KEVSER YAYINCILIK

  Ana Sayfa / Soru ve Cevaplar                                                                                                           Soru ve Cevaplar

Bugün :  

  Sık Kullanılanlara Ekle                                                                                                                                                                                                                                                         Başlangıç Sayfası Yapın
 

Bismillahirrahmanirrahim

 Soru-133: Esselemu aleykum ve rahmatullah. Benim dini konularda biraz olsun bilgim var, yalnız bilmediğim daha çok konu var, bana arkadaşım tarafından şöyle bir soru soruldu: Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinde, "YA BENİ İSRAİLE-ZKÜRU Nİ'METİYE-LLETİ EN'AMTU ALEYKUM VE ENNİ FADDALTUKUM ALEL-ALEMİN." Ayette zikredilen Beni İsrail'in üstünlüğünün Ehl-i Beyt'le bağlantısı var mıdır? Bana bu konuda aydınlatıcı bilgi verirseniz çok sevineceğim; başarılarınızın devamını dilerim. Vesselemu aleykum

 

 

 

Cevap-133: Ve Aleykumusselam aziz kardeşim, Sorunuza gelince YA BENİ İSRAİLE-ZKÜRU NİMETİYE-LLETİ EN'AMTU ALEYKUM VE ENNİ FAZZALTUKUM ALEL-ALEMİN. "Ey İsrail oğulları, size verdiğim nimetimi ve sizi (bir zamanlar) âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın" (Bakara:47 ve 122) ayetleriyle ilgili olarak sorunuzu açık bir şekilde ifade etmemişsiniz. Ama bu ayetlerle ilgili olarak şöyle bir soru akla gelebilir ki: Eğer İsrail oğulları alemlere üstün kılınmışlarsa, Ehl-i Beyt Mektebindeki İslam Peygamberi'nin ve onun masum Ehli Beyti'nin (12 İmam'ın) İsrail oğulları dahil olmak üzere tüm insanlardan üstün olduğuna dair inançla çelişmez mi?

Bu sorunun cevabı kısaca şöyledir. Bu ayet-i kerimeler tek başına değil diğer ayetler ve kesin hadisler ışığında ele alınıp manası anlaşılmaya çalışılmalıdır. Başka bir ifadeyle her ayet ancak İslam'daki temel ilkeler çerçevesinde yorumlanıp açıklanabilir. Kur'an ve İslam bir bütündür ve her ayet bu bütünün bir parçası hükmündedir; diğer ayet ve hadislere karşı inmiş bir şey değildir. Kur'an'ın mantığında İslam ümmeti en üstün ümmettir. Çünkü Kur'an şöyle buyuruyor: "Siz (İslam ümmeti) insanlar için ortaya çıkarılmış en iyi ümmetsiniz..." (Al-i İmran, 110)

Bu ilke çerçevesinde yukarıdaki ayetlerle ilgili olarak müfessirler bir kaç tefsir zikretmişlerdir:

1. Tefsir: Bu ayetlerdeki alemler kelimesi genel bir manayı ifade edebilecek bir kelimedir; ama bu kelimeden özel bir mana, yani sadece İsrail oğullarının yaşadığı dönemdeki alemler (topluluklar) irade edilmiştir. Bizzat bu ayetler ve bunlardan önceki ve sonraki ayetler üzerinde düşünülürse bu konu iyice anlaşılır. Çünkü bu ayette sizleri alemlere üstün kıldığımızı hatırlayın diyor. Bu da gösteriyor ki bu üstünlük şimdi var olan bir şey değildir; önceden belli bir dönem için var olmuş ve şimdi ancak hatırlanması gereken bir olaydır. Nitekim onlarca ayette hep Kur'an'ı Kerim İsrail oğullarının başından geçen olayları, örneğin denizin onlara yarılmasını ve diğer mucizeleri ve Allah'a karşı gelmelerini, örneğin buzağıya tapmalarını vb. olayları onlara hatırlatmıştır. Bütün bunlar önceden olup geçmiş ve belli bir döneme ait konulardır.

Bir çok ayet-i kerime onların Allah'ın nimetlerine şükretmeyerek, Allah'ın dünya ve ahirette azap ve lanetine uğradıklarını açıkça beyan etmektedir. Örneğin şu ayetlere bakın:

 83: "Hani, İsrailoğullarından, "Allah'tan başkasına ibadet etmeyin, anne babaya, akrabalara, yetimlere, yoksullara iyilik edin ve insanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın ve zekâtı verin." diye söz almıştık. Ama sonra siz, pek azınız hariç, (haktan) yüz çevirerek (sözünüzden) döndünüz."

 87: "Gerçekten, biz Musa'ya kitap verdik; ondan sonra da ard arda peygamberler gönderdik. Ve Meryem oğlu İsa'ya apaçık deliller verdik; onu Ruh'ul-Kudüs (Cebrail) ile destekledik. Fakat ne zaman bir elçi nefsinizin istemediği bir şey (bir hüküm) getirdiyse, siz (ona karşı) büyüklük taslamadınız mı? (Elçilerden) bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürüyordunuz."

 88: "(Onlar,) "Kalplerimiz kapanmıştır (senin ne dediğini anlamıyoruz)" dediler. Oysa Allah, inkârlarından dolayı onları lânetlemiştir; artık çok az inanırlar."

89: "Daha önce (Son Peygamber'in gönderilmesiyle) kâfirlere karşı zafer beklerken, onlara Allah katından, yanlarında olanı (Tevrat'ı) doğrulayan bir kitap -önceden bilip tanıdıkları şey- gelince, onu inkâr ettiler. Artık Allah'ın lâneti kâfirlere olsun."

Bakara Suresindeki 92-97. ayetler de bu manayı açıkça ifade etmektedir.
Açıktır ki, Allah'ın çeşitli nimetlerine nankörlük ettikleri ve özellikle son Peygamber'e iman etmedikleri için Allah'ın gazabına müstahak olan bir milletin sürekli olarak alemlerden üstün olması düşünülemez.

2. Tefsir: Bazı müfessirler bu ayetteki üstünlükten maksat her yönden ve mutlak anlamda değil, belli şeylerde tüm alemlerden üstün olmalarıdır demişlerdir. Örneğin onlardan gelen peygamber sayısının çok oluşu, onlara gökten bıldırcın ve kudret helvası inmesi gibi özelliklerde onlar tüm ümmetlerden üstündürler. Bu gibi üstünlük ise belli bir şeyde olduğu için mutlak anlamdaki üstünlüğü gerektirmez. Bu, bir örnekle şöyle açıklanabilir: Örneğin birisi Ahmet ile Hasan'ı beden gücü yönünden karşılaştırarak diyebilir ki: "Ahmet, Hasan'dan daha üstündür." Ama onun bu sözü Ahmed'in mutlak anlamdaki üstünlüğünü ifade etmez; çünkü gerçekte Hasan diğer insani üstünlük ölçüleri yönünden Ahmet'ten daha üstün olabilir. Bu ayette de belli yönlerden İsrailoğularının üstün oluşlarının ifade edilişi, onların mutlak anlamdaki üstünlükleri anlamına gelmez. (Tibyan Tefsiri -Şey Tusi-, Numune Tefsiri -Nasir Mekari-, Rehnema Tefsiri     -Haşimi Rafsancani-)

Bu ayetle ilgili yapılan başka  tefsirler de vardır, biz bu kadarıyla yetiniyoruz.

 

 

 

 

Go to top of page  Ana Sayfa | Kitap Listesi | Kıble Dergisi | Makaleler | Kadin ve Aile | Cocuklar Îçin | Soru Ve Cevap | Yazarlarımız | Îletişim için |

  Kur`an | Hadisler | Dualar | Şiirler | Ses ve Video | Programlar | Linkler  |  

Copyright© 2000 Kevser Yayinlari Internet Hizmetleri. Tüm Haklari Saklidir Ayrintili bilgi almak için veya bize her konuda yazmak için, paragonxx@yahoo.de 'e mesaj yollayiniz. WWW.KEVSERNET.COM