KEVSER YAYINCILIK

  Ana Sayfa / Soru ve Cevaplar                                                                                                           Soru ve Cevaplar

Bugün :  

  Sık Kullanılanlara Ekle                                                                                                                                                                                                                                                         Başlangıç Sayfası Yapın
 

Bismillahirrahmanirrahim

Soru-266: Selamun Aleykum

Hz Peygamber (s.a.a) Efendimiz'in kaç tane eþi vardý ve isimleri neydi? Eþlerinin hangisi hayýrlýydý (Hz. Hatice ve Ümm-ü Seleme hariç)? Peygamber Efendimiz (s.a.a) neden Aiþe ile evlendi? Hz. Fatýma ana (a.s) bu evliliði istiyor muydu?

"Sizin Peygamberinizin kadýnlara saygýsý yoktu" diyen küstahlara vereceðim en iyi yanýt nedir? Allah'ýn sizlerden razý olmasýný niyaz ediyorum...   

 

 

Cevap-266: Selamun aleykum

Muhterem kardeşim, Peygamberin takriben on beş eşi olduğu nakledilmiştir. Elbette bunların hepsiyle aynı anda evli değildi. Bazıları vefat ettikten sonra Allah Resulü diğerleriyle evlenmiştir. Zahiren be zevcelerin sayısı aynı anda dokuzdan fazla olmamıştır. Bunların isimleri şöyledir. Bu konuda

Allah Resulü'nün eşlerinin ikisi hariç diğerlerinden olumsuz bir şey nakledilmemiştir. Elbette Hz. Hatice ve Hz. Ümm-ü Seleme sırasıyla en faziletli eşleridir. Ama Aişe ve Hafsa, bir çok zaman Resulullah'ı üzmüşlerdir ki bunlardan bir kısmı Sünni kaynaklarda da nakledilmiştir. Bunların en önemlilerinden birisini bizzat Kur'an bize nakletmektedir. Tahrim suresinin ilk ayetlerinde bu olay anlatılmaktadır.

Neden bunlarla evlendiği hususuna gelince, aziz kardeşim, Allah Resulü'nün evliliklerinin hemen hepsinde evliliğin aslının dışında bir takım sebep ve hikmetleri vardı. Bu iki şahısla evliliği ise, daha çok siyasi nedenler taşıyordu. Yani evvela Resulullah'ın kendisi onlara evlik teklifinde bulunmamış, babalarından gelen ısrarlı teklifleri geri çevirmemiştir. Bunun sebebi ise onların ait olduğu iki büyük kabilenin gönlünü kazanmak, en azından gelebilecek zararları önlemekti. Bu tekliflerin reddi o kabilelerin desteğini kaybetmek, belki de zıddiyetlerini kazanmaya yol açabilirdi.

"Hz. Fatıma bu evliliğe razı mıydı?" sorusu ise biraz garip bir sorudur. Zira Hz. Fatıma'nın onları sevip sevmemesi ayrı bir şeydir, bu evliliğe razı olup olmaması başka bir şey. Hz. Fatıma Allah'ın ve Resulü'nün emirlerine ve gördükleri maslahata herkesten daha çok teslimdi. Babası maslahat gördükten sonra Hz. Fatıma'nın böyle bir şeye muhalefeti düşünülebilir mi?

Son soruya gelince, soruyu açmamışsınız. Neye dayanarak Resulullah'ın kadınlara saygısı olmadığını söylüyorlar? Eğer maksat çok evlik ise, dediğim gibi bunun her birinin değişik sebepleri vardı ve bizzat İlahi emirle gerçekleşmiştir. Kaldı ki Hz. Fatıma da bir kadındı. Allah Resulü cahiliye Araplarının kadına bir hayvan gözüyle baktıkları, kızları diri diri gömdükleri bir ortamda Peygamberliğe seçilmiş ve kızı Fatıma'ya bu gün bile en modern topluların vermediği değeri vermiş, yanına her geldiğinde ayağına kalkarak bazen elini öpüp yerine oturturdu… Allah'a emanet olun.

 

 

 

 

Go to top of page  Ana Sayfa | Kitap Listesi | Kıble Dergisi | Makaleler | Kadin ve Aile | Cocuklar Îçin | Soru Ve Cevap | Yazarlarımız | Îletişim için |

  Kur`an | Hadisler | Dualar | Şiirler | Ses ve Video | Programlar | Linkler  |  

Copyright© 2000 Kevser Yayinlari Internet Hizmetleri. Tüm Haklari Saklidir Ayrintili bilgi almak için veya bize her konuda yazmak için, paragonxx@yahoo.de 'e mesaj yollayiniz. WWW.KEVSERNET.COM