KEVSER YAYINCILIK

  Ana Sayfa / Soru ve Cevaplar                                                                                                           Soru ve Cevaplar

Bugün :  

  Sık Kullanılanlara Ekle                                                                                                                                                                                                                                                         Başlangıç Sayfası Yapın
 

 

Soru-221: Bildiğimiz kadarıyla Şia fıkhına göre humus iki kısma ayrılır; bir kısmı İmam malı, bir kısmı ise Resulullah'ın (s.a.a)

 soyundan gelen seyyidlere aittir.  Peki bunun Enfal Suresi'nin 41. ayetinden nasıl çıkarıldığını bize açıklar mısınız? 

Cevap-221: Bunun hesabı ayete göre şöyledir:

Humusun yarısı, yani ayetin başında zikredilen Allah hakkı, Resul hakkı ve zül-kurba (Resulullah'ın yakınlarının) hakkı zamanın hak imamına ulaşır. Ehlibeyt'ten nakledilen hadislere göre buradaki "Zül-Kurba"dan maksat Resulullah'ın bütün akrabaları değil, Ehlibeyt'ten gelen hak imamlardır. Demek ki Allah hakkı, Peygamber hakkı ve İmam hakkı hepsi zamanın hak ve masum imamına ulaşacak, o gaybette olduğu zamanda ise onun vekilleri konumunda olan müctehidlere ulaşacak. O da bunu maslahat gördüğü İslamî maslahatlarda kullanır. Yoksa eğer bütün akrabalar kastedilirse, sebepsiz yere bir ayrıcalık ve adaletsizlik olmuş olur. Bunu da İslam kabul etmez.

Diğer üç kısma gelince yani yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar, bunlardan maksat ise Resulullah'ın (s.a.a) soyundan gelen ve seyyid diye hitap ettiğimiz kimselerdir. Her yetim, fakir ve yolda kalmış değildir. Bunu da yine hadislerden anlıyoruz. Zira bildiğimiz gibi ve Sünnisiyle Şiisiyle bütün Müslümanların kabul ettiği üzere Resulullah'ın soyuna Zekat haramdır. Zekatın masraflarında da benzer şıklar zikredilmiş ve bunlardan maksat da seyyid olmayan kimselerdir. (Tevbe, 60) Dolayısıyla seyyidlere zekatı haram kılan Allah-u Teala onlara alternatif olarak humusun bir kısmını (yarısını) ayırmıştır. Bunun sebebi ise zahiren şudur ki Resulullah'ın akrabaları, bu akrabalık statüsünden yararlanarak beytülmalde su-ı istimalde bulunmasınlar diye onların önünü baştan kesmiş ve onlara ayrı bir hak tanımıştır. Yani humusun bir kısmını onlara ayırmıştır.

Ehlibeyt'ten bu konuda nakledilen hadisleri geniş ve detaylı bir şekilde öğrenmek isteyenler, Vesail-üş Şia kitabının altıncı cildine ve Şia tefsirlerinde Humus ayetinin tefsirine bakabilirler. Allah'a emanet olun.

 

 

Go to top of page  Ana Sayfa | Kitap Listesi | Kıble Dergisi | Makaleler | Kadin ve Aile | Cocuklar Îçin | Soru Ve Cevap | Yazarlarımız | Îletişim için |

  Kur`an | Hadisler | Dualar | Şiirler | Ses ve Video | Programlar | Linkler  |  

Copyright© 2000 Kevser Yayinlari Internet Hizmetleri. Tüm Haklari Saklidir Ayrintili bilgi almak için veya bize her konuda yazmak için, paragonxx@yahoo.de 'e mesaj yollayiniz. WWW.KEVSERNET.COM