Advertisement

KEVSER YAYINCILIK

  Ana Sayfa / Soru ve Cevaplar

 

Bugün :  

Sık Kullanılanlara Ekle

 

Başlangıç Sayfası Yapın

 
 

Bismillahirrahmanirrahim

 Soru - 291

Soru: Hocam size sorum Allah dostu evliyaların özellikleri hakkındadır. Bu evliya insanlar her mezhepten olabilirler mi? Bu soruyu sormamdaki amacıma gelince, toplumda evliya olarak bilinen insanların hayatları ve kerametleri ile ilgili birkaç kitap okudum. Bu kitaplarda bahsedilen şahıslar içinde Hanefi ve Şafii mezhebi inancında eğitim görmüş olanlar var. Bizim inancımızda bir Müslümanın Allah (c.c) ve Peygamber’e (s.a.a) inancı yanında 12 imamlar (a.s) inancı taşıması gerekliliği vardır. Öyle ise bu Sünni evliya insanlarda da bu itikadın olması gerekmez mi?

 

Cevap: Muhterem kardeşim, biz şahıslarla ilgilenmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki bu işler iddiayla olmaz. Velayet ehli olmayanın manevi makamata ulaşması da mümkün değildir. Ama kim böyleydi kim değildi, onu Rabbimiz herkesten daha iyi biliyor.
Rabbim bizi velayet sahiplerinin velayetinden ayırmasın. Amin.

 

Soru: Hacı Bektaşi veli, Mevlana, Abdulkadir Geylani, Hoca Ahmed Yesevi ve birçok zatın hayatını okudum; birçok kaynaktan onlarca kerameti olduğunu okudum; bu isimlerin hepsi Sünni’dir. Ayrıca Anadolu’da dilden dile de dolaşır bu kerametler. Ya bu insanlar sistematik yalancılar; yada halk bir yalanın peşinden koşuyorlar.

 

Cevap: Yukarıda da belirttiğim gibi, ben şahısları tartışma konusu yapmak istemiyorum. İnandığımız ölçü ve kıstası ortaya koyma gayreti içerisindeyim. Ancak söylediğiniz ölçüye dayanarak birisinin ne olduğu hakkında hüküm vermenin yanlış olduğu kanaatindeyim. Zira her topluluk kendi büyükleri hakkında sayısız keşf u kerametten bahseder. “Halk böyle diyor, insanlar arasında dilden dile bunlar dolaşmaktadır” demekle bunlar öyledir demek, bunu bir delil olarak almak ne ilmidir ne de mantıklı. İslam fırkalarının arasında her fırkanın kendi büyüklerine atfettikleri bu türden yüzlerce iddiaya rastlamak mümkündür. Hatta sadece bu alimler hakkında değil, örneğin Osmanlı Sultanlarından bir çoğu hakkında nice büyük kerametlerin halk arasında dolaştığını, hatta kitaplara bile yansıdığını söylemeye bile gerek yoktur.

Kaldı ki bu iddialara sadece Sünniler arasında değil Şiiler vs. arsında da rastlayabilirsiniz. Bir de bu keşf u kerametlerin kahir çoğunluğunu atfeden o şahsiyetlerin müritleridir, kendileri değil ki onları sistematik yalancılık vs. le itham etmiş olalım. Kaldı ki bir çok araştırmacı alim isimlerini verdiğiniz veya vermediğiniz bir çok şahsiyetin velayet ehli olduğu kanaatindedirler. Mevlana, Yunus Hacı Bektaş, Muhyiddin Arabi, Hacı Bayram vs. gibi. Bunun için birçok ilginç delil, karine ve belgeler de ileri sürmektedirler. Örneğin bu konuların uzmanı olduğu akademik çevrelerce kabul edilen ve bu şahsiyetlerin eserlerinin çoğunu Türkçemize kazandırdığı bilinen Prf. Abdulbaki GÖLPNARLI'nın eserlerine müracaat edilebilir.

Bu konularda daha çok şey söylenebilir. Ama ben şahıs ve şahsiyetleri tartışma konusu yapmak istemediğim için, genellikle doğru bulduğumuz ölçü ve prensipleri vermekle yetiniyorum. Dolayısıyla ölçüleri tartışmak faydalı olabilir. Ve dolayısıyla bir kimseye bir kıstasın doğruluğu delilleriyle sabit olduktan sonra "Madem, öyle neden filan kes veya filan kes sizin dediğiniz gibi değil” demek ne aklen, ne mantıken doğru bir yaklaşım değildir.

Hz. Emirül'minin Ali (s.a)’inde Cemel savaşında karşı taraftaki bazı meşhur şahsiyetleri göstererek "Nasıl olur da sen onlarla savaşıyorsun?" diye birisinin yaptığı itiraza cevaben buyurduğu gibi "Sen Hakk'ı tanı, Haklı olanı kendiliğinden tanıyacaksın, sen batılı tanı, batıl ehli olanı kendiliğinden tanıyacaksın!"

 

 

 
Site içi Arama


 

 

 

 

Go to top of page  Ana Sayfa | Kitap Listesi | Kıble Dergisi | Makaleler | Kadin ve Aile | Cocuklar Îçin | Soru Ve Cevap | Yazarlarımız |
Kur`an | Hadisler | Dualar | Şiirler | Ses ve Video | Programlar | Linkler  |  Îletişim için |

Copyright© 2000 Kevser Yayinlari Internet Hizmetleri. Tüm Haklari Saklidir Ayrintili bilgi almak için veya bize her konuda yazmak için, paragonxx@yahoo.de  'e mesaj yollayiniz. WWW.KEVSERNET.COM