Advertisement

KEVSER YAYINCILIK

  Ana Sayfa / Soru ve Cevaplar

 

Bugün :  

Sık Kullanılanlara Ekle

 

Başlangıç Sayfası Yapın

 
 

Bismillahirrahmanirrahim

 

Soru 333: Kur’an’ın tahrif edildiği söyleniyor. Bu konuda Şia ve Sünni kaynaklardan bazı hadisleri de buna delil gösteriyorlar. Ne dersiniz?

 

Cevap: Muhterem kardeşim, ister Şia'nın ister Ehl-i Sünnet’in kaynaklarında en azından zahiri tahrife yorumlanabilecek bazı zayıf rivayetlerin olduğu doğrudur. Ancak sırf bunlara dayanarak ne Şia'nın Ehli Sünnet'e tahrif inancını isnad etmesi doğrudur, ne de Ehl-i Sünnet'in Şia'ya.  Çünkü aklı ve insafı olan her kes bilir ki bu tür suçlamalar her şeyden önce küfür dünyası karşısında Kur'an'ın konumunu zayıf düşürmek ve Kur'an'ı İlahî bir mucize olarak gören İslam dinine darbe vurmak sayılır ve bir mezhebe vereceği zarardan çok, kafirler ve İslam düşmanları nezdinde İslam'a, aziz diminize zarar vermektedir. Zira bu tür şüphelerin yayılması sonucu kâfirler, "Sizin kendi aranızda Kur'an'ın sağlamlığında şüpheniz vardır" diyebilirler ve diyorlar da. (Müsteşriklerin eserlerinde bunlara sık sık rastlamak mümkün.)

Dediğimiz gibi Sünni kaynaklarda olduğu gibi Şii kaynaklarda da zahiri tahrife yorumlanabilecek bazı rivayetler vardır. Ancak biz bu hadislerin Kur'an'ın tahrif edilmediğini bildiren Şia kaynaklarında olan yüzlerce sahih hadisle çeliştiği ve aklî ve naklî ilkelerle bağdaşmadığı için geçersiz telakki etmekteyiz.

Bizzat El-Kafi'de Kur'an fazileti diye bölüme bakılırsa, Kur'an-ı Kerim'in sürelerinin fazileti, Kur'an'ı okuma ve ezberlemenin sevabı ve benzeri konularda onlarca hadis vardır ki hepsi elimizdeki Kur'an'ın her türlü tahriften uzak olduğunu bildirmektedir. Zaten onlardan önce Kur'an'ın kendisi korunmuşluğuna garanti vermiştir.

Şia ulemasının bin yıla aşkın bir süreden beri görüşlerini inceleyen ve Şia âleminde Kur'an'a verilen önemden haberdar olan kimse bilir ki Şia mektebinde icmaya yakın ezici çoğunluk, Kur'an'ı her türlü tahriften korunmuş olduğuna ve Müslümanların elinde bulunan mushafta tahrifin olmadığına inanmaktadırlar. Bunun aksini onlara isnat etmek, iftiradan başka bir şey değildir. Nitekim Ehl-i Sünnet'in de Buharî ve benzer kitaplarında tahrife dair hadislere istinaden tahrif inancını Ehl-i Sünnet'e isnat etmek yanlıştır.

Hele hele küfrün ve zalimlerim, söz birliği edercesine artık en mukaddes değerlerimize kalleşçe saldırdığı bu günlerde, bu gibi şeylerle uğraşıp ümmetin müşterek değerlerini gölge altında bırakmaya çalışmak, en hafif tabiriyle onların ekmeğine yağ sürmektir. Rabbim bütün İslam ümmetini doğrularda birleştirsin inşaallah. Amin!

 

 

 
Site içi Arama


 

 

 

 

Go to top of page  Ana Sayfa | Kitap Listesi | Kıble Dergisi | Makaleler | Kadin ve Aile | Cocuklar Îçin | Soru Ve Cevap | Yazarlarımız |
Kur`an | Hadisler | Dualar | Şiirler | Ses ve Video | Programlar | Linkler  |  Îletişim için |

Copyright© 2000 Kevser Yayinlari Internet Hizmetleri. Tüm Haklari Saklidir Ayrintili bilgi almak için veya bize her konuda yazmak için, paragonxx@yahoo.de  'e mesaj yollayiniz. WWW.KEVSERNET.COM