Advertisement

KEVSER YAYINCILIK

  Ana Sayfa / Soru ve Cevaplar

 

Bugün :  

Sık Kullanılanlara Ekle

 

Başlangıç Sayfası Yapın

 
 

Bismillahirrahmanirrahim

 

Soru 362: Bazı Şii yazarlar İbn-i Cerir Taberiye ait olduğu ve Gadir hadisinin senetlerinin bir araya toplandığı söylenen bir eserden bahsediliyor. Ama ben Taberi'ye atfedilen "Gadir" kitabını kime sordumsa, böyle bir kitabın olmadığı söyleniyor. Taberi'nin böyle bir kitap yazmadığı, bunun tamamen bir uydurma olduğunu bana birçok kişi söyledi; bu konuda ne dersiniz?

 

Cevap: Muhterem kardeşim, birçok eser gibi Taberi'nin Gadir hadisinin değişik senet ve lafızlarını bir araya topladığı "El-Velaye" isimli eserinin tam metni maalesef zaman içinde çeşitli sebeplerden dolayı kaybolmuştur. Ama bu kitaptan bazı bölümleri şu an eldedir ve Arapça orijinali "Delil" yayınları tarafından basılmıştır.

 

Evvela birçokları maalesef kendilerine verilen ezber bilgilerin dışında başka bir şeyden haberdar olmadıkları için birçok zaman en muteber kaynaklarında olanlardan (veya olmayanlardan!) bile haberdar değillerdir. Dolayısıyla ilk etapta hemen inkâra kalkışıyorlar. Bunu ben defalarca bizzat yaşamışımdır. Örneğin, bir kardeşimize "Size iki emanet bırakıyorum, Biri Kur'an, diğeri ise Sünnetim…" rivayetinin Ehl-i sünnet'in Kütüb-i Sitesinin hiç birisinde nakledilmediğini söylediğimizde, hemen inkâra kalkışmış ve mutlaka bulup getireceğini söylemişti. Ama bir buçuk yıla yakın bir zamandır yolunu gözlüyorum, ama nafile!

 

Kaldı ki Taberi'nin böyle bir eserinin olduğunu söyleyen sadece bizler değiliz, bunu bizzat bazı meşhur ve dalında otorite sayılan Sünni âlimler bile itiraf etmişlerdir. Bu kitabı gördüklerini ve kitaptan nakilde bulunduklarını itiraf eden bazı Sünni alimler şunlardır: İbn-i Hacer, Kadı Nu'man İsmaili, İbn-i Bitriq, Şemsüddin Zehebi Dimeşki, İbn-i Kesir Şami.. Ben bunlardan en çok tanınan iki âlimin bu konudaki sözlerini örnek olarak vermekle yetiniyorum:

 

1- İmam Zehebi Demeşki "Turuk-u Hadisi Men Kuntu Mevlahu…" isimli kitabında (s.62) Taberi'nin bu kitabına değinmiş ve şöyle eklemiştir: "Taberi bu kitabı yazdığı için Şiilikle suçlanmıştır!"

 

2- İbn-i Kesir de bu kitaba işareten diyor ki "Tefsirci ve meşhur tarih kitabının sahibi İmam Ebu Cafer Muhammed bin Cerir Taberi'ye ait bir cilt kitap gördüm ki o kitapta, Gadir hadisinin değişik tariklerini (senetlerini) ve lafızlarını bir araya toplamıştı." (El-Bidayetu Ven-Nihaye -İbn-i Kesir-, c.7, s.390, Daru İhya'it-Türasi'l-Arabi baskısı)

 

Hadi diyelim ki bütün bunların hepsi uydurma!!! Ama inkârcılar, bununla kurtulup kendilerini rahatlatacaklarını mı zannediyorlar? Gadir Hadisinin nakli bu kitapla sınırlı olsaydı belki. Ama 110 tane sahabinin, 84 tane tabiinin ve 360 tane Sünni alimin  naklettiği, onlarca şairin çeşitli zamanlarda şiirlerinde yer verdiği bir hadisi hangi akıl, vicdan sahibi bir çırpıda inkar edebilir?!!

Bu sahabilerin, tabiilerin, Sünni âlimlerin ve şairlerin isim ve kaynakları için Allame Emini'nin "El-Gadir" isimli eserine müracaat etmeniz gerekir.

 

 
Site içi Arama


 

 

 

 

Go to top of page  Ana Sayfa | Kitap Listesi | Kıble Dergisi | Makaleler | Kadin ve Aile | Cocuklar Îçin | Soru Ve Cevap | Yazarlarımız |
Kur`an | Hadisler | Dualar | Şiirler | Ses ve Video | Programlar | Linkler  |  Îletişim için |

Copyright© 2000 Kevser Yayinlari Internet Hizmetleri. Tüm Haklari Saklidir Ayrintili bilgi almak için veya bize her konuda yazmak için, paragonxx@yahoo.de  'e mesaj yollayiniz. WWW.KEVSERNET.COM