Advertisement

KEVSER YAYINCILIK

  Ana Sayfa / Soru ve Cevaplar

 

Bugün :  

Sık Kullanılanlara Ekle

 

Başlangıç Sayfası Yapın

 
 

Bismillahirrahmanirrahim

 

Soru 306: Humus konusunda Ehlibeyt İmamlarından (a.s) nakledilen hadislerden örnekler verebilir misiniz?

 

Cevap: Muhterem kardeşim, Humus hakkında Ehlibeyt İmamlarından bir hayli hadis nakledilmiştir ki bunların hepsini burada nakletmemiz mümkün değildir. Bunların detaylarını görmek isteyenler Vesail-ül Şia (Şeyh Hürr-i Âmilî), c.6, Kitab-ül Humus’a müracaat edebilirler. Biz örnek olarak bunlardan 12 tanesini 12 imam sayısına teberrüken seçip nakletmekle yetiniyoruz:

 

1- Resulullah’ın (s.a.a) Hz. Ali'ye hitaben şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Ya Ali, Abdülmuttalib'in cahiliye döneminde temelini attığı beş sünnet, İslam tarafından da kabul görmüştür:

1-Babalarının eşlerini  (üvey)  oğullarına haram kılışı.

2-Elde edilen hazinenin Humus ve Sadakasını verilmesi.

3-Hacılara su vermek.

4-Katledilen insanın kan pahasının yüz deve kılınması.

5-Tavafın yedi defa yapılması.”  (Vesâil-üş Şia, c.6, s.378)

 

2- İmam Cafer-i Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Herkim bir dirhem "Humusu" müstahakkına ödemezse, Allah'ın razı olmadığı iki dirhemi hak olmayan gayri işlerde harcayacaktır. Herkim malında olan bir hakkı ödemezse, Allah-u Teala Kıyamet gününde o malı ateşli bir yılan şeklinde onun boynuna dolayacaktır.”  (Vesâil-üş Şia, c.6, s.25)

 

3- Hasan İbn-i Seyyah babası kanlıyla İmam Cafer-i Sadık’tan (a.s) şöyle nakleder; buyurdu:  “Ey Seyyah, İmam’a ulaşan bir dirhem humusun sevabı Uhut dağından daha ağırdır.”  (El-Kâfi, c.2, s.625)

 

4- Sekuni İmam Cafer-i Sadık’tan (a.s) şöyle nakleder: “Malından ilk defa Humus veren, Hz. İbrahim (a.s) olmuştur.”  (Bihâr-ül Envâr, c.12, s.57)

 

5- İmam Musa bin Cafer (a.s)  şöyle buyurmaktadır: “Peygamber (s.a.a) Ebuzer'e, Salman’a ve Mikdad’a buyurdu ki:  “Beni “la ilahe illallah” kelimesine şahit kılın. Daha sonra şöyle buyurdu:  “Ali bin Ebitalib Mu’minlerin emiri ve Peygamber’in (s.a.a) halifesidir. Ona itaat, Allah'a ve Peygamber’ine itaattir. Toplumun imamları onun evlatlarıdır. Ehli Beytimi sevmek her mu’min erkek ve kadına farzdır. Yine namazı vaktinde kılmak, Zekâtı yolunda ödemek ve harcamak gerekir. Yine insanın mülküne taalluk olan "Humusu” Müminlerin Emiri ve toplumun önderleri olan İmamlara (a.s) ulaştırmak gerekir.” (Vesâil-üş Şia, c.6, s.386)

 

6- Allah (c.c) Peygamber’e (s.a.a) şöyle buyurmuştur (kudsi hadis): "Ben seni seçtim ve Ali’yi (a.s) sana vasi kıldım. Sizin pak neslinizi de ikinizden kıldım. Humusu da sizin için bir hak olarak farz kıldım.”  (Bihâr-ül Envâr, c.50, s.105)

 

7- Ebu Basir der ki İmam Bakır’dan (a.s)  şöyle duydum: “Herkim humusu verilmemiş malla alış veriş yaparsa Allah katında bir bahanesi (mazereti) olmayacaktır. Çünkü o, kendisine helal olmayan bir malla alış veriş yapmıştır." (El-Vâfî, c.6, s.277)

 

8- Hz. Mehdi’den naiplerine kendi el hattıyla yazılmış bir mektubunda şöyle geçer:  “Allah'ın adıyla. Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti bir dirhem kadar olsa bile kendisine helal olmayan bizim "Humus" hakkımızı vermeyenin üzerine olsun.”  (Bihâr-ül Envâr, c.93, s.185)

 

9- İmam Cafer-i  Sadık  (a.s) şöyle buyurmaktadır: “Allah-u Teala sadakayı  (biz Ehlbeyt’e) haram kılarak,  "humusu" bize helal kıldı. Sadakayı bize haram, humus ve hediyeyi ise helal kıldı.”  (Bihâr-ül Envâr, c.96, s.187-202)

 

10- Horasan ahalisinden bir grup İmamı Rıza’nın  (a.s)  huzuruna gelip İmam’dan mallarının humusunu onlara bağışlamasını istediler. İmam (a.s)  onlara sinirlenerek:  “Bu ne biçim hiledir? Dilinizle muhabbet izharında bulunup Allah'ın bize has kıldığı hakkı (Humusu) bizden esirgemektesiniz!” Daha sonra İmam (a.s)  üç defa şöyle buyurdu:  “Sizden hiç birinize humusu helal etmeyiz.”  (Vesâil-üş Şia, c.6, s.376)

 

11- Hekim Müezzin beni Ebes de ki: İmam Cafer-i Sadık’tan (a.s) Humus ayetindeki "Elde ettiğiniz her Ganimetin beşte biri Allah'ın ve Resulü’nündür…" cümlesi hakkında sordum. İmam şöyle buyurdu: “Allah'a yemin olsun ki "Ganimetten" maksat her gün elde edilen ve kazanılan kârdır...” (Elbette İmam’ın maksadı ganimetin bir manasının da bu olduğudur.) (El-İstibsâr, c.2, s.54)

 

12- İmam-ı Zaman Hz. Mehdi’den (a.s) naipleri kanalıyla şöyle nakledilmiştir: “Her kim bizim malımız olan "humusu" yerse, ateşi kendi karnına doldurmuş gibidir. Çok yakında cehennem azabını tadacaktır.”  (Sefinetü’l-Bihâr, c.1, s.428)   

 

 
Site içi Arama


 

 

 

 

Go to top of page  Ana Sayfa | Kitap Listesi | Kıble Dergisi | Makaleler | Kadin ve Aile | Cocuklar Îçin | Soru Ve Cevap | Yazarlarımız |
Kur`an | Hadisler | Dualar | Şiirler | Ses ve Video | Programlar | Linkler  |  Îletişim için |

Copyright© 2000 Kevser Yayinlari Internet Hizmetleri. Tüm Haklari Saklidir Ayrintili bilgi almak için veya bize her konuda yazmak için, paragonxx@yahoo.de  'e mesaj yollayiniz. WWW.KEVSERNET.COM