KEVSER YAYINCILIK                                                                 

  Ana Sayfa / Makaleler /                                                                             Makaleler

Bugün :  

  Sık Kullanılanlara Ekle                                                                                                                                                                                                                                          Başlangıç Sayfası Yapın
 

Aşkın Velayeti, Imam Rıza (a.s.)

 

Bismillahirrahmanirrahim

 

TAKVA VE BÜYÜK GÜNAHLAR

 

Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden, Resul-i Ekrem'in (s.a.a) ve Ehl-i Beyti’nin hadislerinden anlaşıldığı gibi insanın kurtuluşuna vesile olacak şey takvadır. Takva lügatta korunmak ve sakınmak anlamına gelir. Şer'i açıdan takva bir insanın ahiretine zarar veren her şeyden sakınması ve Allah-u Teala’dan korkarak onun emir ve  nehiylerine karşı gelmekten çekinmesidir. İmam Cafer-i Sadık (a.s) takvanın anlamı sorulunca şöyle buyurdu: “Takva Allah'ın emir ettiği her yerde hazır olman ve nehyetiği yerden uzak durmandır.” (Sefinet-ül Bihar, c.2, s.678)

Görüldüğü gibi takvanın iki yönü vardır. Birinci yönü Allah-u Teala’nın bütün emirlerini yerine getirmektir. İkinci yönü ise Allah-u Teala’nın haram kıldığı her şeyden kaçınmaktır.

 

Kur'anı Kerim takva hakkında şöyle buyurmaktadır:

“Takvalı olanları kurtuluşa erdiririz.” (Meryem, 72)

 “İman edip takvalı olanlara dünya ve ahirette müjde vardır.” (Yunus, 63-64)

 “Allah takvalı olanlarla birliktedir.” (Nahl, 128)

 “Allah sadece takvalı olanların amellerini kabul eder.” (Maide, 27)

“Allah takvalı olanları sever.” (Al-i İmran, 76)

 “Sizin Allah katında en değerli olanınız, en çok takvalı olanınızdır.” (Hucurat, 13)… 

 

Resul-i Ekrem’den (s.a.a) şöyle nakledilmiştir: Kendi akrabalarına buyurdu ki demeyin ki Muhammet bizdendir, Allah onun sebebine bizi bağışlar; Allah’a ant olsun ki benim dostlarım sizin ve başkalarının içerisinden ancak takvalı olanlardır.”

 

Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Takva dinde doğruluğun ve sağlamlığın anahtarıdır. Ahiret için birikimdir. Her kötü huydan ve her felaketten uzaklaşmanın vesilesidir.”

 

İşte görüldüğü gibi takva bu kadar önemlidir.

Evet takva iki bölümden oluşmuştur. Farzları yerine getirmek ve günahlardan uzak durmak takvanın ikinci bölümü birinci bölümünden önce gelir. Zira günahlarla yapılan hayır ameller insanları manevi yönde ilerletmez. Zira Allah takvalılardan ve Allah'tan korkup günahlardan sakınanlardan amellerini kabul buyurur. Eğer günah olmazsa az ameller insana faydalı olur; onu manevi açıdan yüceltir, ilerletir. Ama günahla birlikte çok amelin bile faydası yoktur.

Öte yandan bir çok büyük günahlar, insanın yaptığı hayırları batıl ve yok eder.

 

Resul-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyuruyor:  “Haram bir lokmayı yemekten sakınmak iki bin sünnet namaz kılmaktan daha sevimlidir Allah katında.”

 

İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: “Bir dirhemi kendi sahibine geri çevirip onun rızası olmadan yememek, Allah katında yetmiş kabul olmuş hacca eşittir.”

 

Bir diğer hadiste ise şöyle buyurmuştur: “Haset etmek, aynı ateş odunu yakıp kül ettiği gibi imanı yakıp kül eder.”

 

Resul-i Ekrem (s.a.a) buyurdu: “Kim Subhanallah zikrini söylerse, Allah cennette onun için ağaç diker.” Kureyş'ten birisi “Ya Resulallah dedi, o zaman bizim cennette ağacımız bol olur”. Cevabında Resul-i Ekrem buyurdu ki:  “Fakat kendi elinizle bu dünyadan bir ateş gönderip de onları yakmaya çalışmayın.” Yani yaptığımız günahlar, cennette kazandıklarınızı kaybetmemize sebep olur.

Yine Resul-i Ekrem’den (s.a.a) şöyle nakledilmiştir: “Allah'ın bir meleği her gece Beyt-ül Mukaddes’in üzerinde şöyle seslenir: “Kim haram yerse, Allah farz ve müstehap hiçbir amelini kabul etmez.”

 

Yine şöyle buyuruyor: Eğer zayıflıktan yere çakılmış kazıklar gibi oluncaya dek namaz kılıp yontulmuş çubuklar şekline dönüşünceye kadar oruç tutsanız, sizi günahtan alıkoyacak takvaya sahip olmadığınız müddetçe Allah sizden kabul buyurmaz.”

 

Yine buyurmuştur ki: “Dinin aslı günahtan kaçınmaktır; günahtan kaçının, o zaman insanların en abidi sayılırsınız.”

 

Evet bütün bu hadislerden de anlaşıldığı gibi takva ve günahlardan kaçınmak bu kadar önemlidir. Günah insanlar için bir azap vesilesi olmakla birlikte, insanların iyi amellerini de batıl eder, dualarının kabulünü önler ve insanı kötü bir akıbete doğru sürükler. Allah-u Teala cümlemizi bütün günahlardan korusun.

Burada size önce “kabire günahlar” denen büyük günahlarla küçük günahlar arasındaki farkı açıkladıktan sonra sürekli aklımızda bulunması ve dikkat etmemizi sağlaması için büyük günahların bir fihristini vereceğiz.

Bir kere Allah’a karşı yapılan bütün günahlar önemli ve büyük sayılır. Zira Yüce Rabbimize karşı her türlü isyan ve günah önemlidir. Ancak günahları birbirine karşı kıyasladığımızda bazıları bazılarından daha önemlidir. Hatırlatılması gereken başka bir nokta şudur ki eğer günahlar sık sık yapılır ve alışkanlık haline gelirse büyük günah sayılır.

Büyük günahların ölçüsü bazı hadislerde şöyle açıklanmıştır. Büyük günah Kur'an’da veya hadislerde hakkında azap vaadi verilen günahlardır. Ki bu günahlar bazı büyük alimlerin de sayıp açıkladığı gibi altmış küsür günahtan ibarettir.

 

 

BÜYÜK GÜNAHLAR

 

1- Allah'a şirk koşmak ve Riya

2- Kalben Allah'tan ümidi kesmek, dualarının kabul olmamasını

zannetmek.

3- Amelen Allah'ın rahmetinden ümidini kesmiş gibi davranıp Allah'a kötü zanda bulunmak.

4- Allah'ın mekrinden azap ve gazabından kendini emniyette görmek.

5- Haksız yere adam öldürmek

6- Anne baba haklarını çiğnemek ve onlara eziyet etmek onlara karşı görevlerini yerine getirmemek

7- Sılayı rahim yapmamak, akrabalarla ilişkiyi kesmek, onlara karşı vazifesini yerine getirmemek.

8- Yetim malı yemek

9- Faiz yemek

  10- Zina yapmak

  11- Livata yapmak

  12- Yalan yere birisine zina suçu atmak

  13- Şarap içmek

14- Kumar oynamak

15- Günah olan şeylerle eğlenmek

16- Haram müzik dinlemek veya söylemek

17- Yalan söylemek

18- Yalan yere  and içmek

19- Yalan yere şahitlik yapmak

20- Hak yere şehadet vermekten kaçınmak

21- Verdiği ahdi bozmak, sözünde durmamak

22- Emanete hıyanet etmek

23- Hırsızlık yapmak

24- Alış veriş yaparken tartıda hıyanet etmek

25- Haram yemek

26- İslam'ı öğrenip yaşayabileceği bir yerden, öğrenemeyeceği ve yaşayamayacağı bir yere gitmek

27- Zalimlere zulüm yapmaları için yardım etmek

28- İmkanı olduğu halde mazlumlara yardım etmemek

29- Sihir yapmak

30- İsraf etmek

31- Kibirlenmek ve başkalarına üstün davranmak

32- Müslümanlarla savaşmak

33- Mundar kan ve domuz eti yemek

34- Bilerek namazı terk etmek

35- Zekat ve humus vermemek

36- Hac üzerine farz olduğu halde önemsemeyip hac görevini yerine getirmemek

37- Farzlardan birisini terk etmek

38- Küçük günahlarda ısrarlı olup tekrar tekrar yapmak

39- Gıybet etmek

40- Bir müminin haysiyetine dokunup onu rezil etmek

41- Müslümanlara hile yapmak

42- Müslümanların ihtiyacı olan şeyleri stok yapıp ileride daha da pahalansın diye satışa sunmamak

43- Haset etmek, kıskanmak

44- Bir mümine düşmanlık etmek

45- Kadının kadınla cinsel ilişkide bulunası (eşcinsellik)

46- Söz taşımak

47- Fehşa ve zinaya aracı olmak ve deyyusluk yapmak. Deyyusluk kendi haberi olduğu halde haberi yokmuş gibi davranıp karısının zina yapmasına göz yummak.

48- İstimna yapmak (mastürbasyon)

49- Dinde bidat koymak, yani dinde olmayan bir şeyi ona eklemek veya dinde  olan bir şeyin  onda olmamasını iddia etmek

50- Haksız yere bir hüküm vermek

51- Haram aylarda yani recep, zilkade, zilhicce ve muharrem aylarında savaşmak

52- İnsanları Allah yolundan alı koymak

53- Nimete nankörlük  yapmak ve naşükür düşmek

54- Müslümanlar arasında fitne çıkarıp onları  birbirlerine düşürmek

55- Kafirlere silah satmak

56- Bühtan etmek, yani  yalan yere birisine bir kötülüğü isnad etmek

57- Kur'an a saygısızlık yapmak

58- Ka'beye saygısızlık yapmak

59- Cami ve mescitlere saygısızlık yapmak

60- Mukaddes türbelere saygısızlık yapmak

61- Kerbela’dan alınan Hz. Hüseyin’in türbesine, toprağına saygısızlık yapmak.

 

 

 

BÜYÜK GÜNAH OLMASI MUHTEMEL OLAN GÜNAHLAR

 

Buraya kadar büyük günah oldukları kesin olan günahların fihristini verdik. Şimdi günah oldukları kesin olan, aynı zamanda büyük günah olmaları muhtemel olan günahların fihristini vereceğiz.

1- Necis olmuş bir şeyi yemek veya içmek

2- İyiyi kötüden ayırt edebilen birisinin gördüğü yerde avret yerini açmak (karı-koca müstesna).

3- Başka birisinin avret yerine bakmak (yine karı-koca müstesna)

4- Kıbleyi arkaya veya öne alarak ihtiyaç gidermek.

5- Hayızlı, nifaslı veya cenabetli bir şekilde camide durmak.

6- Erkeklerin halis ipekten elbise giymeleri ve altın takmaları.

7- Kadının kendisini erkeğe benzetmesi ve erkeğin kendisini kadına benzetmesi.

8- Başka kişilere şehvet gözüyle bakmak (karı-koca müstesna)

9- Başkasının izni olmadan mektubunu okumak.

10- İzni olmadan başkasının evinin içindeki mahrem yerlere (genellikle bakılmasını istemediği yerlere) bakmak.

11- Saptırıcı kitap ve yayınları okumak, onlarla meşgul olmak.

12- Canlı varlıkların heykelini  yapmak.

13- Namahrem birisinin bedenine dokunmak

14- Zalim birisini övmek, hatta övgüyü hak etmeyen birisini övmek medh etmek veya kınamayı hak etmeyen birisini kınamak.

15- Altın ve gümüşten olan kapları kullanmak

16- İtinasızlık yüzünden cemaatle namaz kılmamak.

 

Kısacası ilmihallerde zikredilen bütün farz olan şeyleri öğrenip de yerine getirmek ve haram olan şeyleri öğrenip terk etmek gerekir ve ihmal etmek caiz  değildir ve insan Allah katında sorumlu olur.

 

Go to top of page  Ana Sayfa | Kitap Listesi | Kıble Dergisi | Makaleler | Kadin ve Aile | Cocuklar Îçin | Soru Ve Cevap | Yazarlarımız | Îletişim için |

  Kur`an | Hadisler | Dualar | Şiirler | Ses ve Video | Programlar | Linkler  |  

Copyright© 2000 Kevser Yayinlari Internet Hizmetleri. Tüm Haklari Saklidir Ayrintili bilgi almak için veya bize her konuda yazmak için, paragonxx@yahoo.de 'e mesaj yollayiniz. WWW.KEVSERNET.COM