KEVSER YAYINCILIK

  Ana Sayfa / Hadisler                                                                                                                Hadisler

Bugün :  

  Sık Kullanılanlara Ekle                                                                                                                                                                                                                                                                                 Başlangıç Sayfası Yapın
 

 

Bismillahirrahmanirrahim

 

RESULULLAH (S.A.A)’İN

SİRESİYLE İLGİLİ KIRK HADİS

Fahrettin ALTAN

 

En Güzel Örnek

Allah-u Teala şöyle buyurmuştur ki:

“Sizin için Allah’ın Resulünde güzel bir örnek vardır.”[1]

 

1- Kul Gibi Yemek Yemesi ve Oturması

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

“Resulullah (s.a.a) kul gibi yemek yer, kul gibi oturur ve kendisinin de bir kul olduğunu biliyordu.”[2]

 

2- Uykudan Kalkarken Secde Etmesi

İmam Bakır (a.s) buyurmuştur ki:

“Resulullah (s.a.a) uykudan kalkarken (alnını yere koyarak) Allah’a secde ederdi.”[3]

 

3- Namaza Aşkı

Hz. Ali (a.s) buyurmuştur ki:

“Resulullah (s.a.a), ne yemeği ve ne de diğer bir şeyi namaza tercih etmezdi; namaz vakti ulaştığında, ne ailesini tanırdı, ne de dostunu.”[4]

 

4- Kur’ân Okuması

İmam Bakır (a.s) buyurmuştur ki:

“Resulullah (s.a.a), Kur’an’ı herkesten daha güzel bir sesle okurdu.”[5]

 

5- Namazda Ağlaması

İmam Seccad (a.s) buyurmuştur ki:

“Resulullah (s.a.a), hiçbir suçu olmaksızın Allah korkusundan o kadar ağlardı ki, namaz kıldığı yer (secdegahı) ıslanırdı.”[6]

 

6- Ümmetle Beraber Olması

Enes bin Malik diyor ki:

“Resulullah (s.a.a), hastanın ziyaretine giderdi, cenazeyi teşyi ederdi ve kölenin davetini icabet (kabul) ederdi.”[7]

 

7- Birlikte Oturduğu Kimseye Saygısı

Hz. Ali (a.s) buyurmuştur ki:

“Resulullah (s.a.a)’in, birlikte oturduğu kimsenin önünde ayağını uzatması kesinlikle görülmemiştir.”[8]

 

8- Sözü Kesmemesi

Hz. Ali (a.s) buyurmuştur ki:

“Resulullah (s.a.a), kimsenin sözünü, haddini aşmadıkça kesmezdi; kestiğinde de sakındırarak veya kalkarak bu işi yapardı.”[9]

 

9- Oturma Adabı

Hz. Ali (a.s) buyurmuştur ki:

“Resulullah (s.a.a), oturup kalkarken mutlaka Allah’ı anardı; meclislerde kendisi için özel bir yer seçmezdi; bu işten nehy ederdi; bir toplantıya katıldığında meclisin son kesiminde (boş olan yerde) otururdu ve diğerlerine de böyle yapmalarını emrederdi.”[10]

 

10- Misafire Karşı Davranışı

İmam Musa Kazım (a.s) buyurmuştur ki:

“Resulullah (s.a.a)’e misafir geldiğinde, Hazret onunla birlikte yemek yerdi; misafir elini yemek ve sofradan çekmedikçe O elini çekmezdi.”[11]

 

11- Musafaha Etmesi

İmam Cafer Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

“Resulullah (s.a.a) bir kimseyle musafaha ettiğinde (tokalaştığında), o elini geri çekmedikçe, Hazret kesinlikle elini geri çekmezdi.”[12]

 

12- Güler Yüzlülüğü

Hz. Ali (a.s) buyurmuştur ki:

“Resulullah (s.a.a) sürekli güler yüzlü ve yumuşak huylu idi; sert ve katı değildi.”[13]

 

13- Konuşması

Hz. Ali (a.s) buyurmuştur ki:

“Resulullah (s.a.a) kimseyi kınamazdı, kabahatini yüzüne vurmazdı, sürçme ve ayıplarını aramazdı ve sevabını ümit ettiği sözler dışında (bir şey) konuşmazdı.”[14]

 

14- Yemeği

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

“Resulullah (s.a.a), Allah ruhunu alıncaya dek sürekli arpa ekmeği yerdi.”[15]

 

15- Şakası

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

“Resulullah (s.a.a), şaka ve lâtife yapardı; ama haktan başka bir şey söylemezdi.”[16]

 

16- Normal Yemesi

Resulullah (s.a.a) buyurmuştur ki:

“Biz öyle bir aileyiz ki, acıkmadıkça yemek yemeyiz; yediğimizde de doyasıya yemeyiz.”[17]

 

17- Toplumda Yemek Yemesi

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

“Resulullah (s.a.a) toplumla birlikte yemek yediğinde, elini ilk olarak yemeğe o uzatırdı; halkın doyasıya yemesi için de yine son olarak o elini yemekten çekerdi.”[18]

 

18- Halkın Aklı Miktarınca Konuşması

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

“Resulullah (s.a.a), kesinlikle kendi aklı miktarınca halkla konuşmamıştır. (Bu konuda) Kendisi buyurmuştur ki: “Biz peygamberler topluluğu, insanlarla akılları miktarınca konuşmakla görevli kılınmışız.”[19]

 

19- Adaletle Bakışı

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

“Resulullah (s.a.a), bakışlarını ashabı arasında bölürdü; buna-ona (herkese) eşit olarak bakırdı.”[20]

 

20- Şefkati

İmam Bakır (a.s) buyurmuştur ki:

“Resulullah (s.a.a), cemaat namazı kılarken, bir çocuğun ağlama sesini duyduğunda, (cemaat namazına katılmış olan annenin çocuğuna yetişmesi için) namazı hafif ve kısa kılardı.”[21]

 

21- Allah İçin Sinirlenmesi

Hz. Ali (a.s) buyurmuştur ki:

“Resulullah (s.a.a), İlahî sınırlar çiğnenmedikçe, kendisine yapılan zulümden dolayı intikam almazdı; İlahî sınırlar çiğnendiğinde sinirlenirdi; siniri ise Allah içindi.”[22]

 

22- Misvak Kullanması

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

“Resulullah (s.a.a), her zaman uykudan kalktığında dişlerini misvaklardı.”[23]

 

23- Vaktini Üçe Bölmesi

Hz. Ali (a.s) buyurmuştur ki:

“Resulullah (s.a.a), kendi evine gittiğinde vaktini üçe bölürdü: Bir kısmını Allah’a, bir kısmını ailesine, bir kısmını da şahsi işlerine ayırırdı.”[24]

 

24- Dilini Koruması

Hz. Ali (a.s) buyurmuştur ki:

“Resulullah (s.a.a), dilini, O’nu ilgilendirmeyen ve O’na faydası olmayan şeylerden korurdu; diliyle halkı bir araya toplardı ve onları kendisinden kaçırmazdı.”[25]

 

25- Güzel Ahlaklara Sahip Olması

Hz. Ali (a.s) buyurmuştur ki:

“Resulullah (s.a.a), herkesten daha cömert, daha cesaretli, daha doğru konuşan, daha vefalı, daha yumuşak huylu ve daha güzel muaşeret edendi.”[26]

 

26- Kız Çocuğu Olduğunda

Hz. Ali (a.s) buyurmuştur ki:

“Resulullah (s.a.a)’e, bir kız çocuğu olduğuna dair kendisine müjde verildiğinde şöyle buyuruyordu: “Bir güldür; rızkı ise Allah’adır.”[27]

 

27- Kıbleye Doğru Oturması

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

“Resulullah (s.a.a), genellikle yüzü kıbleye doğru otururdu.”[28]

 

28- Alçak Gönüllülüğü

İmam Bakır (a.s), Resulullah (s.a.a)’in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Beş şeyi, benden sonra sünnet olması için ölene dek terk etmeyeceğim: 1) Kölelerle yerde yemek yemeği. 2) Palanlanmış merkebe binmeği. 3) Keçiyi elimle sağmayı. 4) Yünlü elbise giymeği. 5) Çocuklara selam vermeği.[29]

 

29- Saç ve Sakalını Taraması

Hz. Ali (a.s) buyurmuştur ki:

“Resulullah (s.a.a), sürekli saç ve sakalını tarayıp düzeltirdi; saç ve sakalını genellikle suyla (ıslatarak) düzeltip tarardı.”[30]

 

30- Konuşurken Tebessüm Etmesi

Ebu Derda’dan şöyle dediği nakledilmiştir:

“Resulullah (s.a.a) bir söz söylediğinde, o sözü söylerken tebessüm ederdi.”[31]

 

31- Yürüyüşü

İbn-i Abbas’tan şöyle dediği nakledilmiştir:

“Resulullah (s.a.a) yol yürürken, öyle canlı ve dinamik yürürdü ki, bu yürüyüş sahibinin, aciz ve yorgun insanlar gibi yürümediği hemen kendini gösterirdi.”[32]

 

32- Sade Yaşayışı

Hz. Ali (a.s) buyurmuştur ki:

“Resulullah (s.a.a), yerde yemek yerdi; köleler gibi (dizleri üzerinde) otururdu; kendi eliyle ayakkabı ve elbisesini yamardı; eğersiz merkebe binerdi; arkasına da birisini bindirirdi.”[33]

 

33- Şecaati

Hz. Ali (a.s) buyurmuştur ki:

“Savaş şiddetlendiğinde ve düşmanla karşı karşıya geldiğimizde Resulullah’a sığınıyorduk; Resulullah’tan düşmana daha yakın bir kimse yoktu.”[34]

 

34- Hamd Etmesi

“Resulullah (s.a.a), her gün üç yüz atmış kez Allah’a hamd ederdi.”[35]

 

35- Konuşma Meclisi

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

“Resulullah (s.a.a) konuştuğunda, meclistekiler başlarını aşağı eğerek (canı-gönülden O’nu) dinlerlerdi; öyle ki, sanki başlarının üzerinde bir kuş durmuştu.[36] Susunca ashap konuşmaya başlardı. Konuştuklarında ise, O Hazretin huzurunda birbirleriyle çekişmez ve niza etmezlerdi; bir kimse konuştuğunda, o sözünü bitirene dek susup onu dinlerlerdi.”[37]

 

36- Ashabı Arasında Oturması

Ebuzer-i Gıfârî diyor ki:

“Resulullah (s.a.a) ashabı arasında (daire şeklinde) otururdu; bir garip geldiğinde soru sormak için onlardan hangisinin Peygamber olduğunu ve sorusunu O’ndan soracağını bilemezdi.”[38]

 

37- Esans Kullanması

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

“Resulullah (s.a.a), yemekten daha çok esansa para harcardı.”[39]

 

38- Ashabını Sorup-Soruşturması

Enes’ten şöyle dediği nakledilmiştir:

“Resulullah (s.a.a), ashabından birisini üç gün görmediğinde onu sorup-soruştururdu; gayıp (yolculuğa gitmiş) olduğunda, hakkında dua ederdi; hasta olduğunda ise halini sormaya giderdi.”[40]

 

39- Allah’a Karşı Tevazusu

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

“Resulullah (s.a.a), Allah Teala O’nu peygamberliğe seçtiği günden, O’nun ruhunu aldığı güne dek asla yaslanarak yemek yememiştir; bu ameli, Allah’a tevazusundan dolayı idi.”[41]

 

40- Ashabı Hoşnut Etmesi

Hz. Ali (a.s) buyurmuştur ki:

“Resulullah (s.a.a) ashabından birini üzüntülü gördüğünde, şaka ve latifeyle onu hoşnut eder ve şöyle buyururdu: “Allah Teala, kardeşlerinin yüzüne asık suratla bakan kimseyi sevmez.”[42]

 

Kaynakça:

1-     Bihar’ul- Envar.

2-     Sünen’ün- Nebi.

3-     Mekarim’ul- Ahlak.

4-     Nehc’ul- Balağa.

5-     Mehaccet’ul- Beyza.

6-     Usul-u Kâfı.


 

[1] - Ahzab/21.

[2] - Bihar, C. 16, S. 262.

[3] - Mekarim’ul- Ahlak, S. 39.

[4] - Sünen’ün- Nebi, S. 268.

[5] - Sünen’ün- Nebi, S. 311.

[6] - Sünen’ün- Nebi, S. 32.

[7] - Mekarim’ul- Ahlak, S. 15.

[8] - Bihar, C. 16, S. 236.

[9] - Sünen’ün- Nebi, S. 18.

[10] - Sünen’ün- Nebi, S. 16.

[11] - Sünen’ün- Nebi, S. 67.

[12] - Bihar2 C. 16, S. 269.

[13] - Mekarim’ul- Ahlak, S. 14.

[14] - Sünen’ün- Nebi, S. 17.

[15] - Sünen’ün- Nebi, S. 49.

[16] - Bihar, C. 16, S. 244.

[17] - Sünen’ün- Nebi, S. 181.

[18] - Sünen’ün- Nebî, S. 166.

[19] - Sünen’ün- Nebî, S. 57.

[20] - Usul-u kafi, C. 2, S. 671.

[21] - Sünen’ün- Nebi, S. 273.

[22] - Sünen’ün- Nebi, S. 45.

[23] - Sünen’ün- Nebi, S. 222.

[24] - Makarim’ul- Ahlak, S. 13.

[25] - Sünen’ün- Nebi, S. 15.

[26] - Bihar, C. 16, S. 194.

[27] - Sünen’ün- Nebi, S. 80.

[28] - Makarim’ul- Ahlak, S. 26.

[29] - Bihar, C. 16, S. 215.

[30] - Sünen’ün- Nebi, S. 91.

[31] - Mekarim’ul- Ahlak, S. 21.

[32] - Bihar, C. 16, S. 236.

[33] - Nehc’ül- Balağa, hutbe 160, Subh-i Salih.

[34] - Mehaccet’ul- Beyza, C. 4, S. 151.

[35] - Bihar, C. 16, S. 257.

[36] - Sessiz ve teveccühle dinlemelerinden kinayedir.

[37] - Mekarim’ul- Ahlak. S. 15.

[38] - Mekarim’ul- Ahlak, S. 16.

[39] - Bihar, C. 16, S. 248.

[40] - Mekarim’ul- Ahlak, S. 19.

[41] - Bihar, C. 16, S. 242.

[42] - Sünen’ün- Nebi, S. 61.

 

 

 

 
 

Go to top of page  Ana Sayfa | Kitap Listesi | Kıble Dergisi | Makaleler | Kadin ve Aile | Cocuklar Îçin | Soru Ve Cevap | Yazarlarımız | Îletişim için |

  Kur`an | Hadisler | Dualar | Şiirler | Ses ve Video | Programlar | Linkler  |  

Copyright© 2000 Kevser Yayinlari Internet Hizmetleri. Tüm Haklari Saklidir Ayrintili bilgi almak için veya bize her konuda yazmak için, paragonxx@yahoo.de 'e mesaj yollayiniz. WWW.KEVSERNET.COM