KEVSER YAYINCILIK

  Ana Sayfa / Namaz Rehberi                                                                                                                           Namaz Rehberi

Bugün :  

  Sık Kullanılanlara Ekle                                                                                                                                                                                                                                                                             Başlangıç Sayfası Yapın
 

USUL-U DİN

İslâm'da tüm eğiti ve öğretiler iki ana başlık altında anlatılmaktadır. Birincisi; "Usul-ü Din"yani dinde temel inançlar. Başka bir ifadeyle insanın inanması gereken hususlar. İkincisi; "Füruu Din"yani insanın ameliyle ilgili hususlardır. Usul-ü Din (dinde inanılması gereken temel inançlar) beştir:

1- Tevhid: Bir tek olan Allah'a inanmak.

2- Adl: Yaratıklarına ihtiyacı olmayan Allah'ın adil olduğuna inanmak.

3- Nübüvvet: Yüce Allah tarafından insanlara doğru yolu göstermeleri için ilki Hazreti Adem ve sonuncusu ise Hazreti Muhammed olmak üzere yüz yirmi dört bin peygamber gönderildiğine inanmak.

4- İmamet: Peygamberlerin sonuncusu olan Hazreti Muhammed’in, Allah'ın emri üzere kendisinden sonra Ehlibeyt’i'nden on iki kişiyi vasi ve imam olarak belirlediğine inanmak.

5- Mead: Öldükten sonra yeniden dirilip dünyada yapılan işlerin hepsinin karşılığının görüleceğine, kıyamet gününe, cennet ve cehenneme inanmak.

Ehl-i beyt İmamları

Peygamberlerin sonuncusu olan Hazreti Muhammed’den (ona ve Ehlibeyti'ne selâm olsun) sonra onun hak vasileri olan on iki Ehlibeyt imamlarının isimleri şunlardan ibarettir:

1-İmam Ali ibn-i Ebu Talib.

2- İmam Hasan Müçteba.

3İmam Hüseyin Seyyid-uş Şüheda.

4- İmam Ali Zeynülabidin.

5- İmam Muhammed Bâkır.

6- İmam Cafer Sadık.

7- İmam Musa Kazım.

8- İmam Ali Rıza.

9- İmam Muhammed Taki.

10- İmam Ali Naki.

11- İmam Hasan Askeri.

12- İmam Mehdi Kâim.

FÜRU-U DİN

İnsanın ameliyle ilgili hususlar, şu beş bölüme ayrılmaktadır.

1- Farz (vacip): İslâmî açıdan yapılması gerekli olan iş.

2- Haram: İslâmî açıdan yapılması yasak olan iş.

3- Müstehap: Yapıldığında sevabı olan, yapılmadığında ise azabı olmayan iş.

4- Mekruh: Yapılması yasak olmayan, ancak yapılmaması şer'î açıdan daha iyi olan iş.

5- Mubah: Şer'î açıdan iyi veya kötü olmayan iş; dört kısım işlerin dışında olan bir iş.

Füru-u dinin yani ameli hükümlerin sayısı oldukça fazladır. Ancak en belirgin olanları şunlardır:

1- Namaz.

2- Oruç: Bir ay Ramazan ayında oruç tutmak.

3- Zekât: Bazı gelirlerin belli bir miktarını belirtilen yerlerde harcanması için vermek.

4- Humus: Başta kazanç olmak üzere belli şeylerin beşte birini Allah rızası için belli yerlerde harcanması için vermek.

5- Hac: Maddi durumu müsait olan kişilerin hayâtlarında bir defaya mahsus olmak üzere Allah'ın beytini ziyaret etmeleri.

6- Cihad: Allah'ın düşmanlarıyla savaşmak.

7- Marufu -iyiliği- emretmek.

8- Münkerden nehyetmek -(kötülükten sakındırmak)-.

9- Tevelli: Allah'ın dostlarını sevmek.

10- Teberri: Allah’ın düşmanlarına düşman olmak.

 
 

Go to top of page  Ana Sayfa | Kitap Listesi | Kıble Dergisi | Makaleler | Kadin ve Aile | Cocuklar Îçin | Soru Ve Cevap | Yazarlarımız | Îletişim için |

  Kur`an | Hadisler | Dualar | Şiirler | Ses ve Video | Programlar | Linkler  |  

Copyright© 2000 Kevser Yayinlari Internet Hizmetleri. Tüm Haklari Saklidir Ayrintili bilgi almak için veya bize her konuda yazmak için, paragonxx@yahoo.de 'e mesaj yollayiniz. WWW.KEVSERNET.COM