KEVSER YAYINCILIK

  Ana Sayfa / Hadisler                                                                                                                Hadisler

Bugün :  

  Sık Kullanılanlara Ekle                                                                                                                                                                                                                                                                                 Başlangıç Sayfası Yapın
 

Bismillahirrahmanirrahim

 

GÜNAH HAKKINDA KIRK HADİS

 

Sabahattin TÜRKYILMAZ

1- Resulullah (s.a.a): "Günahın sarhoşluğundan kaçının, çünkü günah şarap gibi insanı sarhoş eder; hatta ondan daha fazla."

 

2- İmam Ali (a.s): "Ey insan, seni günaha sürükleyen nedir, seni rabbine karşı gururlandıran  nedir ve kendi kendini helak etmenin sebebi nedir!?"

 

 

3- Resulullah (s.a.a): "Sakın, ailene olan muhabbet ve sevgin, seni Allah'a itaatten alıkoyup günaha sürüklemesin. Çünkü Allah-u Teala şöyle buyuruyor: "Ey insanlar, çekinin rabbinizden, korkun o günden ki baba oğluna bir fayda vermediği gibi oğulun da babaya bir faydası olmayacaktır."

 

 

 4- İmam Kazım (a.s): "Her gece-gündüz, Allah-u Teala tarafından bir melek şöyle nida eder: "Ey Allah'ın kulları, Allah'a isyan etmekten kaçının, kaçının. Çünkü otlayan hayvanlar, süt emer çocuklar ve beli bükülmüş yaşlılar olmasaydı (günahların neticesinde) sizlere öyle bir azap indirilirdi ki parça parça olurdunuz."

 

 

 5- İmam Ali (a.s): "Şaşarım o kimselere ki, sağlıklarına zarar verir düşüncesiyle yemeklerinde titizlik gösterirler, ama kendilerini cehennem ateşine sürükleyen günahlara dikkat etmezler!"

 

 

 6- Resulullah (s.a.a): "Kim, günah işlerse akıl ondan ayrılır ve (günah işlediği müddetce) asla geri dönmez."

 

 

 7- İmam Ali (a.s): "Günahlardan kaçınmak, hayırlı amel yapmaktan daha evladır."

 

 

8- İmâm Zeyn-ül Abidin (a.s): "Allah'ın haram kıldığı şeylerden kaçınan, insanların en çok ibadet edenlerindendir."

 

 

9- İmam Ali (a.s): "Allah indinde en büyük günah, günah sahibinin günahını küçük saymasıdır (küçümsemesidir)."

   

 

 10- İmam Ali (a.s): "Günah işlemekten kaçın, çünkü en bedbaht kimse Cennet-ül Me'vayı değersiz dünya günahlarına satandır."

     

 

11- İmam Ali (a.s): "Allah'a karşı en küçük vazifeniz, verdiği nimeti günah işlemekte kullanmamanızdır."   

      

 

12- İmam Ali (a.s): "Allah-u Teala, günahlar için cehennem azabını öngörmemiş olsaydı bile, verdiği nimetlere şükür için günah işlenmemesi vacip olurdu."

 

 

13- Resulullah (s.a.a): "Ümmetimden herkes bağışlanacaktır, ismet perdesini yırtanlar hariç; onlar, o kimselerdir ki, gece bir günah işlerler, Allah onu örter, ama onlar sabahladıkları zaman (arkadaşına)  şöyle derler: "Dün gece şöyle şöyle yaptım...!"

 

 

14- İmam Rıza (a.s): "Küçük günahlar, büyük günahlara götüren yoldur. Küçük günahlarda Allah'tan korkmayan, büyük günahlarda da korkmaz."

 

 

15- İmam Sadık (a.s): "Günahları küçümsemekten kaçının." Zeyd-i Şehham diyor ki, "Günahları küçümsemek ne demektir?" diye sorduğumda İmam şöyle buyurdu: "İnsanın, günah işledikten sonra şöyle demesidir: "Keşke bundan başka günahım olmasayd!"

 

 

16- Resulullah (s.a.a): "Günahların küçüklüğüne değil, kimin emrine karşı geldiğinize bakın!"

 

 

17- İmam Ali (a.s): "Günahlar üç kısımdır; bağışlanacak günah, bağışlanmayacak günah, bağışlanacağı ümid edilen ve yapan hakkında korkulan günah. Bağışlanan günah, Allah-u Teala'nın dünyada cezasını verdiği günahtır; Allah-u Teala günahkar kulunu ikinci defa cezalandırmaz. Bağışlanmayan günah, kulların birbirine zulmetmesidir. Ama üçüncü günah ise Allah'ın kullarından sakladığı ve günahkar kuluna tevbe fırsatı verdiği günahtır. Ve o, günahından dolayı korku içinde, ama rabbinden (rahmetinden) ümitlidir."

 

 

18- İmam Zeyn-ül Abidin (a.s): "Allah-u Teala, müminlerin her günahını affeder ve onları dünyada ve ahirette günahlardan temizler, iki günah hariç; (yapılması gereken yerde) takiyyeyı terk etmek ve Müslüman kardeşlerinin hakkını çiğnemek."

 

 

Günahın Eserleri:

19- İmam Bakır (a.s): "Her kulun kalbinde beyaz bir nokta vardır; insan her günah işlediğinde, o beyaz noktada siyah bir leke oluşur; tevbe edince o siyah leke kaybolur. (Eğer tevbe etmez) günaha devam ederse o siyah leke çoğalıp  kalpteki beyaz sayfayı tamamen kaplar. Beyaz sayfa tamamen kaplandı mı, artık o kul, hayır ve ıslaha yönelemez."

 

 

20- İmam Sadık (a.s): "Allah-u Teala, bir kuluna vermiş olduğu nimeti günah işlemediği sürece ondan almaz. Kul, nimetin alınmasını gerektiren bir günah işledi mi, nimet elinden alınır."

    

 

21- Resulullah (s.a.a): "Günahlardan kaçının; zira günahlar iyilikleri (iyi amelleri) yok eder."

 

 

22- İmam Sadık (a.s): "Mu'min, işlemiş olduğu günah sebebiyle rızktan mahrum olur."

 

     

23- İmam Rıza (a.s): "İnsanlar, daha önceden yapmadıkları günahları yaparlarsa, Allah-u Teala onların görmedikleri belaları onlara indirir."

 

 

24- İmam Sadık (a.s): "Günahlardan dolayı ölenlerin sayısı, eceliyle ölenlerin sayısından daha fazladır."

 

 

25- İmam Bakır (a.s): "Hiç bir yılda diğerinden daha az yağmur yağmaz. Allah-u Teala yağmuru dilediği yere intirir ama insanlar günah işledikleri zaman Allah-u Teala onlar için öngördüğü yağmurdan onları mahrum eder."

 

 

 

Bazı Günahların Eserleri:

26- İmam Sadık (a.s): "Nimetlerin değişmesine (kesilmesine) sebep olan günah, (Allah'a) isyandır; pişmanlığa sebep olan günah, bir insanı öldürmektir; bedbahtlığa yol açan günah, zulmetmektir; perdeleri yırtan (insanın rezil, rüsva olmasını sağlayan) günah, şarap (içki) içmektir; rızkın verilmesini engelleyen günah, zinadır; ölüm ve yok olmayı yakınlaştıran günah sılayı rahimi kesmektir; duanın kabul olmasını engelleyen ve insanın geleceğini karartan günah anne- babaya eziyet edip onların ahını almaktır."

 

 

27- Resulullah (s.a.a): "Üç tane günah vardır ki, cezası bu dünyada verilir, ahirete bırakılmaz; anne- babaya eziyet etmek, insanlara zülüm etmek ve yapılan iyiliğe karşı nankörlük etmek."

 

 

28- İmam Rıza (a.s): "Baştaki yöneticiler, yalan söyleyince, yağmur rahmeti kesilir; Padişah (lider) zulmedince, devlet zayıflayıp itibar kaybeder, zekat verilmedi mi hayvanlar ölür."

 

 

29- İmam Zeyn-ül Abidin (a.s): "Duanın kabul olmasını engelleyen günahlar şunlardır: Kötü niyyetli olmak, batının kirli olması, kardeşlerine karşı iki yüzlü olmak, duanın kabul olmasına inanmamak, farz namazları vaktinde kılmayıp kazaya bırakmak, iyilik ve sadakayla Allah'a yaklaşmamak, acı dilli olmak ve konuşurken küfretmek."

     

 

30- Resulullah (s.a.a): "Kötü ahlak hariç her günahın tevbesi vardır, kötü ahlak sahibi tevbe ettiği her günahtan sonra başka bir günah işler."

 

 

Günahların Telafi Yolları:

31- Resulullah (s.a.a): "Mu'min, günah işledi mi, günahların keffareti olarak Allah onu fakirliğe duçar eder; bu (keffaret olarak) yetmezse, günahlarının keffareti olarak onu hastalığa duçar eder, bu da (keffaret olarak) yetmezse, günahlarının keffareti olarak hakim gücün kendisini takip etme korkusuna düçar eder; bu da günahlarının temizlenmesine yetmezse, Allah'ı mülakat edeceği zaman hiç bir günahı olmaması için günahlarının keffareti olarak ölüm anında canını zor teslim eder. Ve neticede emredilir ki onu cennete götürün."

 

32- İmam Rıza (a.s): "Hastalık mu'min için (günahlardan) temizlenme ve rahmettir; kafir için ise azap ve lanettir. Mu'min günahlarından tamamen temizlenmeden hastalık ondan ayrılmaz."

 

 

33- Resulullah (s.a.a): "Allah-u Teala buyuruyor: "Bana itaat edenler benim misafirimdirler; bana şükredenlere nimetlerimi artırırım, beni zikredenleri nimetlendiririm, günahkarları rahmetimden me'yus etmem; eğer tevbe ederlerse, ben onların habibiyim; eğer beni çağırırlarsa, cevaplarını veririm; hasta olurlarsa, tabibleri benim; onları günah ve ayıplarından temizlemek için onları musibet ve belalarla tedavi ederim."

 

 

34- Resulullah (s.a.a): "Mu'minin günahları çoğaldığı ve o günahları temizleyecek ameli olmadığı zaman Allah-u Teala, mu'mini o günahlardan temizlemek için hüzünlü olmaya duçar eder."

 

 

35- Resulullah (s.a.a): "Bir günah işlediğiniz zaman, onu yok edecek bir hayır amel yapın." 

 

 

36- İmam Ali (a.s): "Allah-u Teala,  yapılan her hayırlı bir amel ile bir günahı yok eder. Allah (c.c) buyuruyor: "İyilikler, günahları temizleyip yok eder."

 

 

37- İmam Sadık (a.s): "Güneşin buzu erittiği gibi, güzel ahlak da günahları yok eder; sirkenin balı mahvettiği gibi, kötü ahlak da amelleri mahveder."

 

 

38- Resulullah (s.a.a): "Kimde şu dört sıfat bulunursa, baştan ayağa günahkar olsa bile Allah-u Teala günahlarını haseneye çevirir; doğruluk, haya ( iffet), güzel ahlak ve şükür."

 

 

39- İmam Sadık (a.s): "Bir şahıs gelip Resulullah'a, "Ya Resulallah, günahlarım çok, ama amellerim azdır (ne yapayım)" deyince, Resulullah şöyle buyurdu: "Çok secde et; çünkü secde, rüzgarın ağacın yapraklarını döktüğü gibi günahları döker."

 

 

40- İmam Rıza (a.s): "Kimin, günahlarını temizleyecek bir amel yapmaya gücü yetmezse, Muhammed ve Al'ine çok salavât getirsin; çünkü Muhammed ve Al'ine salavât getirmek günahları yok eder."

 

 

KAYNAKLAR:

1- Bihar-ul Envar, c.77, s.103.

2- Nehc-ül Belağa, Hutbe: 223

3- Bihar-ul Envar, c.77, s. 100

4- Bihar-ul Envar, c.73, s.344

5- Bihar-ul Envar, c.78, s. 41

6- Meheccet-ul Beyza, c. 8, s. 160.

7- Gurer-ul Hikem.  Hadis: 3514.

8- Müstedrek-ül vesail, c.2 s.302

9- Gurer-ul Hikem. Hadis: 3571.

10- Gurer-ul Hikem. Hadis: 3524

11- Gurer-ul Hikem. Hadis: 3526.

12- Bihar-ul Envar, c. 73, s. 364

13- Kenz-ül Ummal, Hadis: 10338

14- Bihar-ul Envar, c. 73, s. 353

15- Bihar-ul Envar, c. 73, s. 345

16- Bihar-ul Envar, c. 77, s. 168

17- Bihar-ul Envar, c. 6, s. 30, Kenz-ul Ummal,Hadis: 10311

18- Bihar-ul Envar, c. 75, s. 415

19- Bihar-ul Envar, c. 73, s.332

20- Bihar-ul Envar, c. 73, s.339

21- Bihar-ul Envar, c. 73, s. 339

22- Bihar-ul Envar, c. 73, s. 349

23- Bihar-ul Envar, c. 73, s. 343

24- Bihar-ul Envar, c. 73, s. 354

25- Bihar-ul Envar, c. 73, s. 329

26- Bihar-ul Envar, c. 73, s. 373

27- Bihar-ul Envar, c. 73, s. 373, Emali lil- Mufid

28- Bihar-ul Envar, c. 73, s. 373

29- Tefsir-i Nur-us Sekaleyn, c.4, s. 534

30- Bihar-ul Envar, c. 77, s. 48

31- Bihar-ul Envar, c. 81, s. 199

32- Bihar-ul Envar, c. 81, s. 183

33- Bihar-ul Envar, c.77, s. 42

34- Bihar-ul Envar, c.71, s. 389

35- Bihar-ul Envar, c.73, s. 157

36- Tefsir-i Nur-us Sekaleyn, c. 2, s. 402

37- Bihar-ul Envar, c.71, s. 359

38- Bihar-ul Envar, c.71, s. 332

39- Bihar-ul Envar, c.85, s. 162

40- Bihar-ul Envar, c.94, s. 47

 

 
 

Go to top of page  Ana Sayfa | Kitap Listesi | Kıble Dergisi | Makaleler | Kadin ve Aile | Cocuklar Îçin | Soru Ve Cevap | Yazarlarımız | Îletişim için |

  Kur`an | Hadisler | Dualar | Şiirler | Ses ve Video | Programlar | Linkler  |  

Copyright© 2000 Kevser Yayinlari Internet Hizmetleri. Tüm Haklari Saklidir Ayrintili bilgi almak için veya bize her konuda yazmak için, paragonxx@yahoo.de 'e mesaj yollayiniz. WWW.KEVSERNET.COM