.

56- "İsa bin Meryem (a.s)'a imamlık yapacaktır" diyen hadislerin sayısı: 25.

57- Bayrağının sahibi ve onda yazılan yazı ile ilgili hadislerinin sayısı: 6.

58- Doğumu, doğum tarihi ve annesinin durumu ile ilgili hadislerin sayısı: 214.

59- Babasının hayatı dönemindeki mucizeleri ile ilgili hadislerin sayısı: 9.

60- Babasının hayatı döneminde onu gören kimselerle ilgili rivayetlerin sayısı: 19.

61- Gaybet-i Suğra (Küçük Gizlilik) döneminde onu görme şerefine erişen kimseler hakkındaki rivayetlerin sayısı: 25.

62- Gaybet-i Suğra dönemindeki bazı mucizelerini anlatan rivayetlerin sayısı: 27.

63- Gaybet-i Suğra döneminde, elçi ve naiplerinin halleri ile ilgili rivayetlerin sayısı: 22.

64- Gaybet-i Kübra dönemindeki mucizeleri ile ilgili rivayetlerin sayısı: 12.

65- Gagbet-i Kübra döneminde onu gören kimseler ile ilgili rivayetlerin sayısı: 13.

66- Zuhurunun niteliğini anlatan rivayetlerin sayısı: 12.

67- Onun zuhurundan önceki durum, fitne ve günahların çokluğu ile ilgili hadislerin sayısı: 37.

68- Bazı zuhur alametleri ile ilgili hadislerin sayısı: 29.

69- Gökten onun ve babasının ismiyle duyulacak ses ile ilgili hadislerin sayısı: 27.

70- Onun zuhurundan önceki zamanda fiyatların çok yüksek olması, hastalıkların çoğalması vs. şeylerle ilgi hadislerin sayısı: 23.

71- Süfyani'nin hurucu, ay tutulması vs. şeyler ile ilgili hadislerin sayısı: 38.

72- Deccal'ın hurucu hakkındaki hadislerin sayısı: 12.

73- Zuhur edeceği yıl, ay ve gün hususunda vakit belirlemenin câiz olmaması ile ilgili hadislerin sayısı: 7.

74- Zuhur edeceği yılın, ayın ve günün özelliğine dair hadislerin sayısı: 7.

75- Zuhur edeceği yer ile ilgili hadislerin sayısı: 17.

76- O'na biat etmenin niteliğini açıklayan hadislerin sayısı: 11

77- Yeryüzünün doğu ve batısını fethetmesiyle ilgili hadislerin sayısı: 12.

78- Bütün milletlerin İslâm üzere toplanmasıyla ilgili hadislerin sayısı: 7.

79- Yerin servet ve madenlerini dışarı çıkarmasıyla ilgili hadislerin sayısı: 10.

80- Gök ve yeryüzü bereketlerinin açığa çıkmasıyla ilgili hadislerin sayısı: 12.

81- Üç yüz on üç kişinin onun yanında bulunmasıyla ilgili hadislerin sayısı: 25.

82- Doğu ve batıda bulunan bütün insanların onun emrine gireceğine dair hadislerin sayısı: 2.

83- Yeryüzünün adaletle dolmasıyla ilgili hadislerin sayısı: 129.

84- Hz. İsa'nın yere inmesi ve Hz. Mehdi (a.s)'ın arkasında namaz kılmasıyla ilgili hadislerin sayısı: 29.

85- Deccal'ı öldürmesiyle ilgili hadislerin sayısı: 6.

86- Süfyani ile savaşıp onu öldürmesiyle ilgili hadislerin sayısı: 2.

87- Onun zamanında yeryüzünün bayındırlığıyla ilgili hadislerin sayısı: 5.

88- Onun asrında işlerin kolaylaşması ve akılların kemale erişmesiyle ilgili hadislerin sayısı: 7.

89- Ashabının faziletleriyle ilgili hadislerin sayısı: 14.

90- Ashabının güç ve kuvvetleriyle ilgili hadislerin sayısı: 5.

91- Zuhurundan sonra hilafetinin süresiyle ilgili olan hadislerin sayısı: 18.

92- Yemeği, içmeği ve giyimiyle ilgili hadislerin sayısı: 4.

93- Halkı, kendisine davet ettiği şeyler hakkındaki hadislerin sayısı: 7.

94- Kâim'i inkar etmenin haram olması hakkındaki hadislerin sayısı: 9.

95- Fereci (kurtuluşu) beklemenin faziletiyle ilgili hadislerin sayısı: 23.

96- Hz. Mehdi'ye nispet, takipçilerinin bazı görevleriyle ilgili hadislerin sayısı: 54.

97- Onu idrak etme ve onu imam edinmekle ilgili hadislerin sayısı: 10.

98- Gaybeti döneminde, ona inananların faziletleriyle ilgili hadislerin sayısı: 23.

99- Ona salat ve selam göndermenin niteliğiyle ilgili hadislerin sayısı: 6

100- Ondan nakledilen bazı dualarla ilgili hadislerin sayısı: 13.

 

Not: Bu rakamlar Ayetullah Safi-i Gulpaygani'nin "Muntehabü’l-Eser" adlı kitabında bir araya topladığı Hz. Mehdi (a.s) hakkındaki hadislerden alınmıştır.

 

Şimdi Hz. Mehdi’nin Hz. İmam Hasan Askeri’nin oğlu olduğunu gösteren hadislerden örnekler:

 

1- "Esbağ bin Nübate" şöyle der: "Emir-ul Müminin Ali (a.s)'ın huzurlarına gittim, o hazretin düşünceye daldığını ve mübarek parmaklarıyla yeri kazdığını görünce: "Sizi düşünceli görüyorum, yere rağbetiniz mi var?" dedim.

İmam: "Hayır vallahi, hiçbir zaman yere ve dünyaya rağbet göstermedim. Dünyaya benim soyumdan gelecek on birinci evladım hakkında düşünüyorum. O Mehdi (a.s)'dır, zulüm ve küfürle dolu olan yeryüzünü adaletle, eşitlikle dolduracak; onun için bir hayret ve bir de gaybet vardır, kimileri -bu gaybet ve hayret dönemlerinde- sapar, kimileri de hidayet bulur" dedi.

 

2- - Abdurrahman bin Selit diyor ki, İmam Hüseyin (a.s) şöyle buyurdu:

"On iki hidayet İmam'ı bizdendir; birincisi Emir-ul Müminin Ali bin Ebu Talip'tir; sonuncusu ise dokuzuncu evladımdır. Hak üzere kıyam edecek olan O'dur. Yeryüzü öldükten sonra, Allah onun vasıtasıyla tekrar onu ihya edecektir ve müşrikler istemese de Allah hak dini diğer dinlere muzaffer kılacaktır. Onun gaybete çekildiği dönemde bazı kavimler mürted olacak, bazıları ise dine bağlı kalacaktır; onlara eziyetler olacak ve onlara denilecek ki: 'Eğer doğru söylüyorsanız bu vaad ne zaman vuku bulacaktır?' Biliniz ki, onun gaybetindeki eziyetlere ve tekziplere sabretmek, Resulullah ile beraber kılıçla cihad etmek gibidir."

 

3- Yunus bin Abdurrahman diyor ki, İmam Musa bin Cafer (a.s)'ın huzuruna çıkarak: "Ey Resulullah'ın oğlu! Hak üzere kıyam edecek olan Kâim sen misin?"diye sorduğumda İmam (a.s) şöyle buyurdular:

"Hak üzere kıyam eden benim. Ama yeryüzünü Allah'ın düşmanlarından temizleyecek, onu zulümle dolduğu gibi adaletle dolduracak olan Kâim, benim evlatlarımın beşincisidir. Öldürülme korkusu olduğu için gaybeti o kadar uzayacak ki, bazı kavimler onun hakkında irtidada düşecek, bazıları ise ona bağlı kalacaklardır."

Sonra şöyle ekledi: "Bizim Kâim'imizin gaybetinde bizim sevgimize sarılan, velayetimize bağlı kalan ve düşmanlarımızdan uzaklaşan takipçilerimize ne mutlu! Onlar bizdendir, biz de onlardanız. Bizlerden İmamları olarak razıdırlar: Biz de onlardan takipçilerimiz olarak razıyız. Ne mutlu onlara! Allah'a andolsun ki onlar, kıyamet günü bizimle aynı derecede olacaklardır."

 

4- Hasan bin Halid, İmam Ali Rıza (a.s)'ın şöyle buyurduğunu naklediyor:

"Benim evlatlarımın dördüncüsü, cariyelerin en üstününün oğludur, Allah onun vesilesiyle yeryüzünü bütün zulüm ve haksızlıklardan temizleyecektir. Halkın, doğumunda tereddüt ettiği gaybet sahibi O'dur. O, zuhur ettiğinde yeryüzü Rabbinin nuru ile aydınlanacak, halkın arasında adalet ölçüsünü kuracak, böylece hiç kimse başkasına zulmetmeyecek ve yeryüzü O'na itaat edecek ve onun gölgesi de olmayacaktır.

Gökten bir münadi onun adına nida edecek ve yeryüzündeki bütün halk onun için yapılan şu çağrıyı işitecek: "Bilin ki, Allah'ın hücceti Beytullah'ın yanında zuhur etti, ona tabi olun; şüphesiz hak onunladır ve ondadır. Ve bu konuda Allah'ın ayeti şöyle geçer: "Eğer istersek onlara gökten bir ayet nazil ederiz de hepsinin boynu onun karşısında eğilir.' Yakın bir mekandan bir münadi, o gün nida eder ve onlar da o hak sesi duyarlar. İşte o gün zuhur günüdür." Yani oğlum Kâim Mehdi'nin zuhur günüdür."

 

5- Abdulazim bin Abdullah şöyle diyor: İmam Muhammed Takî (a.s)'ın yanına giderek Mehdi'nin Kâim mi başkası mı olduğunu sormak istedim. Ama İmam (a.s) söze başlayarak bana şöyle buyurdular:

"Ey Ebu'l- Kasım! Doğrusu bizden olan Kaim, Mehdi'dir. Onu, gaybetinde beklemek ve zuhurunda itaat etmek vaciptir. O, benim evlatlarımdan üçüncüsüdür. Muhammed sallallâhu aleyhi ve alih'i peygamber olarak gönderen ve İmameti bizlere mahsus kılan Allah'a andolsun ki, eğer dünyanın sonuna sadece bir gün kalsa dahi, Allah o günü o kadar uzatacak ki O, o günde zuhur edecek, yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi, onu adalet ve eşitlikle dolduracaktır."

 

6- Sakr bin Ebu Delf, İmam Ali Naki (a.s)'ın şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

"Benden sonraki İmam, oğlum Hasan'dır; O'ndan sonraki İmam ise onun oğlu Kâim'dir. O, yeryüzünü zulüm ve haksızlıkla dolduktan sonra adalet ve eşitlikle dolduracak olandır."

 

7- Ehl-i Beyt mektebi takipçilerinin büyüklerinden ve İmam Askeri (a.s)'ın yakın dostlarından biri olan Ahmed bin İshak bin Sa'd el-Ensari der ki: "İmam Askeri (a.s)'ın huzuruna gittim, kendilerinden sonraki imamın kim olduğunu sormak istiyordum. Ama İmam (a.s) benden önce söze başlayarak şöyle buyurdular:"Ey Ahmed, doğrusu Allah Teala Hz. Adem'i yarattığı andan itibaren yeryüzünü hüccetsiz bırakmadı, kıyamete kadar da bırakmayacaktır. Allah, hüccetinin hürmetine yeryüzündekilerden belaları defeder, yağmur yağdırır ve topraktan bereketleri çıkarır."

Bunun üzerine ben: "Ey Resulullah'ın evladı, sizden sonra yerinize geçecek imam kimdir?" diye sordum.

Bu arada Hazret ayağa kalktı, aceleyle odaya girdi ve az sonra omzunda taşıdığı yüzü dolunay gibi parlayan üç yaşındaki bir çocukla çıkageldi ve şöyle buyurdular: "Ey Ahmet bin İshak! Eğer Allah Teala'nın ve onun hüccetleri yanında aziz olmasaydın bu oğlumu sana göstermezdim, doğrusu onun adı Resulullah'ın adı, künyesi Resulullah'ın künyesidir. O öyle bir kimsedir ki, zulüm ve kötülükle dolan dünyayı adalet ve eşitlikle dolduracaktır.

Ey Ahmed bin İshak! O, bu ümmette oranla Hızır (a.s) ve Zu'l-Karneyn gibidir. Allah'a and olsun ki, o gaybet edecektir. Öyle ki, onun gaybetinde Allah'ın onun imametini itiraf etmekte kendisine sebat verdiği ve zuhurunun acil olması için dua etmeğe muvaffak kıldığı kimseler dışında, hiçbir kimse helak olmaktan kurtulamayacaktır."

Bu arada ben: "Ey mevlam! Kalbimin mutmain olacağı bir alameti var mıdır?" diye sorduğumda, o çocuk konuşmaya başladı ve fasih bir Arapça'yla şöyle buyurdu: "Allah düşmanlarından intikam alacak, Allah'ın yeryüzündeki son hücceti benim! Ey Ahmed bin İshak! Gözünle gördükten sonra artık başka bir delil arama!.."

Ahmed bin İshak şöyle ekliyor: "Bunun üzerine ben sevinç ve ferahla dışarı çıktım ve ertesi gün İmam (a.s)'ın yanına dönerek şöyle arz ettim: "Ey Resulullah'ın oğlu! Bana minnet ettiğin için çok mesrur oldum. Hızır ve Zu'l-Karneyn'nin onda zahir olacak sünneti nedir?" İmam (a.s); "Gaybetinin uzunluğudur" buyurdular. "Ey Resulullah'ın oğlu! Onun gaybeti çok mu sürecektir?" sorduğumda ise şöyle buyurdular: "Rabbime and olsun ki, evet uzun sürecektir; öyle ki, ona inananların çoğu bu inançlarından vazgeçecek ve Allah'ın bizim velayetimiz üzerine kendilerinden ahit aldığı ve kalbine iman yazdığı ve rahmetiyle desteklediği kimseler dışındakiler buna bağlı kalmayacaklardır.

Ey Ebu İshak! Bu, Allah'tan gelen bir emirdir ve Allah'ın gizli esrarından bir sırdır. Sana dediklerimi al, gizle ve şükredenlerden ol. Böylece yarın en yüce makamda bizimle olursun."

Rahmetli Şeyh Saduk buyuruyor ki: "Bu rivayeti Ali bin Abdullah-i Verragi'nin yazısında buldum. Ondan sorduğumda o; bunu benim için Sa'd bin Abdullah nakletti. Ona da Ahmed bin İshak nakletmiştir.

 

8- "Ahmed bin Hasan bin İshak-ı Kummi der ki: On birinci İmam (a.s)'ın yerine geçecek olan İmam Mehdi (a.s) dünyaya geldiği zaman, İmam Hasan Askeri (a.s)'dan ceddim Ahmed bin İshak'a bir mektup geldi. Onda İmam'ın kendi el yazısıyla şöyle yazılmıştı: "Benim bir evladım oldu, onun doğum haberini gizli tutman ve kimseye söylememen gerekiyor; biz onun doğumunu sadece yakın akrabalara, akrabalık bağından dolayı ve dostlara velayetlerinden dolayı söyledik, başka hiç kimseye bildirmiyoruz. Allah Teala'nın onunla bizi sevindirdiği gibi, seni de sevindirmesi için, onun doğumunu sana bildirmek istedik. Vesselam."

 

9- İmam'ın takvalı ve değerli halası Hekime, İmam Hasan Askeri (a.s)'ın hizmetçisi Nesim, Ebu Cafer Muhammed bin Osman-ı Emri, Hüseyin bin Hasan-ı Alevi, Emr-i Ahvazi, Ebu Nasr-ı Hadim, Kamil bin İbrahim, Ali bin Asim-i Kûfi, Abdullah bin Abbas-i Alevi, İsmail bin Ali, Yakub bin Yusuf-u Zerrab, İsmail bin Musa bin Cafer, Ali bin Mutahhar, İbrahim bin İdris, Tarif-i Hadim ve Ebu Sahl-i Nevbahti va'dedilen İmam'dan haberleri olan ve ondan haber veren kimselerdir.

 

10- Cafer bin Muhammed bin Malik, İmam Hasan Askeri (a.s)'ın bir Ehl-i Beyt cemaatına şöyle buyurduğunu nakleder: "Benden sonra kimin hüccet olacağını sormaya geldiniz değil mi?"

Oradakiler: "Evet efendim" diye cevap verdiler. Bu sırada İmam'a çok benzeyen ay parçası gibi bir çocuk içeriye girdi, İmam şöyle buyurdular: "Bu, İmam ve benden sonra yerime oturacak kimsedir. Buyruklarını yerine getirin, dağılmayın; çünkü helak olursunuz. Bilin ki, bundan sonra ömrü kamil oluncaya kadar onu görmeyeceksiniz. Osman bin Said'in söylediği şeyleri kabul edin ve emrine itaat edin. Çünkü o, sizin imamınızın vekilidir ve işler onun elindedir."

 

11- - "İsa bin Muhammed-i Cevheri" diyor ki: "Ben bir grupla birlikte Hz. Mehdi (a.s)'ın doğumunu tebrik etmek için İmam Hasan Askeri'nin (a.s) huzuruna gittim, kardeşlerimiz Hz. Mehdi (a.s)'ın Cuma akşamı Şaban ayında tanyeri ağarırken dünyaya geldiğini bize bildirmişlerdi. İmam Hasan Askeri (a.s)'ın huzurlarına gittiğimiz zaman önce onu tebrik ettik. Biz hiçbir soru sormadan İmam (a.s) buyurdular ki: "İçinizden biri oğlum Mehdi'nin nerede olduğunu içinden geçiriyor. Musa (a.s)'ın annesinin onu sandığa koyarak denize atıp, Allah'a emanet ettiği ve sonunda Allah Teala Musa'yı ona geri gönderdiği gibi ben de onu Allah'a emanet ettim."

 

İsteyenler, bunları ve benzeri birçok rivayeti görmek için örnek olarak bu konuya tahsis edilen “Muntehabü’l-Eser” kitabına müracaat edebilirler.

 

“Mağarada kaybolmuştur ve mağaradan çıkacağı beklenmektedir” iddiasına gelince, bu bir iftiradır. İmam (a.s) evinin serdabından (bodrumundan) gaybete çekilmiştir. Zuhuru ise Kabe’yi Şerife’nin yanı başında gerçekleşecektir. 75 yıl süren küçük gaybet zamanında dört özel vekili vasıtasıyla dostlarına ulaşıyordu. Şimdiye kadar devam eden büyük gaybet zamanı başladıktan sonra ise İmamın genel vekilleri şartlara haiz müctehidlerdir. Bu zaman zarfında ehil olan bir kimse İmamla görüşme imkânına sahip olmuştur ki kaynaklarda birçoğunun ismi zikredilmiştir. İmam (a.s) lütuf kaidesi gereği gaybet zamanında dolaylı olarak müctehidleri denetlemekte ve gerekli gördüğü ve İslam için hayati önem taşıyan yerlerde eğer hataya düşme durumu olursa, hatlarını düzeltmektedir. Bu gerçeği İmam (a.s) Ehlibeyt mektebinin büyük alimi Merhum Şeyh Müfide yazdığı mektupta beyan etmiştir. Bu mektubun bir bölümünde İmam (a.s) şöyle yazmıştır: “Siz işinize bakın; biz sizi gözetmekte ihmal etmeyiz.”

 

 

 
Site içi Arama


 

 

 

 

Go to top of page  Ana Sayfa | Kitap Listesi | Kıble Dergisi | Makaleler | Kadin ve Aile | Cocuklar Îçin | Soru Ve Cevap | Yazarlarımız |
Kur`an | Hadisler | Dualar | Şiirler | Ses ve Video | Programlar | Linkler  |  Îletişim için |

Copyright© 2000 Kevser Yayinlari Internet Hizmetleri. Tüm Haklari Saklidir Ayrintili bilgi almak için veya bize her konuda yazmak için, paragonxx@yahoo.de  'e mesaj yollayiniz. WWW.KEVSERNET.COM