KEVSER YAYINCILIK

  Ana Sayfa / Hadisler                                                                                                                Hadisler

Bugün :  

  Sık Kullanılanlara Ekle                                                                                                                                                                                                                                                                                 Başlangıç Sayfası Yapın
 

 

Bismillahirrahmanirrahim

 

KUR'ÂN HAKKINDA KIRK HADİS

 

Musa AYDIN

Kur'ân'ın Azameti, Fazileti ve Önemi:

1- Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a): "Kur'ân'ın diğer sözlere olan üstünlüğü, Allah'ın yaratıklarına olan üstünlüğü gibidir."

 

2- Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a): "Kur'ân, Allah'tan sonra her şeyin üstünüdür. O halde kim  Kur'ân'a saygı gösterirse, Allah'a saygı göstermiş olur ve kim Kur'ân'a saygısızlık ederse, Allah'ın hürmetini  küçümsemiş ve saygısızlık yapmıştır."

 

3- Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a): "Ey Müslümanlar ben sizin aranızda iki ağır ve değerli emanet bırakıyorum ki eğer onlara sarılırsanız hiçbir zaman sapıklığa düşmezsiniz. Onlardan bir diğerinden daha büyük olan Allah'ın kitabı Kur'ân'dır ki gökten yere uzanan bir ip misali gibidir. Diğeri ise  benim itretim olan Ehlibeyt'imdir. Bu ikisi Kevser havuzu başında bana varıncaya kadar hiçbir zaman bir birlerinden ayrılmazlar. Bakın benden sonra bu emanetlere nasıl davranacaksınız?!"

 

4- İmam Zeyn-ül Abidin (a.s): "Eğer doğu ile batı arasında (bütün dünyada) bulunan herkes ölürse, Kur'ân benimle olduğu müddetçe hiçbir zaman korkmam ve dehşete kapılmam.                 

  

Kur'ân'ın Hedefleri ve İnsanın hayatındaki Rolü:

5- Hz. Emir-ül Mu'minin Ali (a.s): "Şunu bilin ki bu Kur'ân, aldatmayan bir nasihatçi, saptırmayan bir hidayetçi ve yalan söylemeyen bir konuşmacıdır; bu  Kur'ân'la oturan bir kimse mutlaka ya bir artışla kalkar veya bir eksikle; evet hidayeti artar, körlük ve cahilliğinden eksilir."                      

 

6- Hz. Emir-ül Mu'minin Ali (a.s): "Allah Tebareke ve Teala'nın kitabını öğrenin; zira o, en güzel söz ve en açık öğüttür. Onda derin bilgi elde etmeye çalışın; zira Kur'ân kalplerin baharıdır. Onun  nurundan şifa arayın; zira o, göğüslerdeki manevi hastalıkların şifasıdır. Onu en güzel şekilde okumaya çalışın zira Kur'ân'daki öyküler, öykülerin en güzelidir."             

 

7- Hz. Fatımat-üz Zehra (a.s): "Ey Allah'ın kulları, Kur'ân sizin aranızda bir ilahi rehberdir .O Allah'tan size gelen bir ahittir ve aranızda bıraktığı son hüccettir. Allah'ın doğru söyleyen  ve konuşan kitabıdır. Kur'ân'ın nuru aydınlatıcı ışığı parlaktır, delilleri aşikar sırları açıktır."

 

8- Hz. Emir-ü l Mu'minin Ali (a.s): "Kur'ân'dan ayrılmayın, onu kendinize imam ve önder seçin."

  

 

Kur'ân, Bütün İnsanların Ve Zamanların Kitabıdır:

9- İmam Rıza (a.s): "Kur'ân-ı Kerim Allah'ın sağlam ipi, muhkem kulpu ve cennete götüren, ateşten kurtaran en güzel yoludur. Zaman onu yıpratmaz. Ağızlarda dolaşmak bayağılaştırmaz onu; çünkü o belli bir süre için gönderilmemiştir. O, açık delilleri gösteren ve her insana hüccet olan bir kitaptır. Hiçbir taraftan batıl ona giremez; çünkü Hamid ve Hekim olan Allah tarafından indirilmiş bir kitaptır."

 

10- İmam Muhammed Bakır (a.s): "Şüphesiz Allah ümmetin kıyamet gününe kadar muhtaç olduğu her şeyi kitabı Kur 'an 'da beyan etmiş ve resulüne açıklamıştır; ve her şeye beli bir sınır ve onu açıklayan bir delil göstermiştir."                                  

 

 

Kur'ân'ı Öğrenmek Ve Öğretmek:

 

11- Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a): "Erkek olsun yahut kadın olsun, hür olsun veya köle, her mu'minin boynunda Kur'ân öğrenmek ilahi bir haktır."

 

12- Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a): "Saadetli insanlar gibi yaşamayı, şehitler gibi ölmeyi teessüf ve pişmanlık günü olan kıyamet gününde kurtulmayı, sıcak günü mahşerde gölge altında bulunmayı,dalalet ve şaşkınlık gününde hidayet bulmayı istiyorsanız. Kur 'an 'ı ders alın ve onu her yönüyle öğren-meye çalışın şüphesiz o Rahmanın Kelamı dır ve şeytan a karşı insanı koruyan bir kalkan ve amel terazisini ağırlaştırandır."

 

13- İmam Sadık (a.s): "Mu'min kimseye yakışan şey, ölmeden önce Kur'ân'ı öğrenmesi veya onu öğrendiği halde ölmesidir."

 

14- Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a): "Sizin en iyiniz, Kur'ân'ı öğrenip de başkalarına öğreten kimsedir."                           

 

15- Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a): "Şunu bilin ki kim Kur'ân'ı öğrenir ve başkalarına öğretir ve onda ki buyruklara amel ederse, ben cennete sevk eden ve cenneti ona gösteren kılavuzu olacağım."                              

 

16- Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a): "Bir Allah evinde toplanıp da , Allah'ın kitabını okuyan ve onu aralarında ders yapan bir topluluğun  kalplerine Allah rahatlık ve huzur indirir. Allah'ın rahmeti onları sarar, melekler onların etrafını alır ve Allah katında olanlara onlardan bahsederler."

 

17- Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a): "Kim Kur'ân'ı dünya ve dünyevî süsleri elde etmek için öğrenirse, Allah cenneti ona haram kılar."

 

18- Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a): "Evladın baba boynundaki hakkı, onu güzel isim koyması,onu güzel edep ve ahlak üzere yetiştirmesi ve ona öğretmesidir."                                                                         

 

19- Hz. Resul-Ekrem (s.a.a): "Bir kimse kendi evladına Kur'ân öğretirse, Allah onun baba ve annesinin başına padişahlık tacı kor ve insanların benzerini görmedikleri elbise giydirir onlara."

 

20- Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a): "Kur'ân öğretmenine her şey mağfiret eder, hatta denizdeki balıklar bile!"

 

21- İmam Cafer-i Sadık (s.a): "Kim Kur'ân öğrenmek, ezberlemek ve benzeri Kur'ân derslerinde zorluk ve meşakkat çekerse, zorlanmayan kimselere göre iki kat sevap alır."

 

 

Kur'ân'ı Okumak Ve Dinlemek:

 

22- Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a): "Sizlerden birisi Rabbiyle konuşmak isterse, Kur'ân okusun."                                                        

 

23- Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a): "Şüphesiz şu kalpler, demir paslanır gibi paslanır. 'Ya Resulallah bu kalplerin cilası nedir?' diye sorulunca: "Kur'ân okumaktır" buyurdu."

 

24- Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a): "Kur'ân okumakla evlerinizi nurlandırın. Çünkü bir evde ne kadar Kur'ân okunursa, o evin o kadar bereketi artar ve ev halkına fayda verir. Böyle bir ev gök ehline yıldızlar yer ehline parladığı gibi parlar."                                 

 

25- Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a): "Her şeyin bir süsü vardır, Kur'ân'ın süsü de onu güzel sesle okumaktır."                                                 

 

26- Hz. Emir-ül Mu'minin Ali (a.s): "Şunu bilin ki tedebbür ve tefekkürle olmayan Kur 'an kıraatinde okumasında bir hayır yoktur; ilim ve bilgisizlik üzere yapılan ibadette hayır yoktur."

 

27- Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a): " Nice Kur 'an okuyan var ki Kur 'an okuduğu halde Kur 'an ona nal et eder."

 

28- Hz. Emir-ül Mu'minin Ali (a.s): "Kim Kur'ân'dan bir ayetin okunmasını dinlerse, onun için sebir dağı büyüklüğünde altından daha hayırlıdır." (Sebir yemende  bir dağın ismidir.)

 

29- İmam Cafer-i Sadık (a.s): "Kim kendisi okumadan Kur'ân'ın bir harfini dinlerse, onun için bir hasene yazılır, bir günahı silinir ve bir derece yükselir."                                                

 

 

Kur'ân'ı ezberlemek:

30- Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a): "Kur'ân sahibine kimse cennete girdiğinde şöyle denir: Oku ve yüksel o da okumaya başlar ve her okuduğu ayet ile bir derece yükselir, bu durum bütün bildiği ayetleri okuyuncaya kadar devam eder."

 

31- Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a): "İçerisinde Kur'ân'dan  hiçbir şey olmayan kimse harabe ve yıkık bir eve benzer."

 

32- Hz. Emir-ül Mu'minin Ali (a.s): "Kim Kur'ân'ı kendisine dayanak ve destek seçer; onu ezberler, helalini helal ve haramını haram bilirse, Allah onu Kur'ân vasıtasıyla cennete götürür ve ailesinden (cehennem) ateşini hak eden on kişi hakkında şefaatini kabul eder."

 

Kur'ân'ın Tefsiri Ve Açıklaması:

33- Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a): "Kim Kur'ân hakkında bilgisi olmadan bir şey söylerse cehennem ateşinde yerini hazırlamış olur."

 

34- Hz. Emir-ül Mu'minin Ali (a.s): "Bilenlerden öğrenmeden, sakın kendi görüşüne dayanarak Kur'ân'ı açıklamaya kalkışma."

              

35- İmam Muhammet Bakır (a.s): "Südeyr adlı birisi İmam Bakır'a şöyle sordu: "Canım sana feda olsun! Siz Ehlibeyt imamları nesiniz? İmam şöyle buyurdu: "Biz Allah'ın ilim hazineleri ve ilahi vahyin  tercümanları, açıklayıcılarıyız."

 

36- İmam Muhammed Bakır (a.s): "Biz Ehlibeyt imamlarına verilen ilimlerden biriside "Kur'ân'ın açıklaması ve onun ahkamını beyan etmektir."

 

 

Kur 'ana Amel Etmek ve Buyruklarına Uymak:

37- Hz. Emir-ül Mu'minin  Ali (a.s): "Allah tan korkun; Allah tan korkun Kur'ân hakkında. Sakın  Kur'ân'a amel etmekte başkaları siz (Müslümanlardan) öne geçmesin!"

 

38- İmam Cafer-i Sadık (a.s): "Kur'ân'dan hiçbir zaman ayrılmayın; başkalarının amel edipte kurtuldukları bir ayetle karşılaştığınızda ona amel edin ve başkaları amel etmeyip de helak oldukları bir ayetle karşılaştığınızda ise siz böyle bir şey yapmaktan kaçının ki helak olmayasınız."

 

39- Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a) "Allah-u Teala'nın Kur'ân'da "Onlar gönderdiğimiz kitabı hakkıyla okurlar" diye buyurduğu ayeti şu şekilde  tefsir etmiştir: "Ona hakkıyla uyarlar."

 

40- Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a): "Fitneler, karanlık gece parçaları gibi etrafı sardığı zaman, Kur'ân'a sarılın ve ondan ayrılmayın; çünkü Kur'ân aracılığı kabul edilen bir şefaatçi ve şikayeti kabul olan bir davacıdır. Kim Kur'ân'ı önüne geçirirse (onu kendine önder edinirse),  Kur'ân onu cennete götürür ve kim Kur'ân'ı arkasına atarsa (ona amel ve itina etmezse), Kur'ân onu cehenneme sürükler."

 

 

KAYNAKLAR:

1- Bihar-ül Envar, c.92 s.19

2- Bihar-ül Envar, c.92, s.19

3- Sahih-i Tirmizi, c.5, s.329

4- Bihar-ül Envar, c.46, s.10

5- Nehc-ül Belağa, Hutbe: 176

6- Bihar-ül Envar, c.77, s.290

7- A'yan-üş Şia, c.1, s.316

8- Kenz-ül Ummâl, Hadis: 4029

9- Bihar-ül Envar, c.92, s.4

10- Bihar-ül Enver, c.92, s.14

11- Müstedrek-ül Vesail, c.1, s.287

12- Bihar-ül Envar, c.92, s.29

13- Bihar-ül Envar, c.92, s.189

14- Vesail-üş Şia, c.4, s.825

15-Kenz-ül Ummal, Hadis: 2375

16- Kenz-ül Ummâl, Hadis: 2320

17- Bihar-ul Envar, c.77, s.100 

18- Nehc-ül-Belağa, Kısa hikmetler: 399

19- Nehc-ül-Beyan, c.1, s.9

20- Müstedrek-ül Vesail, c.1, s.288

21- Usul-ül Kafî, c.2, s.607

22- Kenz-ül Ummal, Hadis: 2257

23- Kenz-ül Ummal, Hadis: 2441

24- Uddet-üd Daî, s.268-269

25- Bihar-ül Envar, c.92, s.190

26- Bihar-ül Envar, c.92, s.211

27- Bihar-ül Envar, c.92, s.184

28- Bihar-ül Envar, c.92, s.19

29- Uddet-üd Dâi, s.270

30- Kenz-ül Ummal, Hadis: 2331

31- Kenz-ül Ummal, Hadis, 2478

32- Câmi-ül Ahbâr, s.41

33- Bihar-ül Envar, c.92, s.111

34- Bihar-ül Envâr, c.92, s.107

35- Usul-i Kafi, c.1, s.192

36- El-Kafi, c.1, s.178

37- Nehc-ül Belağa, Mektup: 47

38- Tefsir-i Ayyaşi, c.1, s.5

39- Tefsir-ül Ayyâşi, c.1, s.5

40- Usul-ül Kafi, c.2, s.599

 

 

 

 
 

Go to top of page  Ana Sayfa | Kitap Listesi | Kıble Dergisi | Makaleler | Kadin ve Aile | Cocuklar Îçin | Soru Ve Cevap | Yazarlarımız | Îletişim için |

  Kur`an | Hadisler | Dualar | Şiirler | Ses ve Video | Programlar | Linkler  |  

Copyright© 2000 Kevser Yayinlari Internet Hizmetleri. Tüm Haklari Saklidir Ayrintili bilgi almak için veya bize her konuda yazmak için, paragonxx@yahoo.de 'e mesaj yollayiniz. WWW.KEVSERNET.COM