Advertisement

KEVSER YAYINCILIK

  Ana Sayfa / Soru ve Cevaplar

 

Bugün :  

Sık Kullanılanlara Ekle

 

Başlangıç Sayfası Yapın

 
 
 

 

Bismillahirrahmanirrahim

 

Soru-185: Benim günümüzde çoğumuzu (özellikle de gençleri) ilgilendirecek bir sorum var, bugüne kadar yazılmış sorulara göz attım; fakat bu soruyu bulamadım, öğrenmek istediğim şu: Günümüzdeki düğünlerde genellikle kadın erkek karışık oynuyorlar veya halay çekiyorlar. Bu konuya dinimiz yönünden bakılırsa ne sonuç elde edilir, dinde kadın erkeğin karışık oynamasına yer veriliyor mu? Ben verilmediğini zannediyorum ama bunu ispatlayacak belirli kanıtlar var mı? Size şimdiden teşekkür ediyorum

 

Cevap-185: Muhterem kardeşim, kadın erkeğin birbirine karışacak ve mahrem namahrem sınırlarını ihlal edecek şekilde düğünlerde beraberce oynamaları, bilmem halay çekmeleri filan kesinlikle haramdır. Zira kadın erkeğin şehvet gözüyle ve birbirlerine nefsanî olarak  tahrik edecek şekilde bakmaları bile haram olduğu halde birbirlerine karışarak hiçbir sınıra riayet etmeyerek oynamaları vs. nasıl helal olabilir?

Bu konuda bir sürü Allah Resulü ve Ehlibeyt'inden nakledilen hadisler var. Müctehidlerimiz de bunlara dayanarak açık fetvalar vermişlerdir. Biz sözü fazla uzatmadan bu fetvalardan bazılarını nakletmekle yetiniyoruz:

 

Soru: Kadın ve erkeğin ister müzik eşliğinde olsun, ister olmasın radyo veya kasetten gınâ söylemelerinin hükmü nedir?

Cevap: Gınâ şer'an mutlak suretle haramdır. İster erkek söylesin ister kadın, ister canlı olsun ister kasetten, ister müzik aletleri eşliğinde olsun, ister olmasın gınâ söylemek ve dinlemek câiz değildir.

 

Soru: Müzik eşliği olmadan sesi boğazda titreterek şiir okumak câiz midir?

Cevap: Müzik aletleri eşliğiyle olmasa bile gınâ haramdır. Gınâdan maksat ise, sesi günah ve isyan meclislerine uygun olacak şekilde boğazda titreterek çıkarmaktır. Fakat şiir okumanın haddi zâtında hiç bir sakıncası yoktur.

 

Soru: Erkeğin kendi helâlinden lezzet almak amacıyla yabancı kadının gınâsını dinlemesi câiz midir? Acaba kadının, kendi kocası için ve erkeğin de kendi karısı için gınâ söylemesi câiz midir? Allah Teala'nın gınâyı, günah ve isyan meclislerine uygun olduğu ve bunlardan ayrılmadığı için haram kıldığı ve dolayısıyla tapınılmaktan başka bir faydası olabileceği düşünülemeyen heykel yapıp satmanın haram oluşu gibi gınânın da haram oluşu, günah ve isyan meclislerinin haram olmasından kaynaklandığı söylenmektedir; bu görüş doğru mudur? Buna binaen, acaba günümüzde bu sebep ve etkenin olmayışı haramın kalkmasına sebep olabilir mi?

Cevap: Sesi günah ve isyan meclislerine uygun olarak boğazda titretmekten ibaret olan gınâ mutlak suretle, hatta kadının kocası için ve erkeğin de karısı için gınâsı bile haramdır. Ve insanın eşinden lezzet almak istemesi gınâ dinlemeyi mubah etmez. Dinimizin gınâ söylemek, heykel yapmak vb. şeyleri haram kıldığı tespit olunmuştur ve bu ise Ehlibeyt fıkhındaki sabit hükümlerdendir. Bu gibi hükümler, varsayımlara dayanan ölçülere, psikolojik ve toplumsal etkilere bağlı değildir. Bu gibi şeyler haram unvanlarını korudukça haramdırlar ve mutlak suretle onlardan kaçınmak farzdır.

 

Soru: Doğum günlerin vs.de darbuka çalmanın hükmü nedir?

Cevap: Müzik ve çalgı aletlerini günah ve isyan meclislerine uygun olan coşturucu ve neşelendirici nitelikte kullanmak mutlak suretle haramdır.

 

Soru: Haram şeyler içeren kasetleri kopyalayarak çoğaltma karşılığında ücret almak câiz midir?

Cevap: Dinlenmesi haram olan kasetlerin kopyalanması ve bunun karşısında ücret alınması câiz değildir.

 

Soru: Müzik eşliği olmadan kadınlar toplantısında dans etmenin hükmü nedir? Eğer haramsa iştirak edenlerin toplantıyı terk etmeleri farz mıdır?

Cevap: Genel olarak dans etmek, eğer şehveti tahrik edici veya haram bir işi yada bir fesadı gerektirecek nitelikte olursa haramdır. Bu durumda, haram bir işi itiraz niteliğinde dans edilen yeri terk etmek, münkerden nehyetmenin örneği olursa, orayı terk etmek farzdır.

 

Soru: Erkeğin erkek için, kadının kadın için veya erkeğin kadınlar arasında veya kadının erkekler arasında halk oyunları oynamasının hükmü nedir?

Cevap: Şehveti uyandıracak veya haram bir işi veya bir fesadı gerektirecek nitelikte olursa veya kadın yabancı erkekler arasında dans ederse, mutlak suretle haramdır.

 

Soru: Kadının kadın için ve erkeğin de erkek için dans etmesinin hükmü nedir? Düğün törenine gitmek, toplumsal adetlere saygı açısından olursa, dans edilme ihtimali olduğunu göz önünde bulundurarak, bunun şer'an bir sakıncası var mıdır?

Cevap: Genel olarak dans etmek, eğer şehveti uyandıracak nitelikte olursa veya haram bir işi yada bir fesadı gerektirirse haramdır. Fakat dans edileceği muhtemel olan düğün törenlerine katılmak, haram işleyen kimseyi onaylamak sayılmazsa ve harama düşmeye de sebep olmazsa, sakıncası yoktur.

 

Soru: Acaba anne ve babaların, çocuklarının düğün törenlerinde dans etmeleri câiz midir?

Cevap: Haram dans türünden olursa, babaların veya annelerin bile evlatlarının düğün töreninde dans etmeleri haramdır.

 

Soru Acaba kadının kocası için ve erkeğin de karısı için dans etmesi haram mıdır?

Cevap: Herhangi bir harama (örneğin haram olan müzik dinlemek gibi) düşmeden kadının kocası için ve erkeğin karısı için dans etmesi sakıncasızdır.

 

Soru: Müzik dinlemenin hükmü nedir? Hangi müzikler helaldir? Kadınlar kendi aralarında müzik eşliğinde oynayabilirler mi? (Cevabınızı kaynakları ile beraber alabilir miyim?) Zahmetleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Allah, kendi yolunda çaba sarf eden herkesten razı olsun. 

Cevap: 1- Lehvi müzik haramdır, yani günah meclislerine uygun müziği dinlemek ve çalmak caiz değildir. Fakat, müzik günah meclislerine uygun olmazsa dinlemek ve çalmak sakıncasızdır. Ölçü, müziğin bu meclislerde kullanılmasa bile, bu meclislere uygun olmasıdır;  mevzunun teşhisi örfidir ve mükellefin vazifesidir. 

2- Eğer oynamak, insanın şehvetini uyandıracak nitelikte olursa veya başka bir fesadı olursa, ister  müzikle birlikte olsun ve ister müzikle olmasın oynamak caiz değildir. Kadının yabancı erkeklerin karşısında oynaması da mutlak suretle caiz değildir.  Yine doğrusunu Allah daha iyi bilir.  

 

Fetvanın ardından bir açıklama: Muhterem kardeşim gönderdiğimiz cevapta helal ve haram müziğin ölçüsü net bir şekilde ortaya konmuştur. O da Allah'a karşı günah işlendiği toplantı ortamlarına uygun olmasıdır. Yani eğlence maksatlı düzenlenen ve insanların şehvet ve nefsani arzularını tahrik edip kabartan ortamlara uygun bütün müzikleri dinlemek haramdır. Dolayısıyla sizin örnek olarak verdiğiniz, kimseler de dahil, bugün Türkiye'de ün yapmış şarkıcı, türkücülerin bütün müzikleri hemen hemen bu ölçüye dahildir. Üstelik bütününe yakını batıl ve şeytani sözler içermektedir. Onun için mu'min bir insan mutlaka bunlardan kaçınması gerekir. Ha bunların yerine İlahiler, İslamî marşlar dinlenebilir. Elbette şunu da söylemek gerekir ki, bazı İslamî olarak lanse edilen müzikler de insanı oynatıp, şehevi duygularını tahrik eden, kısacası diskoteklerdeki pop müziklerini insana hatırlatan türdendirler maalesef. Onları da dinlemek kesinlikle haramdır.

 

 

 
Site içi Arama


 

 

 

 

Go to top of page  Ana Sayfa | Kitap Listesi | Kıble Dergisi | Makaleler | Kadin ve Aile | Cocuklar Îçin | Soru Ve Cevap | Yazarlarımız |
Kur`an | Hadisler | Dualar | Şiirler | Ses ve Video | Programlar | Linkler  |  Îletişim için |

Copyright© 2000 Kevser Yayinlari Internet Hizmetleri. Tüm Haklari Saklidir Ayrintili bilgi almak için veya bize her konuda yazmak için, paragonxx@yahoo.de  'e mesaj yollayiniz. WWW.KEVSERNET.COM